PBE LMHT 14/12 – Cập nhật ảnh nền Varus, thêm vài cân bằng/hoàn trả khác


lmht-pbe-14-12-2017

 Cập nhật ảnh nền Varus:

Đi kèm với đống cập nhật truyền thuyết mới đây, ảnh nền của soái ca 3 trong 1 Varus cũng được cập nhật ké:

lmht-anh-nen-varus-14-12-2017

[Ảnh gốc]

lmht-anh-tai-tran-varus-14-12-2017


 Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

Ezreal_Square_0_old Ezreal:

  • Tốc độ đánh mỗi cấp giảm từ 2,8 xuống 1,5.

MissFortune-LMHT-120-120 Miss Fortune:

 Mưa Đạn (E):

  • Thời gian hồi giảm từ  22/19/16/13/10 giây xuống 18/16/14/12/10 giây (hiện tại là 14/13/12/11/10 giây).

Skarner Skarner:

SkarnerE  Đuôi Bọ Cạp (E):

  • Sát thương cộng thêm tăng từ 25/35/45/55/65 lên 30/50/70/90/110.
  • Thời gian làm choáng tăng từ 1 giây lên 1,5 giây.
Trang bị
di vat tai uong TBLMTlu huong soi sucmikaelday-chuyen-chuoc-toidây-chuyền-cứu-rỗi

 Dị vật tai ương, lư hương sôi sục, hòm bảo hộ mikael, dây chuyền chuộc tội, dây chuyền cứu rỗi:

  • Giá trị tăng hồi máu và lá chắn của Nội tại Duy nhất được hoàn trả lại.

Nguồn tin: Surrender at 20.