PBE 15/12 – Ảnh nền cho trang phục Jax Thần Trượng


lmht-pbe-15-12-2017
Mục lục
 I. Ảnh nền trang phục Jax Thần Trượng.
 II. Cân bằng game.

 Ảnh nền trang phục Jax Thần Trượng:

(Mấy ông bên Garena đặt là Thần Trượng chứ không phải Thánh Trượng, huhu)

lmht-anh-nen-jax-thanh-truong-15-12-2017

[Ảnh gốc]

lmht-anh-tai-tran-jax-thanh-truong-15-12-2017

Xem thêm: Hình ảnh và video tổng quan về trang phục này.


 Cân bằng game:

LƯU Ý: Tất cả những thay đổi này đều là thử nghiệm, đừng kỳ vọng quá nhiều vì nó có thể sẽ được chỉnh sửa lại hoặc hủy bỏ.

Ngọc bổ trợ
nhanh-phap-thuat-sorcery

 Nhánh Pháp Thuật:

  • Thưởng kết hợp với Kiên Định:

– STVL giảm từ 12 xuống 6.

– SMPT giảm từ 20 xuống 10.

Hết rồi, hôm nay có nhiêu đây thui…


Nguồn tin: Surrender at 20.