[Tiền mùa giải 2018] Ngọc Tái Tổ Hợp – Ngọc Pháp Thuật


Ngọc Pháp Thuật đúng như tên gọi của nó dùng để cường hóa kỹ năng và kiểm soát năng lượng, phù hợp cho những vị tướng sử dụng kĩ năng để gây sát thương như Pháp Sư.

I. Ngọc Siêu Cấp:

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Triệu hồi AERY Siêu
Cấp
 Đòn đánh và kĩ năng đua Aery tới mục tiêu. Gây sát
thương kẻ địch hoặc che chắn đồng mình.
Sát thương: 10+ 40 theo cấp + 0.1 AP hoặc +0.15
SMCK cộng thêm
Lá chắn: 40-100 theo cấp +0.25AP hoặc +0.25
SMCK cộng thêm
Linh thú không được gửi đi tiếp cho đến khi quay
về chổ bạn.

 

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Thiên thạch bí ẩn Siêu cấp Gây sát thương hoặc kỹ năng sẽ triệu hồi 1 thiên
thạch vào chổ kẻ địch đang đứng.
Sát thương (Thích ứng):
40- 100(+0.2AP và 0.35 SMCK cộng thêm)
Hồi chiêu: 20-8 giây.

 

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Tăng tốc pha Siêu cấp Sát thương tướng địch với 3 đòn đánh hoặc kĩ năng Duy Nhất trong 2 giây tăng 30-60% tốc độ di chuyển
Cận Chiến: Nhận thêm 75% kháng làm chậm trong thời gian tác dụng.
Thời gian tác dụng: 3 giây:
Hồi chiêu: 15 giây

 

II. Ngọc Cao Cấp:

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Quả cầu hư không Cao cấp Ở 30% máu nhận một lá chắn sát thương phép chặn 30 – 120 theo cấp (+10% SMPT
hoặc +15% AD)
Dải băng năng lượng Cao cấp Mỗi 60 giây, sử dụng kĩ năng kế tiếp sẽ không tốn năng lượng hoặc nội năng và hồi lại 10% chỉ số đã mất
Mũ tối thượng Cao cấp Hồi chiêu chiêu cuối giảm đi 5%. Con số này tăng thêm 2% mỗi khi chiêu cuối cần
hồi lại. Cộng dồn tối đa 5
Thăng tiến sức mạnh Cao cấp Nhận được 10% Giảm thời gian hồi chiêu khi đạt cấp 10
Mỗi % giảm thời gian hồi chiêu vượt quá giới hạn sẽ chuyển thành +2 SMPT hoặc +1.4
SMCK.
Mau lẹ Cao cấp Nhận thêm 3% tốc độ di chuyển và tăng 8% tốc độ di chuyển cộng thêm dựa vào SMPT hoặc SMCK.
Tập trung tuyệt đối Cao cấp Khi máu trên 70%, nhận tối đa +40 SMPT hoặc +28 SMCK

III. Ngọc Sơ Cấp:

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Thiêu Rụi Sơ cấp Kĩ năng kế tiếp thiêu đốt tướng địch, gây 10-40 sát thương phép
Hồi chiêu: 20-8 giây
Thủy Thượng Phiêu Sơ cấp Nhận thêm 25 tốc độ di chuyển và tối đa +30 SMPT hoặc +21 SMCK khi đi trên sông
Cuồng Phong Tích Tụ Sơ cấp Mỗi 10p, nhận thêm SMPT hoặc SMCK:
10 phút: +8 smpt hoặc +6 smck
20 phút: +24 smpt hoặc +18 smck
30 phút: + 48 smpt hoặc + 36 smck
40 phút: + 80 smpt hoặc + 60 smck
50 phút: + 120 smpt hoặc +90 smck
60 phút: + 168 smpt hoặc + 126 smck.