Hướng dẫn chơi Minecraft : Cách cày Wither skeleton


Để farm Wither Skeleton thì ta cần xây một cái máy nghiền ở bằng cách đặt một miếng spawn ở trong Nether Fortrress, bằng cách này thì ta có thể loại bỏ tất cả các điểm hồi sinh mob gần đó.

Wither Skeleton thì có tỷ lệ rơi ra Wither Skeleton Skull và ta cần 3 mảnh này để tạo ra 1 cái Wither mà ta có thể dùng để nhận được Nether Star. Từ đó để chế tạo 1 cái beacon.

Một điểm spawn mob ở trong Nether Fortress

Cách tạo

Một dạng farm như này thì thường đồng nghĩa với việc phá hủy tất cả các bề mặt mà bọn Wither Skeleton được sinh ra và thay thế chúng với các điểm thu thập ( bằng Pressure Plate được đặt trên các khối gạch để tạo thành 1 cái Piston từ đó đẩy vào điểm nghiền mob ).

Chuẩn bị

Bạn sẽ cần chuẩn bị số lượng vật liệu tùy theo kích cỡ mà cái máy nghiền bạn muốn xây. Một cái farm nhỏ cần khoảng :

  • 650 cobblestone.
  • 160 redstone torches
  • 80 pressure plates
  • 80 sticky pistons
  • Vài chồng Slab, càng nhiều càng tốt.

Xây điểm thu thập Mob

  • Tạo một đường các vật liệu ( chọn Cobblestone là tốt nhất vì nó khá dễ kiếm và có thể kháng được cầu lửa của mấy con Ghast) từ cuối đầu này sang đầu được đánh dấu.
  • Đặt Pressure Plate ở trên đường vật liệu và Redstone Torches ở mặt bên của đường vật liệu.
  • Đặt một đường Cobblestone ở trên những cái Redstone Torches, sau đó đặt thêm một dãy Redstone Torches ở bên ngoài đường đó.
  • Đặt đường Cobblestone thứ 3 ở trên đường thứ 2 và sau đó đặt 1 đường Sticky Pistons, những cái đường này dùng để đặt những đường ta vừa xây lên trên dãy Cobblestone đầu tiên.
  • Đặt 1 nửa số lượng Slab ở trên dãy Cobblestone thứ 3 để ngăn chặn đám Wither Skeletons spawn ở trên điểm thu thập thay vì hồi sinh bên trong.

Điểm nghiền Mob

Sau khi đã xây xong điểm thu thập và đám Wither Skeleton đã được spawn ra thì bạn cần phải xếp Cobblestone thành hình 1 cái xô. Cái “ xô “ này sẽ được đặt ở dưới điểm thu thập để tất cả Mob khi spawn ra thì sẽ được tập trung tại 1 điểm. Việc này rất dễ thực hiện, bạn chỉ việc dùng số Cobblestone còn lại và tạo 1 cái ống được kéo từ điểm thu thập đến điểm nghiền. Khi mà đám quái đã ở điểm miền thì chúng sẽ bị giết và nguyên liệu sẽ được thu thập, quá trình farm sẽ ngày càng nhanh hơn.

Thiết kế của Mikecraft

Thiết kế này sẽ đảm bảo việc đám Wither Skeleton sẽ 100% làm rơi Wither Skeleton Skull, biến nó thành 1 cái máy nghiền hiệu quả. Tuy nhiên nó cần 1 cái Charged Creeper.  Thiết kế này được dùng cho bản Bedrock nhưng vẫn dùng được trên Java, tuy nhiên cần phải chú ý là 1 nhóm Wither Skeleton thì chỉ rơi 1 đầu mà thôi.

Thiết kế này không dùng được trong những phiên bản trước 1.13 Java và 1.4 vì thiếu Tridents.

Addon

Bạn cố thể thêm vào một cái lồng để chặn đám ghast thổi bay bay nghiền, phần lớn Wither Skeleton chỉ rơi Coal và Bone, Wither Skeleton Skill chỉ rơi khi mà chúng bị giết bởi người chơi.

Những thiết kế tự động và AFK

Sử dụng Wolves, ta có thể farm Wither Skeleton tự động khi có 1 người chơi khác đừng gần. Chỉ cần đám Wither Skeleton không chạm được Wolves thì tụi Wolves sẽ không chết được.

Thiết kế của Xisumavoid

Bản thiết kế này dùng Slime Block Machine để đẩy đám quái khỏi bề mặt spawn, chất chồng tụi nó rồi nghiền.

Thiết kế của Ray

Bản thiết kế này dùng bề mặt to lớn của tụi Ghast để đẩy đám mobs khoi bề mặt spawn.