live dstat graph
Hướng dẫn Fortnite Week 6 Season 6 Battle Pass - guide.gg

Hướng dẫn Fortnite Week 6 Season 6 Battle Pass


Đến hẹn lại lên, Guide.gg sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện nhiệm vụ Fortnite Week 6 Season 6.

fortnite week 6 season 6

Link tải game offline pc full crack không quảng cáo

Bảng nhiệm vụ Fortnite Week 6 Season 6

fortnite week 6 season 6

Place Chillers in different matches (0/3)

→ Đặt ít nhất một bẫy băng (Chiller Trap) trong 3 trận đấu khác nhau.

fortnite week 6 season 6

Search a Chest in different Named Locations (0/7)

→ Mở rương ở 7 khu vực có tên khác nhau trên bản đồ

fortnite week 6 season 6

Shotgun Eliminations (0/3)

→ Có 3 mạng hạ gục bằng Shotgun.

fortnite week 6 season 6

Stage 1 – Land at Shifty Shafts

→ Bước 1: Nhảy dù xuống Shifty Shafts

Stage 2 – Land at Risky Reels

→ Bước 2: Nhảy dù xuống Risky Reels

Stage 3 – Land at Retail Row

→ Bước 3: Nhảy dù xuống Retail Row

Stage 4 – Land at Haunted Hills

→ Bước 4: Nhảy dù xuống Haunted Hills

Final Stage – Land at Leaky Lake

→ Bước cuối: Nhảy dù xuống Leaky Lake

Lưu ý: Nhiệm vụ này phải thực hiện theo thứ tự từng bước.

Deal damage with a Pickaxe to opponents (0/250)

→ Gây 250 sát thương bằng pickaxe lên kẻ địch

fortnite week 6 season 6

Stage 1 – Find the Sheet Music in Pleasant Park

→ Tìm bản sheet nhạc ở Pleasant Park

Đầu tiên thì bạn hãy đi vào ngôi nhà có con nhện to ở trước, vào trong sẽ thấy sheet nhạc rồi lấy nó. (vị trí được đánh dấu như hình bên dưới)

Stage 2 – Play the Sheet Music at the piano near Pleasant Park

→ Nhảy lên các phím piano theo Sheet Music ở ngọn đồi gần Pleasant Parks

Sau khi lấy được sheet nhạc thì bạn phải lên ngọn đồi ở sát Pleasant Park (vị trí đánh dấu như hình bên dưới). Tại đó, bạn phải nhảy theo các ký tự ở sheet nhạc tương ứng các phím trên piano.

fortnite week 6 season 6

Stage 3 – Find the Sheet Music in Retail Row

→ Tìm bản cảm âm ở Retail Row

Giống như bước 1 thì bạn hãy đến cửa hàng ở Retail Row (được đánh dấu như hình bên dưới) để tìm sheet nhạc.

Final Stage – Play the Sheet Music at the piano near Retail Row

→ Nhảy lên các phím piano theo Sheet Music ở khu vực gần Retail Row

Sau khi có sheet nhạc thì thực hiện giống như bước 2.

fortnite week 6 season 6

Lưu ý: Nhiệm vụ này phải thực hiện theo thứ tự từng bước.

fortnite week 6 season 6

Stage 1 – Elimination with a Common weapon (0/1)

→ Có 1 mạng hạ gục bằng vũ khí có độ hiếm Common (màu trắng)

Stage 2 – Elimination with a Uncommon weapon (0/1)

→ Có một mạng hạ gục bằng vũ khí độ hiếm Uncommon (xanh lá)

Stage 3 – Elimination with a Rare weapon (0/1)

→ Có một mạng hạ gục bằng vũ khí độ hiếm Rare (xanh dương)

Stage 4 – Elimination with a Epic weapon (0/1)

→ Có một mạng hạ gục bằng vũ khí độ hiếm Epic (tím)

Final Stage – Elimination with a Legendary weapon (0/1)

→ Có một mạng hạ gục bằng vũ khí độ hiếm Legendary (vàng)

Lưu ý: Nhiệm vụ này phải thực hiện theo thứ tự từng bước.

Sau khi hoàn thành xong hết cả 7 nhiệm vụ Fortnite Week 6 Season 6 bên trên thì hệ thống sẽ mở khóa banner ẩn. Banner ẩn tuần này nằm trên mô hình robot ở gần bến xe (được đánh dấu như hình bên dưới).

fortnite week 6 season 6

Banner ẩn Fortnite Week 6 Season 6 (Ảnh Gamespot)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph