PBE LMHT 30/11 – Ảnh nền Santa Draven, biểu tượng kĩ năng mới cho một số tướng


lmht-pbe-30-11-2017
Mục lục
 I. Ảnh nền Santa Draven.
 II. Cập nhật biểu tượng kĩ năng:

 III. Chủ đề đăng nhập Tuyết Rơi 2017.
 IV. Cân bằng game.

 Ảnh nền Santa Draven:

lmht-anh-nen-santa-draven-30-11-2017

[Ảnh gốc]

lmht-anh-tai-tran-santa-draven-30-11-2017


 Cập nhật biểu tượng kĩ năng:

Các tướng sau đây sẽ có biểu tượng kĩ năng mới (toàn mấy ông có biểu tượng kĩ năng kiểu cổ đại :v).

 Amumu:

                      

 Dr.Mundo:

                    

 Nunu:

                    

(Đệt đống này nhìn kinh dị quá…)

 Renekton:

                     


 Chủ đề đăng nhập Tuyết Rơi 2017:

Một chủ đề đăng nhập mới dành cho sự kiện Tuyết Rơi 2017 đã có mặt trên PBE!

[Ảnh nền / Nhạc nền]


 cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

malzahar-avatar Malzahar:

malzahar-r  Âm Ti Trói Buộc (R):

  • Sát thương giảm từ 125/225/325 xuống 125/200/275.

 Ornn:

 Thổi Bễ (W):

  • Thời gian hồi tăng từ 12/11/10/9/8 giây lên 13/12/11/10/9 giây.

zoe-avatar Zoe:

 Bong Bóng Ngủ (E):

  • Vài thay đổi đang thử nghiệm về vùng tác động (hit box) của E.

Nguồn tin: Surrender at 20.