Riot tuyển dụng Esport Manager ở Việt Nam


Cuối cùng thì nhà phát hành của Liên Minh Huyền Thoại cũng đến với nền thể thảo điện tử ở Việt Nam và Đông Nam Á, ví dụ như việc Riot đang tìm nhân sự cho vị trí quản lý Esport ở Việt Nam.

Riot yêu cầu người quản lý phải là:

+ Người chủ động trong công việc.

+ Fan của Esport.

+ Có kỹ năng đàm phán.

+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

+ Có khả năng làm việc nhóm tốt.

+ Thích nghi được với môi trường làm việc.

+ Có tầm nhìn xa.

Nhiệm vụ của quản lý sẽ là:

+ Nhận thức và thực hiện các chiến lược trung và dài hạn.

+ Có thể thực hiện được các dự án, gameplay và các giải đấu.

+ Giữ các giải đấu luôn được thực hiện như lên lịch, đặt ra quy tắc và lập các kế hoạch cho Esport trong ngắn và dài hạn

+ Tìm kiếm và tạo lập cái mối quan hệ với các thương hiệu nhằn thu hút tài trợ cho Esport.

Chúng ta có thể thấy được rằng Riot đang muốn thay thể Garena ở Việt Nam và Đông Nam Á thông qua việc đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự.