PBE 29/11 – Ảnh nền cho Elf Jinx và Snow Poppy, vài cân bằng game khác


lmht-pbe-29-11-2017
Mục lục
 I. Ảnh nền trang phục:

 II. Cân bằng game.

 Ảnh nền trang phục:

 Ambitious Elf Jinx:

[Ảnh gốc]

 Snow Fawn Poppy:

[Ảnh gốc]


 Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Tướng

cassioepia Cassiopeia:

cassiopeia-e  Nanh Độc (E):

  • [Hoàn trả] Năng lượng tăng lại từ 40/47/54/61/68 lên 40/50/60/70/80.

JarvanIV_Square_0 Jarvan IV:

jarvan-nt  Thương Thuật (Nội tại):

  • Sát thương gây thêm giảm từ 10% xuống 8%.

Jhin Jhin:

jhin-w  Nét Vẽ Chết Chóc (W):

  • [Hoàn trả] Sát thương giảm lại từ 60/95/130/165/200 xuống 50/85/120/155/190.
jhin-r  Sân Khấu Tử Thần (R):

  • Sát thương giảm từ 60/130/200 xuống 50/125/200.

malzahar-avatar Malzahar:

malzahar-r  Âm Ti Trói Buộc (R):

  • [Hoàn trả] Sát thương tăng lại từ 125/200/275 lên 125/225/325.

 Ornn

 Thổi Bễ (W):

  • Sát thương phép giảm từ 12/14/16/18/20% xuống 10/12/14/16/18%.
Trang bị
ao-choang-gai

 Áo Choàng Gai:

  • Nội tại Duy nhất – Gai: Sát thương thay đổi từ [10% giáp cộng thêm của bạn] thành [3 + 10% giáp cộng thêm của bạn].

Nguồn tin: Surrender at 20.