live dstat graph
Nhiệm vụ event 15-21/8 Thu thập "Ngọc Tỷ" Loạn Thế Vương Giả

Nhiệm vụ event 15-21/8 Thu thập “Ngọc Tỷ” Loạn Thế Vương Giả


Sử dụng anh hùng chỉ định chiến đấu 5v5 để nhận phần thưởng

16/08/2017 16/08/2017
17/08/2017
18/08/2017 tanker
19/08/2017 phap-su
20/08/2017
21/08/2017 tuong-vuong-gia

Thắng  1 trận: ngọc tỷ*1+Mảnh ngọc*10

Giết 5 creep:ngọc tỷ*1+Mảnh ngọc*5

Thu thập tướng nhận ngọc tỷ

Có 3 trong [Ngụy Quốc Kiêu Hùng] Tào Tháo, Chân Cơ, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn.
Có 3 trong [Thục Quốc Kiêu Hùng] Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Lưu Thiện
Có 3 trong [Ngô Quốc Kiêu Hùng] Chu Du, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương
Có 2 trong [Loạn Thế Quần Hùng] Lữ Bố, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ

Phần thưởng:

1 Khung chiến quốc
2 Có cơ hội nhận được:

 • Tào Tháo
 • Skin Tào Tháo Iron-man
3 Có cơ hội nhận được:

 • Trương Phi
 • Skin Trương Phi
4 Có cơ hội nhận được:

 • Đại kiều
 • Skin Đại Kiều
5 Có cơ hội nhận được:

 • Điêu thuyền
 • Skin Điêu Thuyền
6 Nhận được ngẫu nhiên:

 • Mảnh ngọc
 • Mảnh skin
 • Kim cương

Cảm ơn các bạn đã xem bài việt hóa Vương Giả Vinh Diệu của GuideGame, cùng theo dõi chúng tôi để có thêm bài viết việt hóa kỹ năng, ngọc và trang bị.

Link tải game offline pc full crack không quảng cáo

Gruop: https://www.facebook.com/groups/195322254293205/?fref=ts
Fanpage: https://www.facebook.com/vuonggiavinhdieuvn/
Link tải android: http://pvp.qq.com/
Link tải IOS: https://itunes.apple.com/cn/app/wang-zhe-rong-yao-quan-qiu/id989673964?mt=8

(Visited 33 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph