Hướng dẫn Fortnite Week 2 Season 6 Battle Pass


fortnite week 2 season 6

Đến hẹn lại lên, Fortnite mùa thứ sáu đã chính thức bắt đầu và như thường lệ Guide.gg sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành nhiệm vụ Battle Pass hàng tuần. Sau đây là hướng dẫn Fortnite Week 2 Season 6.

fortnite week 2 season 6

Bảng nhiệm vụ Fortnite Week 2 Season 6

fortnite week 2 season 6

Visit all of the Corrupted Areas

→ Đến 7 khu vực bị phá hủy bởi tác động của các phong ấn do Cube để lại

Như anh em cũng đã biết thì vào thời điểm cuối Season 5, Cube đã có một hành trình di chuyển kỳ lạ trước khi nó chìm xuống hồ Loot Lake. Trên đường đi thì khối lập phương kỳ bí này đã để lại 7 dấu phong ấn và với tác động của các phong ấn thì tại đó hình thành nên những vùng đất chết. Anh em có thể tìm thấy các khu vực này dễ dàng trên bản đồ.

fortnite week 2 season 6

Use a Shadow Stone in different matches (0/3)

→ Sử dụng Shadow Stone trong 3 trận đấu khác nhau

Nhiệm vụ này cũng khá dễ và bạn có thể kết hợp với nhiệm vụ đầu tiên để cho “tiện đường công tác” vì các viên Shadow Stone chỉ có thể được tìm thấy tại các vùng đất chết.

fortnite week 2 season 6

Stage 1: Deal damage with standard Assault Rifles to opponents (0/200)

→ Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng súng trường tiêu chuẩn

Súng trường tiêu chuẩn ở đây là 2 khẩu: Assault Rifle và Scar

Stage 2: Deal 200 damage with Burst Assault Rifles to Opponents

→ Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng súng trường loại Burst

Stage 3: Deal 200 damage with Silenced Assault Rifles to Opponents

→ Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng súng trường có nòng giảm thanh

Lưu ý: nhiệm vụ này phải làm theo từng bước

fortnite week 2 season 6

Eliminate an opponent from at least 50m away

→ Hạ gục một kẻ địch ở khoảng cách ít nhất là 50 mét

Anh em nên sử dụng các loại súng trường hoặc súng ngắm để hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng hơn.

fortnite week 2 season 6

Deal damage with Pistols to opponents (0/500)

→ Gây 500 sát thương lên kẻ địch bằng súng lục (pistol)

fortnite week 2 season 6

SMG Eliminations (0/3)

→ Có 3 mạng hạ gục bằng dòng súng SMG

fortnite week 2 season 6

Stage 1: Deal damage with Hunting Rifles to opponents (0/200)

→ Bước 1: Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng khẩu Hunting Rifle

Stage 2: Deal 200 damage with Bolt-Action Sniper Rifles to opponents

→ Bước 2: Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng khẩu Bolt-Action Sniper Rifles

Stage 3: Deal 200 damage with Heavy Sniper Rifles to opponents

→ Bước 3: Gây 200 sát thương cho kẻ địch bằng khẩu Heavy Sniper Rifles

Lưu ý: nhiệm vụ này phải làm theo từng bước

Sau khi bạn hoàn thành hết tất cả 7 nhiệm vụ bên trên thì bạn sẽ nhận được một ảnh nền tải trận đặc biệt. Tấm ảnh này sẽ tiết lộ cho chúng ta biết vị trí của sao ẩn (hoặc là banner). Và khá lạ lùng là Fortnite Week 2 Season 6 không còn cho chúng ta sao ẩn nữa, thay vào đó là một banner đặc biệt. Dưới đây là vị trí mà bạn có thể tìm thấy banner này.

fortnite week 2 season 6

Ảnh tải trận Fortnite Week 2 Season 6 tiết lộ banner nằm ở cỗ xe ngựa

fortnite week 2 season 6

fortnite week 2 season 6

Banner ẩn nằm ở cỗ xe ngựa (ảnh Gamespot)