PBE LMHT 23/11 – Biểu tượng Ngày Tuyết Rơi 2017, tiếp tục các cân bằng game


lmht-pbe-23-11-2017

 Biểu tượng anh hùng mới:

Một đống các biểu tượng anh hùng chủ đề Mùa Đông đã xuất hiện trên máy chủ PBE <3


 II. Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

bard Bard:

 • Hủy bỏ tất cả thay đổi trước đó, bao gồm số lượng điện W đặt tối

cassioepia Cassiopeia:

cassiopeia-e  Nanh Độc (E):

 • Năng lượng giảm từ 40/50/60/70/80 xuống 40/47/54/61/68.

(Ơ không thích số đẹp nữa à Rito?)

Leona_Square_0 Leona:

W ki nang nhat thuc leona lmht  Nhật Thực (W):

 • Sát thương giảm từ 60/100/140/180/220 xuống 40/80/120/160/200.

malzahar-avatar Malzahar:

malzahar-r  Âm Ti Trói Buộc (R):

 • Sát thương giảm từ 125/225/325 xuống 125/200/275.
 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 110% xuống 80%.

Maokai_Square_0 Maokai:

maokai-q  Bụi Cây Công Kích (Q):

 • Sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 55/100/145/190/235.

XinZhao-icon Xin Zhao:

 • Máu cơ bản giảm từ 600 xuống 550.
xin-zhao-w  Phong Lôi Thương (W):

 • Tỉ lệ STVL của cú thông giảm từ 85% xuống 75%.

yorick Yorick:

 • Sát thương cơ bản giảm từ 65 xuống 62.

Zyra-LMHT-120-120 Zyra:

zyra-e  Rễ Cây (E):

 • Sát thương tăng từ 60/95/130/165/200 lên 60/105/150/195/240.
zyra-r  Dây Gai (R):

 • [Hiệu ứng mới] Dây Gai nay sẽ đặt lại thời gian tồn tại của các cây khác và hồi lại 50% máu cho chúng.
Trang bị
ao-choang-gai

 Áo Choàng Gai:

 • Sát thương phản lại thay đổi từ [15 sát thương] thành [sát thương tỉ lệ với 10% Giáp cộng thêm của bạn].
ao-choang-lua

 Áo Choàng Lửa:

 • Sát thương nội tại tăng từ 11 lên 20.
 • Sát thương gây thêm lên lính và quái giảm từ 200% xuống 100%.
Ngọc tái tổ hợp
ngoc-tai-to-hop-ao-choang-guong-mirror-shell

 Áo Choàng Gương:

 • Kháng phép tăng từ 5 lên 6.
ngoc-tai-to-hop-thu-thap-chien-tich-eyeball-collection

 Thu Thập Chiến Tích:

 • STVL cộng thêm tối đa tăng từ 3 lên 6.
 • SMPT cộng thêm tối đa tăng từ 5 lên 10.
 • Thông tin ngọc nay thông báo rằng hỗ trợ cho 1 Nhãn cầu.

 Khác:

 • Santa Draven nay đã có hoạt ảnh chạy từ nhà ra :3 :3 :3


Nguồn tin: Surrender at 20.