Hướng dẫn chơi Minecraft: Tạo gói behavior


Hướng dẫn chơi Minecraft: Tạo gói behavior

Sơ lược

Đây là phần tiếp theo của hướng dẫn cách tạo gói tài nguyên (Creating Resource Packs) . Khuyến khích bạn xem hướng dẫn (tutorial) đó trước  vì chúng tôi bao gồm một số bước tương tự ở trong đón nhưng chi tiết hơn. Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ đề cập đến:

 • Tổng quan về format data JSON
 • Cách tạo gói hành vi
 • Cách thay đổi hành vi của mob

Đi cùng với hướng dẫn này là file pig.json với những thay đổi chúng ta sẽ thực hiện nếu bạn muốn kiểm tra thành quả của bạn!

Thời gian cần thiết

Bài hướng dẫn cần 1 tới 1 tiếng rưỡi để hoàn thành.

Tools cần thiết

Bạn sẽ cần những chương trình sau để làm theo cùng với hướng dẫn này:

Text editor

Bất kì trình soạn thảo văn bản nào cũng đươc, nhưng nên sử dụng một số loại chương trình IDE lập trình .Notepad++ là một trình soạn thảo văn bản tuyệt vời và miễn phí với syntax highlighting cho nhiều ngôn ngữ lập trình . Bạn có thể tải Notepad++ từ đây: https://notepad-plus-plus.org/. Nếu bạn muốn quản lí nhiều file một cách hiêu quả, nên sử dụng Visual Studio Code.

Tạo gói hành vi

Gói hành vi là những tiện ích đươc bổ sung sẽ sửa đổi những hành vi khác nhau tạo nên một entity. Gần đây chúng tôi chỉ hỗ trợ sửa đổi các entitu tồn tại bằng cách thêm , bỏ hoặc thay đổi các hành vi hiện có. Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ thêm hành vi bùng nổ của cây leo đối với lợn Trước khi chúng ta sửa đổi lợn  , chúng ta sẽ thiết lập một gói khác.

Làm theo những bước sau để tạo gói tài nguyên (Resource Pack), nhưng thay vào đó hãy :

 • Điều hướng đến thư mục behavior_packs và tạo thư mục mới tên là “Tutorial_Behavior_Pack”
 • Có thể tìm thấy thư mực behavior_packs ở đây : %userprofile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe\LocalState\games\com.mojang\behavior_packs
 • Tạo file JSON tên “pack_manifest.json”

manifest.json

Trong file này bạn sẽ:

{
 "format_version": 1,
 "header": {
  "uuid": "e3c5a9be-1cfc-4a74-9f70-9213bab32090",
  "name": "Tutorial Data Pack",
  "version": [ 1, 8, 0 ],
  "description": "Tutorial resource pack 5"
 },
 "modules": [
  {
   "description": "Not Used",
   "version": [ 1, 8, 0 ],
   "uuid": "14d5fb6b-ef0a-47e5-8a98-d615709c1a03",
   "type": "data"
  }
 ],
  "dependencies": [
    {
      "uuid": "891f5751-bb0e-47c6-91f0-fdc4e76949ef",
      "version": [1, 8, 0]
    }
  ]
}

manifest.json

Ngoài ra, bạn có thể copy file  có tên là “Behavior_pack_manifest.json” vào trong thư mục  Behavior_Resource_Pack của bạn và đổi tên nó là “pack_manifest.json”. Hãy chắc chắn rằng bạn khớp “uuid” phụ thuộc với module “uuid”  của gói tài nguyên cũng như thay đổi gói và module “uuid” cho bảng sê khai

Ghi chú

Điều này giống như “pack_manifest.json” của gói tài nguyên ngoại trừ loại module là “data” thay vì “tài nguyên”( “resources”)Và , lưu ý là bạn bận 2 UUIDs mới “cho gói id” (“pack_id”) và “uuid”. Nếu bạn sử dụng cùng loại UUIDs trong gói tài nguyên trước đó, trò chơi chỉ thấy chỉ thấy một trong các tiện ích bổ sung .

Ghi chú 2

Có một phần mới trong file pack_manifest này ! Chúng tôi sẽ thêm một phần phụ thuộc cho phép bạn link với gói khác trong gói này . Trong ví dụ này , chúng tôi đã tạo gói hỗ trợ phụ thuộc vào vào hướng dẫn gói tài nguyên của chúng tôi. Điều này được thực hiện bằng cách đảm bảo rằng UUID cho sự phụ thuộc đó khớp với UUID trong phần tiêu đề của gói tài nguyên mà chúng tôi muốn link. Bây giờ khi bạn tải bổ trợ này, nó cũng sẽ tải gói tài nguyên cần thiết.

Tạo  icon

Quá trình này để tạo icon thì cũng như quá trình tạo icon cho gói tài nguyên, vui lòng coi  Creating Resource Packs để biết thêm chi tiết. Tôi đã sử dụng cùng một icon cho gói hành vi cũng như là gói tài nguyên

Kiểm tra gói hành vi

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng thử nghiệm nó trong trò chơi ! Khởi động Minecraft và tạo một thế giới mới. Ở phía bên trái của màn hành cuộn xuống và click vào gói hành vi ( behavior pack). Ở phía bên phải của màn hình cuộn xuống bạn sẽ thấy “Tutorial Behavior Pack” và click vào nó. Click trên pop up, tiện ích bổ sung sẽ vô hiệu hoá khả năng đạt được thành tích trong thế giới đó. Trò chơi của bạn nên sẽ trông giống thế này nếu bạn dùng code mà icon trên:

CBPPicture 2.png

Ghi chú

Hãy nhớ rằng bạn cần tạo một thế giới mới mỗi lần bạn thay đổi gói hành vi của bạn vì trò chơi luôn có bản copy của gói hành vi mỗi khi nó tạo ra một thế giới. Một lần nữa , bạn có thể tránh điều này nếu bạn thay đổi những tiện ích bổ sung mà trong thư mục của thế giới . Nhớ rằng nếu bạn làm điều này , bạn cần copy thủ công trở về thư mục com.mojang/behavior_packs f nếu bạn muốn áp dụng gói đó trong các thế giới khác.

Thiết lập cấu trúc của file JSON

Bây giờ gói của chúng ta đã đươc thiết lập, hãy thiết lập cấu trúc thư mục cho các file.json của chúng ta.

 • Trong thư mục tutorial_behavior_pack , tạo một thư mục mới có tên “entities”

Thư mục của entity là nơi mà chúng ta đặt các file JSON để thay đổi hành vi của entity. Hãy bắt đầu bằng việc bắt một  pig.json từ \Vanilla_Behavior_Pack\entities\pig.json và copy nó thành thư mục entiy. Một khi pig.json được copy, mở nó trong text editor mà bạn chọn.

minecraft:entity_spawned

Đây là một event được kích hoạt khi một entity của loại này spawn. Trong pig.json có một hàm số ngẫu nhiên xác định xem con lợn sẽ spawn ra là lợn con hay lợn trưởng thành.

Xem bài viết về ứng dụng tạo gói hành vi phát nổ cho lợn tại ĐÂY

Xem bài viết tổng quan về file JSON của vật thể tại ĐÂY

Xem bài viết gốc tại ĐÂY