Hướng dẫn chơi Minecraft: Tùy chỉnh nhạc game


Hướng dẫn chơi Minecraft: Tùy chỉnh nhạc game

Đây là hướng dẫn về việc thay đổi âm nhạc trong Minecraft và các kỹ thuật tương tự có thể được sử dụng cho bất kỳ hiệu ứng âm thanh nào khác.

Phần mềm

Để quá trình diễn quá suôn sẻ, hãy cài đặt cái phần mềm sau:

Đối với OS X, sử dụng TextEdit.

Tìm các file cần thiết

Để bắt đầu, bạn cần phải tìm các tệp mà bạn sẽ thay thế thông qua resource pack. Mở folder .minecraft của bạn và đi đến thư mục gọi là ” assets”. Ở đó, mở ” indexes” (mở ” objects” nếu bạn muốn chỉnh sửa nhạc chứ không thay thế nó).

 

File:Finding the required files music tutorial.png

Tìm file nhạc để thay thế

Để bắt đầu, mở file JSON trong phiên bản Minecraft trong thư mục indexes với phần mềm notepad++ và bấm Ctrl+F hoặc “search → find” trong menu. Trong cửa sổ tìm kiếm, gõ “music”, hãy chắc chắn rằng bạn gõ tất cả bằng chữ thường hoặc đã tắt caplock, rồi chọn “find all in current document”. Hệ thống sẽ hiển thị một danh sách trong một phần ở dưới cùng của cửa sổ tài liệu, nhấp đúp chuột vào “music” được tô sáng trên tệp bạn muốn thay thế. Để tìm ra tập tin bạn muốn thay thế, hãy đi đến trang music.

Chèn nhạc

Mở một thư mục mới trên destop của bạn và đặt tên tùy ý giống như tên music pack của bạn được gọi. Bấm vào đường dẫn tập tin âm nhạc của bạn, hãy nhớ địa chỉ “minecraft/sounds/music/menu/menu3.ogg” để chỉnh nó vào đúng vị trí là: directories- assets-minecraft-sounds-music-menu. Về discs/Records, chúng ở bên dưới cây thư mục minecraft/sounds/records Bạn nên chuyển file âm nhạc của mình vào sau khi chỉnh xong. Và phải chú ý là tên file là “menu3.ogg”, có nghĩa là file của bạn phải ở định dạng “.ogg” (OGG Vorbis).

File:Inserting Your Music.png

Định dạng lại file

Nếu file của bạn không ở định dạng “WAV” hoặc “AIFF”, bạn cần phải chỉnh lại định dạng cho nó. Đây là trang web chỉnh định dạng online rất đơn giản – Online Convert – bạn có thể đi thẳng đến OGG để rút ngắn quá trình. Nếu định dạng tệp của bạn không được hỗ trợ ở đó chỉ cần tìm kiếm xung quanh, bạn sẽ có thể tìm thấy.

Nếu bạn đã chuyển tệp của mình sang OGG, thật tuyệt, nếu không, hãy mở tệp của bạn bằng Audacity và xuất nó sang OGG Vorbis.

Đảm bảo rằng bạn đổi tên tệp của mình thành cùng tên với tệp bạn đang thay thế (trong trường hợp này là menu3).

Chỉnh lại nhạc mặc định của game

Nếu bạn muốn thay đổi nhạc trong trò chơi mặc định bằng trình chỉnh sửa âm thanh, bạn có thể mở index.và tìm tệp bạn muốn thay thế. Sau đó, sao chép “hash” bên dưới và tìm kiếm nó trong “objects”. Sao chép tập tin và dán bản sao vào thư mục âm thanh của bạn. Sau đó, đổi tên tệp của bạn thành tên thật (không phải hash) từ index.

Bây giờ, hãy mở tệp trong Audacity hoặc trình chỉnh sửa âm thanh khác và xuất dưới dạng OGG Vorbis.

Kích hoạt

Để kích hoạt pack của bạn, hãy chuyển đến thư mục asset của bạn và tạo một tài liệu văn bản mới và sao chép văn bản này vào đó và lưu tệp dưới dạng “pack.mcmeta”, sau đó bạn có thể xóa tệp văn bản và giữ tệp “pack.mcmeta”

{
  "pack": {
    "pack_format": 4,
    "description": "pack description"
  }
}

Thêm một hình ảnh 128px x 128px bổ sung được gọi là pack.png, nếu bạn muốn tùy chỉnh hình ảnh của resource pack.

Vậy là xong, hãy tận hưởng bài nhạc mới trong game của bạn!

Xem bài viết gốc tại ĐÂY