Nhiệm vụ event 15-21/8 Thu thập “Ngọc Tỷ” Loạn Thế Vương Giả

Sử dụng anh hùng chỉ định chiến đấu 5v5 để nhận phần thưởng

16/08/201716/08/2017
17/08/2017
18/08/2017tanker
19/08/2017phap-su
20/08/2017
21/08/2017tuong-vuong-gia

Thắng  1 trận: ngọc tỷ*1+Mảnh ngọc*10

Giết 5 creep:ngọc tỷ*1+Mảnh ngọc*5

Thu thập tướng nhận ngọc tỷ

Có 3 trong[Ngụy Quốc Kiêu Hùng]Tào Tháo, Chân Cơ, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn.
Có 3 trong[Thục Quốc Kiêu Hùng]Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Lưu Thiện
Có 3 trong[Ngô Quốc Kiêu Hùng]Chu Du, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương
Có 2 trong[Loạn Thế Quần Hùng]Lữ Bố, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ

Phần thưởng:

1Khung chiến quốc
2Có cơ hội nhận được:

 • Tào Tháo
 • Skin Tào Tháo Iron-man
3Có cơ hội nhận được:

 • Trương Phi
 • Skin Trương Phi
4Có cơ hội nhận được:

 • Đại kiều
 • Skin Đại Kiều
5Có cơ hội nhận được:

 • Điêu thuyền
 • Skin Điêu Thuyền
6Nhận được ngẫu nhiên:

 • Mảnh ngọc
 • Mảnh skin
 • Kim cương

Cảm ơn các bạn đã xem bài việt hóa Vương Giả Vinh Diệu của GuideGame, cùng theo dõi chúng tôi để có thêm bài viết việt hóa kỹ năng, ngọc và trang bị.

Gruop: https://www.facebook.com/groups/195322254293205/?fref=ts
Fanpage: https://www.facebook.com/vuonggiavinhdieuvn/
Link tải android: http://pvp.qq.com/
Link tải IOS: https://itunes.apple.com/cn/app/wang-zhe-rong-yao-quan-qiu/id989673964?mt=8

(Visited 27 times, 1 visits today)

(No Ratings Yet)
Loading...
Facebook Comments

Các bài viết phổ biến