PBE LMHT 9/12 – Thêm một đống cân bằng game nữa!


lmht-pbe-09-12-2017

 Cân bằng game:

 LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

Tướng-Aatrox-LMHT-120-120 Aatrox:

 • [Hoàn trả] Sát thương cơ bản giảm lại từ 3,7 xuống 3,2.
 Không Kích Hắc Ám (Q):

 • Sát thương tăng từ 10/35/60/95/120 lên 20/50/80/110/140.

Tướng-Brand-LMHT-120-120 Brand:

brand-p  Bỏng (Nội tại):

 • Sát thương đốt tăng từ 2% máu tối đa lên 4% máu tối đa.

Corki Corki:

corki-q  Bom Photpho (Q):

 • Tỉ lệ STVL và SMPT giảm từ 50% xuống 30%.
 • Sát thương giảm từ 75/120/165/210/255 xuống 75/115/155/195/235.

Graves-Square-Tobacco Graves:

ky nang w graves - bom mu  Bom Khói (W):

 • [Hoàn trả] Thời gian hồi tăng lại từ  24/22/20/18/16 giây lên 26/24/22/20/18 giây.
 • Làm chậm giảm từ 70% xuống 50%.

 Heimerdinger icon Heimerdinger:

Q u sung tan tien ki nang heimerdinger  Ụ Súng Tân Tiến H-28G (Q):

 • Sát thương tia đạn của Ụ Súng Tối Tân H-28Q (R+Q) giảm từ 200/270/340 xuống 100/140/180.

Jayce Jayce:

E ki nang jayce loi phat  Lôi Phạt (E):

 • Thời gian hồi thay đổi từ 18/16,5/15/13,5/12/10,5 giây thành 20/18/16/14/12/10 giây.

Morgana Morgana:

 • Máu mỗi cấp giảm từ 96 xuống 90.
 Lực Hút Tâm Linh (Nội tại):

 • Tỉ lệ chuyển sát thương thành hồi máu thay đổi từ [15/20/25/30/35/40% tại các cấp 1/4/7/10/13/16] thành 20%.
 Vùng Đất Chết (W):

 • Thời gian hồi tăng từ 10 giây lên 12 giây.

 Xerath:

XerathQ-1  Xung Kích Năng Lượng (Q):

 • [Hoàn trả] Tỉ lệ SMPT tăng lại từ 65% lên 75%.
 • [Hoàn trả] Sát thương tăng lại từ 70/110/150/190/230 lên 80/120/160/200/240.
XerathW-1  Vụ Nổ Năng Lượng (W):

 • Năng lượng tăng từ 70/80/90/100/110 lên 85/95/105/115/125.

Yasuo_Square_0 Yasuo:

R ki nang ulti tran troi yasuo  Trăn Trối (R):

 • Tầm sử dụng tăng từ 1200 lên 1400.
Trang bị
dao-hung-tan

 Dao Hung Tàn:

 • Sát Lực giảm từ 12 xuống 10.
kiem-ma-youmuu

 Kiếm Ma Youmuu:

 • Sát Lực giảm từ 20 xuống 18.
da-kiem-draktharr

 Dạ Kiếm Draktharr:

 • Sát Lực giảm từ 20 xuống 18.
ao-choang-bong-toi

 Áo Choàng Bóng Tối:

 • Sát Lực giảm từ 20 xuống 18.
Ngọc
ngoc-tai-to-hop-dai-bang-nang-luong-manaflow-band

 Dải Băng Năng Lượng:

 • Thời gian hồi tăng từ 60 giây lên 75 giây.
ngoc-tai-to-hop-quyen-nang-bat-diet-grasp-of-the-undying

 Quyền Năng Bất Diệt:

 • Hồi máu tăng từ 3% lên 4%.
 • Thời gian tồn tại tăng từ 10 giây lên 12 giây.

Nguồn tin: Surrender at 20.