PBE LMHT 10/11 – Truyền thuyết trong client của Zoe, biển hiệu SSĐC 2017

Hôm nay cũng ngắn vl, thui khỏi Mục lục tiếp~~~


 Truyền thuyết trong client của Zoe:

Tướng mới Zoe đã có mặt trên máy chủ PBE mấy ngày nay, và hôm nay thì phần truyền thuyết tướng của Zoe đã chính thức được thêm vào!

lmht-truyen-thuyet-zoe-10-11-2017

 "As the aspect of youth, imagination, and change, Zoe acts as the divine messenger of Targon, heralding the major events that reshape worlds, before disappearing for hundreds or even thousands of years. Zoe's very presence alters the arcane mathematics which perhaps explains the breezy nonchalance with that she approaches the task and her tendency to focus instead on playing games, tricking mortals, or otherwise amusing herself. An encounter with The Everchild can be joyous and life affirming but it is always more than it appears... and always extremely dangerous."

Bản dịch của mình:

 "Như các khía cạnh của tuổi trẻ, trí tưởng tượng, và sự thay đổi, Zoe hoạt động như một sứ giả thần thánh của Targon, báo trước những sự kiện lớn định hình lại thế giới, trước khi biến mất trong hằng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn năm. Sự hiện diện của Zoe làm thay đổi các tính toán phức tạp mà nó có thể giải thích cho sự lãnh đạm nhẹ với việc cô tiếp cận các công việc và xu hướng tập trung thay vì chơi các trò chơi, lừa người hay tự chọc cười chính mình. Một cuộc gặp gỡ với The Everchild có thể rất vui vẻ và cuộc sống khẳng định nhưng nó luôn luôn nhiều hơn nó xuất hiện... và luôn luôn cực kỳ nguy hiểm."

(Mình dịch không được nuột lắm, có gì các bạn góp ý giúp nheee)


 Biển hiệu Siêu SAo Đại Chiến 2017:

Cùng với đống biểu tượng hôm qua về SSĐC 2017, biển hiệu của sự kiện này cũng đã cập bến máy chủ PBE~

lmht-bien-hieu-ssdc-10-11-2017


Nguồn tin: Surrender at 20.

(Visited 9 times, 1 visits today)

(No Ratings Yet)
Loading...
Facebook Comments

Các bài viết phổ biến