[Tin Tức LMHT] Blitzcrank Kỵ Sĩ Ánh Sáng và Kỵ Sĩ Bóng Tối chính thức lộ diện!


lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-24-10-2017

Như đã giới thiệu trong một bài viết từ mấy hôm trước về việc cặp trang phục chuẩn bị ra mắt vào phiên bản 7.22 tới của Blitzcrank là Kỵ Sĩ Ánh Sáng và Kỵ Sĩ Bóng Tối, thì hôm nay, một video giới thiệu ngắn đã được đăng tải từ trang v.qq.com của Trung Quốc, đem đến cho chúng ta những hình ảnh ngầu lòi nhất của cặp trang phục này!

 Một số hình ảnh chụp lại từ video:

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-1-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-2-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-3-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-4-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-5-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-6-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-7-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-8-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-9-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-10-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-11-24-10-2017

lmht-blitzcrank-ky-si-anh-sang-bong-toi-12-24-10-2017


 Nguồn tin: Surrender at 20.