live dstat graph
Hướng dẫn Fortnite Week 8 Season 6 Battle Pass - guide.gg

Hướng dẫn Fortnite Week 8 Season 6 Battle Pass


Đến hẹn lại lên, Guide.gg sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện nhiệm vụ Fortnite Week 8 Season 6.

fortnite week 8 season 6

Link tải game offline pc full crack không quảng cáo

Bảng nhiệm vụ Fortnite Week 8 Season 6

fortnite week 8 season 6

Stage 1: Visit Lonely Lodge and Retail Row in a single match

→ Đến Lonely LodgeRetail Row trong cùng 1 trận đấu

Stage 2: Visit Junk Junction and Pleasant Parks in a single match

→ Đến Junk JunctionPleasant Parks trong cùng 1 trận đấu

Stage 3: Visit Flush Factory and Fatal Fields in a single match

→ Đến Flush Factory và Fatal Fields trong cùng 1 trận đấu

Stage 4: Visit Haunted Hill and Lazy Links in a single match

→ Đến Haunted Hill and Lazy Links trong cùng 1 trận đấu

Stage 5: Visit Tomato Temple and Shifty Shafts in a single match

→ Đến Tomato Temple và Shifty Shafts trong cùng 1 trận đấu

fortnite week 8 season 6

Dance with a fish trophy at different named locations (0/7)

→ Nhảy trước 7 con cá mô hình khác nhau

Bạn chỉ cần tìm đến vị trí của các con cá treo trên tường (hình bên dưới) rồi bật bất kỳ emote nào cũng được. Bạn sẽ thấy con cá cử động khi bạn nhảy đấy!

fortnite week 8 season 6

Vị trí các con cá mô hình

fortnite week 8 season 6

Six Shooter or Heavy Assault Rifle Eliminations (0/2)

→ Có 2 mạng hạ gục bằng Six Shooter hoặc Heavy Assault Rifle

fortnite week 8 season 6

Get a score of 3 on different Clay Pigeon Shooters (0/3)

→ Ghi điểm ở 3 máy tập bắn khác nhau

fortnite week 8 season 6

Vị trí các máy tập bắn

fortnite week 8 season 6

Get Trick Points in a vehicle (0/250,000)

→ Có 250,000 điểm lái xe

Bạn có thể sử dụng Shopping Cart, xe ATK hoặc xe Quadcrasher để làm nhiệm vụ này.

Visit different Named Locations in a single match (0/4)

→ Đi đến 4 khu vực có tên khác nhau trong cùng một trận đấu

fortnite week 8 season 6

Stage 1: Use a Grappling Hook

→ Sử dụng Grappling Hook

Stage 2: Use a Launch Pad

→ Sử dụng Launch Pad

Stage 3: Use a Rift-To-Go

→ Sử dụng Rift-To-Go

Sau khi hoàn thành hết 7 nhiệm vụ Fortnite Week 8 Season 6 thì bạn có thể mở khóa banner ẩn. Vị trí của banner ẩn nằm ở khu nhà máy Flush Factory (trên căn nhà có 2 cái ống khói cao, có một tấm vải trùm lên).

fortnite week 8 season 6

Banner ẩn Fortnite Week 8 Season 6 (Ảnh Gamesot)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph