Hướng dẫn chơi Minecraft: Trồng bí ngô và dưa hấu – Cơ chế sinh trưởng


Dưa hấubí ngô sử dụng cơ chế tăng trưởng như nhau và có thể trồng dễ dàng bằng các kỹ thuật tương tự. Một khi cây trưởng thành, chúng sẽ cung cấp một lượng trái cây ổn định đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tìm hạt giống

Để bắt đầu trồng trọt, đầu tiên bạn cần phải tìm hạt giống. Bạn có thể tìm hạt giống trong rương hoặc tìm cả khối dưa hấu và bí ngô rồi chế tạo chúng thành hạt.

Nếu bạn có cả khối bí ngô hoặc dưa hấu, nhưng lại không có hạt, bạn chỉ cần đặt khối bí ngô vào lưới chế tạo thì sẽ tạo ra 4 hạt, hoặc thay vào đó, bạn đặt bí ngô ở tại một chỗ và sử dụng kéo lớn để cắt nó. Khối dưa hấu làm rơi những miếng dưa khi được khai thác, mỗi lát mang lại 1 hạt khi đưa vào khu vực chế tạo.

Lưu ý: Người chơi trên phiên bản Pre – 1.13 phải đặt toàn bộ bí ngô vào khu vực chế tạo và sản xuất ra 4 hạt.

Các yếu tố tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng của thân dưa, bí ngô và sự ra quả của chúng được xác định bằng thuật toán tốc độ tăng trưởng tương tự như đối với lúa mì, cà rốt và khoai tây. Thân cây có 8 giai đoạn tăng trưởng cho đến khi chúng trưởng thành. Bột xương có thể được sử dụng để gia tăng tốc độ tăng trưởng.

Nỗ lực thúc đẩy trổ quả xảy ra khi thân cây trưởng thành mọc lại (đến “giai đoạn 9”) và không liền kề với nơi trổ quả trước. Đầu tiên chọn một trong bốn mặt, và nếu không gian này thích hợp (không có đất, cỏ, đất podzol hoặc đất canh tác bên dưới), quả sẽ trổ ra. Bột xương sẽ không thúc đẩy việc trổ quả.

  • Như vậy, đất canh tác đã được thủy hóa sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của thân cây và tốc độ trổ quả, khi có cùng loại thân cây được trồng liền kề nhau (nếu không theo hàng) sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng và trổ quả, ánh sáng cấp độ 9 trong khối trên thân cây rất cần cho sự tăng trưởng, v.v…
  • Xác suất trổ quả tối đa từ một thân cây đòi hỏi thân cây đó phải được trồng trong đất nông nghiệp đã thủy hóa ở cả tám mặt, với bốn khối đất nông nghiệp vẫn chưa được trồng (các góc có thể được trồng bằng một số cây trồng khác). Các farm thực tế thường sẽ chấp nhận giảm tỷ lệ sản xuất trên mỗi cây (hoặc thậm chí mức tối đa 2/3, 1/3 hoặc 1/6) để đạt hiệu quả không gian cao hơn và dễ thu hoạch.

Các loại quả biến đất nông nghiệp thành đất bình thường khi chúng sinh trưởng. Dùng rìu thu hoạch bí ngô vô cùng dễ dàng và toàn bộ vật phẩm sẽ rớt ra. Dùng rìu thu hoạch dưa sẽ làm dưa bị vỡ nhanh nhất . Dưa sẽ vỡ nhanh hơn nếu bạn dùng kiếm nhưng chi phí độ bền gấp đôi. Trong khi dưa phát triển thành khối, các quả dưa được chia thành 3 đến 7 lát  bằng cách thu hoạch (trừ khi sử dụng công cụ Silk Touch). Trong cả hai trường hợp, quả đã thu hoạch có thể được chế tạo lại thành hạt. Thu hoạch các thân cây trưởng thành cũng sẽ tạo ra hạt giống (1 đến 4 hạt mỗi thân cây), nhưng nếu chờ cho thân cây đã trưởng thành trổ quả sẽ nhanh hơn là lấy lại một thân trưởng thành từ hạt.

  1. Chú thích 1: Mỗi chunk có 1/32 cơ hội spawn bí ngô khi chunk được tạo ra; một điểm ngẫu nhiên được chọn và 64 lần thử được thực hiện để tìm một khối không khí ngẫu nhiên có cỏ bên dưới trong vùng 15 × 15 × 7 xung quanh điểm đặt bí ngô. Lưu ý điểm ngẫu nhiên có thể ở xa trong không khí hoặc xa dưới lòng đất, làm giảm đáng kể khả năng bí ngô có thể được đặt.
  2. Chú thích 2: Đối với mỗi chunk rừng rậm được tạo ra, một điểm ngẫu nhiên được chọn và 64 lần thử được thực hiện để tìm một khối có thể thay thế ngẫu nhiên (ví dụ: không khí, cỏ dài hoặc dây leo) với cỏ bên dưới trong khu vực 15 × 15 × 7 xung quanh điểm đặt dưa. Lưu ý điểm ngẫu nhiên có thể ở xa trong không khí hoặc xa dưới lòng đất, làm giảm đáng kể khả năng dưa có thể được đặt.

Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.