Hướng dẫn chơi Minecraft: Tùy chỉnh thư mục Minecraft


Để chơi minecraft từ một thư mục tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng các bước đơn giản sau.

Đối với Windows 10 

 • Chuyển đến thư mục bạn đã cài đặt Minecraft.
 • Shift nhấp chuột phải vào một khoảng trống và nhấn “Mở cửa sổ lệnh ở đây.”
 • Lấy Đường dẫn thư mục nơi bạn muốn lưu trữ trò chơi.
 • Trong cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, nhập vào: echo java -jar Minecraft.exe --workDir="DIR_PATH" > run.bat
 • Sau đó, thay thế “DIR_PATH” bằng thư mục mà bạn muốn trò chơi sử dụng.
 • Trong thư mục, chạy tệp “run.bat”.

Phương pháp thứ hai 

 • Nhấp chuột phải vào phím tắt Minecraft trên máy tính để bàn của bạn và chọn “Thuộc tính”.
 • Nếu bạn không có lối tắt, hãy điều hướng đến thư mục bạn đã cài đặt Minecraft, nhấp chuột phải vào MinecraftLauncher.exe và nhấp vào “Tạo lối tắt”.
 • Cần có một dòng có nhãn Target. Sau đường dẫn tệp, thêm một khoảng trắng và gõ: –workDir DIR_PATH
 • Thay thế “DIR_PATH” bằng thư mục bạn muốn trò chơi sử dụng.
 • Minecraft sẽ sử dụng thư mục đó miễn là bạn khởi chạy nó từ phím tắt đó.
  Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.
(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph