[Tiền mùa giải 2018] Ngọc Tái Tổ Hợp – Ngọc Kiên Định


Ngọc Tái Tổ Hợp – Ngọc Kiên Định hỗ trợ cho khả năng hồi phục, chống chịu và gia tăng sức mạnh cho các hiệu ứng khống chế. Nhóm Ngọc Kiên Định phù hợp cho những vị tướng Đỡ Đòn, Tanker.

I. Ngọc Siêu Cấp:

Biểu tượng Tên Ngọc Loại Công dụng
Quyền Năng Bất Diệt Siêu Cấp Mỗi 4 giây trong giao tranh, đòn đánh kế tiếp của bạn
lên 1 tướng sẽ:
+ Gây thêm sát thương bằng 3% máu tối đa của bạn
+ Hồi lại 1.5% máu tối đa của bạn và tăng vĩnh viễn máu
của bạn thêm 5
Tướng đánh xa chỉ nhận được 1 nửa hồi phục và sát
thương, máu nhận thêm chỉ 2.

 

 

Biểu tượng Tên Ngọc Loại Công dụng
Hộ vệ Siêu Cấp Chuột phải lên đồng minh tạo ra 1 lá chắn trong 2.5 giây.
45 giây hồi chiêu. Lá chắn tồn tại 6 giây trước khi biến
mất nếu không chịu sát thương
Giá trị lá chắn: 60-150 (+0.2 AP) + 10% máu cộng
thêm và cộng thêm 20% tốc độ di chuyển.

 

 

Biểu tượng Tên Ngọc Loại Công dụng
Dư chấn Siêu Cấp Sau khi khống chế 1 tướng địch, tăng giáp và kháng
phép của bạn thêm 10+ 30% trong 2.5 giây. Sau 2.5 giây
gây sát thương lên những kẻ địch gần đó.
Sát thương: 40-140 (+3.5% máu tối đa).
Hồi chiêu: 20 giây.

II. Ngọc Cao Cấp:

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Bền bỉ Cao cấp Tăng 10% kháng hiệu ứng và kháng làm chậm với mỗi
phép Bổ trợ đang hồi chiêu.
Sau khi dùng Phép Bổ Trợ, cộng thêm 15% kháng
hiệu ứng và làm chậm trong 10s
Tàn phá hủy diệt Cao cấp Tích tụ một đòn đánh cực mạnh lên trụ trong 4 giây khi
đứng gần nó 600 tầm đánh.
Cú đánh gây thêm 375 (+20% máu tối đa) sát
thương vật lí.
Hồi chiêu: 60s
Suối nguồn sinh mệnh Cao cấp Khống chế 1 kẻ địch sẽ đánh đấu kẻ đó trong 4 giây.
Tất cả đồng minh tấn công vào mục tiêu bị đánh dấu sẽ
được hồi lại 5+ 1% máu tối đa của bạn.
Mình đồng da sắt Cao cấp Nhận được 3 giáp.
Bất cứ khi nào bạn hồi lại tối thiểu 20 máu từ kĩ năng
hoặc trang bị, tăng giáp của bạn thêm 5%
trong 3 giây.
Áo choàng gương Cao cấp Nhận thêm 3 kháng phép
Bất cứ khi bạn hồi lại tối thiểu 20 máu từ kĩ năng hoặc
trang bị, tăng kháng phép của bạn thêm 5%
trong 3 giây.
Kiểm soát điều kiện Cao cấp Sau 10 phút cộng thêm 6 giáp và kháng phép.
Và tăng giáp và kháng phép thêm 5%.

III. Ngọc Sơ Cấp:

Biểu tượng Tên ngọc Loại Công dụng
Lan tràn Sơ cấp Bất cứ khi nào có 8 quân lính hoặc quái chết xung quanh bạn sẽ
được nhận 0.2% máu vĩnh viễn.
Tầm: 1400
Tiếp sức Sơ cấp Hồi máu và tạo khiên mạnh hơn 5%. Tăng thêm 10% đối với
những mục tiêu dưới 40% máu.
Ngọn gió thứ hai Sơ cấp Sau khi chịu sát thương từ 1 tướng địch, hồi lại 4% máu đã
mất của bạn trong 10 giây.