Hướng dẫn chơi Minecraft/ Redstone music/ Chuông cửa


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế này là một chuông cửa cho ngôi nhà của bạn. Bạn sẽ cần một diện tích 2 x 4 x 4.

Thiết kế cơ bản 

 1. Tìm nơi mà bạn muốn đặt nút (button) . Nó phải ở trên khối dưới cùng của bức tường bên phải cánh cửa .
 2. Đào xuống một khối bên dưới nút.
 3. Đặt bụi đá đỏ vào lỗ.
 4. Đào xuống hai khối ở bên lỗ cách xa cửa nhất.
 5. Đặt bụi đá đỏ vào lỗ.
 6. Đào ra một lỗ 3 × 3 sâu 2 khối trước hai lỗ đã có trước đó.
 7. Đặt bụi đá đỏ trên các khối xa nhất và gần nhất ở bên phải.
 8. Đặt một bộ lặp đá đỏ (redstone repeater) giữa bụi đá đỏ với độ trễ bốn tích tắc.
 9. Đào xuống một khối bên trái của mỗi mảnh bụi đá đỏ.
 10. Đặt một khối lựa chọn trong những gì bạn vừa đào (đặt công cụ cho các khối ghi chú (note block) ).
 11. Đặt một khối ghi chú lên trên mỗi khối lựa chọn.
 12. Đặt màu (để phân biệt) cho hai khối ghi chú.
 13. Thay thế lớp trên cùng (mặt đất) của lỗ bằng một khối tự nhiên.
 14. Đặt nút của bạn.

Bạn xong việc rồi đó!

Mẹo về Redstone 

 • Sử dụng các khối vàng cho khối bạn chọn dưới các khối ghi chú để có được tiếng chuông, âm thanh sẽ tương tự như chuông cửa thực sự.
 • Nhấp chuột phải vào khối ghi chú đầu tiên 6 lần và lần thứ hai 2 lần, để tạo các nốt giống như chuông cửa.
 • Bạn có thể sử dụng một tấm áp lực thay vì một nút, cho một chuông cửa tự động.

Bạn có thế xem bài viết gốc tại đây.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph