PBE LMHT 25/10 phần 2 – Các cân bằng Ngọc Tái Tổ Hợp, Tướng và Trang bị


lmht-pbe-25-10-2017

[VỀ PHẦN 1 – TRANG PHỤC, ĐA SẮC, BIỂU TƯỢNG, MẪU MẮT MỚI]


 Cập nhật thanh máu Tiền Mùa Giải:

Trong mùa giải tới đây, hình dạng, hiệu ứng, biểu tượng thanh máu sẽ có khá nhiều thay đổi, bạn có thể xem chi tiết tại bài viết bên dưới:

[Tiền mùa giải 2018] Cập nhật thanh máu mới


 Cân bằng Ngọc Tái Tổ Hợp:

Các ô ngọc nay đã có tên riêng:

lmht-ten-o-ngoc-25-10-2017

 Chuẩn Xác:

 Hồi Máu Vượt Trội:

 • Giá trị lớp giáp thay đổi từ 30 (+8% máu tối đa) thành 10 (+10% máu tối đa).
 Nhát Chém Ân Huệ:

 • Sát thương tăng từ 5% lên 10%.
 • Sát thương tăng thêm thay đổi từ 15 STVL/SMPT thích ứng thành 9 STVL và 15 SMPT.
 • [Xóa khỏi thông tin ngọc] Hiệu ứng cộng dồn.

 Áp Đảo:

 • Sát thương thưởng thêm khi kết hợp với các nhánh khác tăng từ 10,8 lên 11.
 Phát Bắn Đơn Giản:

 • [Thêm vào thông tin ngọc] Áp dụng cho sát thương xảy ra sau khi bị suy yếu.
 Thu Thập Chiến Tích:

 • STVL thích ứng mỗi điểm giảm từ 0,7 xuống 0,6 (tức sát thương tối đa giảm từ 7 xuống 6).

 Pháp Thuật:

 Triệu Hồi Aerie:

 • Giá trị lớp giá tăng từ 0,25 STVL cộng thêm thành 0,4 STVL cộng thêm.
 Thăng Tiến Sức Mạnh:

 • STVL thích ứng giảm từ 1,4 xuống 1,2.
 Tập Trung Tuyệt Đối:

 • STVL thích ứng giảm từ 28 xuống 24.
 Thủy Thượng Phiêu:

 • STVL thích ứng giảm từ 21 xuống 18.
 Cuồng Phong Tích Tụ:

 • STVL thích ứng tại phút thứ 10 giảm từ 6 xuống 5.

 Kiên Định:

 • Máu thưởng khi kết hợp cùng các nhánh khác giảm từ 180 xuống 130.

 Cảm Hứng:

 • Thưởng kết hợp với Chuẩn Xác thay đổi từ +21.6% tốc độ đánh thành +20% tốc độ đánh.
 • Thưởng kết hợp với Áp Đảo thay đổi từ  [+21,5 SMPT hoặc +13 STVL] thành [+27 SMPT hoặc +16 STVL].
 • Thưởng kết hợp với Pháp Thuật thay đổi từ [+30 SMPT hoặc +18 STVL] thành [+27 SMPT hoặc +16 STVL].
 • Thưởng kết hợp với Kiên Định thay đổi từ +216 Máu thành +145 Máu.
chuyen-gia-trieu-hoi-unsealed-spellbook  Chuyên Gia Triệu Hồi:

 • [Thêm vào thông tin ngọc] Thời gian hồi các phép bổ trợ của bạn được giảm đi 30%.
 Nâng Cấp Băng Giá:

 • [Xóa khỏi thông tin ngọc] Tối đa 3 tia mỗi trang bị sử dụng.

[Xem tổng hợp các thay đổi về Ngọc Tái Tổ Hợp tại đây]


 Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có
thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

evelynn-avatar Evelynn:

 Gai Căm Hận (Q):

 • Thời gian hồi giảm từ 8 giây xuống 6 giây tại mọi cấp.
 • Thời gian hồi giảm bớt khi đánh lính và quái giảm từ 60% xuống 30%.
 • Sát thương của cả cú phóng và gai tăng từ 25/30/35/40/45 lên 35/40/45/50/55.
 Quất Roi (E):

 • Sát thương của cú quất roi thường tăng từ 30/45/60/75/90 lên 40/55/70/85/100.
 • Sát thương của cú quất roi cường hóa tăng từ 60/80/100/120/140 lên 70/90/110/130/150.

Leona_Square_0 Leona:

W ki nang nhat thuc leona lmht  Nhật Thực (W):

 • Giáp tăng thêm tăng từ 20/30/40/50/60 lên 25/35/45/55/65.
Trang bị
guom truy tungdao dung dodao-san-bat

 Các trang bị đi rừng:

(Rựa Thợ Săn, Gươm Truy Tung, Dao Đụng Độ, Dao Săn Bắt)

 • Lượng kinh nghiệm tăng thêm cho mỗi cấp độ cao hơn khi bạn giết quái có cấp độ cao hơn mình tăng từ 30 lên 50.
dao-dao-tac

 Dao Đạo Tặc:

 • Giá giảm từ 600 Vàng xuống 500 Vàng.
 • Số quái phải cướp tăng từ 3 lên 4.
 • Bỏ thời gian hồi để chuyển thành Dao Hung Tàn.

Các cân bằng game của Tiền Mùa Giải được tiếp tục đưa trở lại để thử nghiệm và chỉnh sửa.

[Xem tổng hợp các cân bằng game Tiền Mùa Giải tại đây]


Nguồn tin: Surrender at 20.