Hướng dẫn chơi Minecraft: Vùng đất bị lỗi Far Lands – Đến Far lands thông qua địa ngục Nether


Đi một khối ở Nether bằng đi tám khối ở Overworld. Do đó, bằng cách đi qua Nether bạn có thể đến Overworld Far Lands chỉ trong một tuần hơn. Tuy nhiên, vì Nether là nơi khá nguy hiểm và cần có nhiều vật phẩm khác nhau để xây dựng cổng Nether nên bạn sẽ mất một lượng thời gian đáng kể chơi bản Minecraft bình thường nhằm thu thập vật liệu và thiết bị phù hợp.

Rốt cuộc, khi đã ở Nether và được bảo vệ đầy đủ, người chơi phải di chuyển vài triệu khối trong trục X và / hoặc Y. Đoạn đường sẽ không còn xa như ở Overworld nhưng vẫn sẽ là một chuyến đi dài. Bạn cũng cần một cổng khác để thoát khỏi Nether, vì vậy trước khi tiếp tục, bạn nên khai thác tất cả các khối hắc diện thạch của cổng và mang chúng bên mình để tái tạo lại cổng. Hiển nhiên là cũng mang theo cả bộ đánh lửa.

Nether là một nơi rất nguy hiểm, vì vậy hãy thật cảnh giác với bọn mob, dung nham, lửa và các đỉnh cao ở xung quanh, và hãy mang theo nhiều thức ăn nhất có thể để phục hồi thể lực sau những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên đường đi. Khi đã đi đến khoảng cách vừa đủ (xem bên dưới), bạn hãy sử dụng cổng được xây dựng lại để đặt người chơi ở gần hoặc bên trong Far Lands.

Cổng Nether ở Nether phải được đặt không xa hơn trục X / Z khoảng ± 4.000.000, vì nếu đặt xa hơn điểm đó thì cổng sẽ phải cố gắng dịch chuyển người chơi đến tọa độ xa hơn trục X / Z khoảng ± 32.000.000 và đây là điểm bị giới hạn trên tọa độ thế giới. Tương tự như thế, cổng Overworld thậm chí gần trục X / Z khoảng ± 32.000.000 cũng sẽ dẫn người chơi đến tọa độ gần trục X / Z ± 4.000.000 (chưa đến một phần ba con đường đến Far Lands), vì vậy không thể đi đến Nether Far Lands bằng cách này. Đặt cổng gần trục X / Z ± 1,568,852 sẽ cho phép người chơi đến được rìa bên trong của Far Lands. Nếu bạn đi đến trục X / Z ± 12,550,820 ở Nether thì Nether Far Lands sẽ xuất hiện. Thông tin thêm về Nether Far Lands có thể được tìm thấy ở đây.

Nếu bạn cố gắng tạo cổng Nether tại Nether Far Lands, bạn sẽ kết thúc ở ±100,406,560 X / Z, điều này là không thể, bởi vì nó xa hơn tọa độ 32.000.000 tại Overworld, các khối sẽ ngừng tái tạo và “các khối giả” sẽ được tạo ra. Bạn không thể chỉnh sửa địa hình vượt quá ± 32.000.000 X / Z, vì vậy cổng Nether không thể xuất hiện sau điểm này.


Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.