live dstat graph
Cờ nhân phẩm Archives - guide.gg

Cờ nhân phẩm

Auto Chess hay còn gọi là trò chơi đánh cờ theo lượt. Gồm 8 người đấu với nhau. Người thắng cuộc là người cuối cùng trụ lại trên bàn cờ.

live dstat graph