live dstat graph
Hướng dẫn Fortnite Week 5 Season 6 Battle Pass - guide.gg

Hướng dẫn Fortnite Week 5 Season 6 Battle Pass


Đến hẹn lại lên, Fortnite mùa thứ sáu đã chính thức bắt đầu và như thường lệ Guide.gg sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành nhiệm vụ Battle Pass hàng tuần. Sau đây là hướng dẫn Fortnite Week 5 Season 6.

fortnite week 5 season 6

Link tải game offline pc full crack không quảng cáo

Bảng nhiệm vụ Fortnite Week 5 Season 6

fortnite week 5 season 6

fortnite week 5 season 6

Vị trí các máy Radar Sign

Record a speed of 27 or more on different Radar Signs (0/5)

→ Đạt ít nhất 27 điểm tốc độ ở 5 Radar Sign khác nhau

Để hoàn thành nhiệm vụ này thì bạn cần sự hỗ trợ của xe ATK hoặc xe Quadcrasher. Lái xe đến các máy tính điểm (Radar Sign), rồi nhanh chóng tăng tốc (phím cách) chạy qua các máy tính điểm này.

fortnite week 5 season 6

fortnite week 5 season 6

Vị trí các vòng lửa trên bản đồ

Jump through flaming hoops with a Shopping Cart or ATK (0/5)

→ Nhảy qua 5 vòng lửa khác nhau bằng Shopping Cart hoặc xe ATK

Nhiệm vụ này yêu cầu bạn phải sử dụng xe đẩy hàng (Shopping Cart) hoặc xe ATK, dùng chúng để phóng qua các vòng lửa. Lưu ý: xe mới Quadcrasher không được tính nha.

fortnite week 5 season 6

Deal damage with Tactical Shotguns to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Tactical Shotgun

Deal damage with Pump Shotguns to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Pump Shotgun

Deal damage with Heavy Shotguns to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Heavy Shotgun

fortnite week 5 season 6

Eliminate opponents from closer than 5m away (0/2)

→ Hạ gục 2 kẻ địch ở khoảng cách tối đa 5 mét

fortnite week 5 season 6

Deal damage with SMGs to opponents (0/500)

→ Gây 500 sát thương bằng dòng súng SMG

fortnite week 5 season 6

Minigun Eliminations (0/2)

→ Có 2 mạng hạ gục bằng Minigun

fortnite week 5 season 6

Deal damage with Hand Cannon to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Hand Cannon

Deal damage with standard Pistols to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Pistol

Deal damage with Six Shooter to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương bằng Six Shooter

Lưu ý: Có thể nhiệm vụ này sẽ có thay đổi đối với một vài người. (Vd: có người sẽ nhận được yêu cầu gây sát thương bằng Silenced Pistols (súng lục giảm thanh) thay vì Six Shooter)

Sau khi hoàn thành xong hết 7 nhiệm Fortnite Week 5 Season 6 bên trên thì hệ thống sẽ mở khóa sao ẩn (10 Tier). Và dưới đây là vị trí của sao ẩn Fortnite Week 5 Season 6.

fortnite week 5 season 6

Sao ẩn nằm ở lâu đài khu Haunted Hills (ảnh Forbes)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph