Hướng dẫn chơi Minecraft: Máy tính


Hướng dẫn chơi Minecraft: Máy tính

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách để làm một chiếc máy tính trong Minecraft bằng cách dùng đá đỏ.

Tóm tắt

Xem những hình ảnh dưới đây để biết ví dụ về một chiếc máy tính:

File:Calculator plan.png

Phác họa máy tính

File:Calcplan.png

Sơ đồ máy tính

Tất nhiên là tất cả các thuật toán phức tạp đều được làm với hệ nhị phân. Đây là lý do tại sao máy tính có rất nhiều bộ giải mã khác nhau.

Các bộ phận hiện tại

Phần tiếp theo là về các thành phần tạo nên chiếc máy tính.Chúng đều nằm trong một trật tự logic.

Bảng điều khiển ( Căn phòng)

Bảng điều khiển là một căn phòng nơi bạn sắp đặt những số liệu đầu vào và quyết định hoạt động.

Bảng số đầu vào

File:Input panel.png

Bảng số đầu vào

Ở đây, người dùng sẽ quyết định những số nào mình muốn sử dụng.Trong bức tranh, một đòn bẩy –hệ thống cơ sở nhị phân đầu vào được sử dụng, vì vậy người dùng phải phân tách những con số họ muốn để sử dụng trong quyển hạn của cả hai.

Bảng điều hành

Ở bảng này, người dùng chọn giữa những hoạt động mình sẽ muốn sử dụng: cộng (+), trừ (-),nhân (*) và chia (/).Tương tự bảng số đầu vào , Bức tranh này là về bảng điều hành sử dụng hệ thống đòn bẩy.

Bảng điều hành

Các dây đầu vào (Màu trắng và cam)

Những chiếc dây nối bảng đầu vào và bảng điều hành đến các đơn vị logic khác. hãy thử sắp xếp lại chúng theo một phương pháp mà những giá trị giống nhau đi cùng nhau.Vì vậy, những sợi dây của bạn nên nhìn giống như là  từ trái qua phải: A1; B1; A2; B2; A4; B4; …

Các đơn vị logic

Các đơn vị logic trong một chiếc máy tính là những cỗ máy thi hành các hoạt động.

Phép cộng/Phép trừ (màu vàng và đỏ)

Bức tranh bên trái cho ta thấy một phiên bản của một phép cộng/ phép trừ. Cấu trúc của nó khá đơn giản bởi nó đã được thay đổi(tạo nên bởi nhiều phần giống nhau). Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng nhiều bit hơn, bạn chỉ cần thêm nhiều phần hơn ở các bên. Mặc dù vậy, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải thay đổi một số đường dẫn.

File:Adder substracter.png

Phép cộng/ phép trừ 2 trong 1

Trong cỗ máy này, Những thứ đầu vào của bạn(trong mã nhị phân) sẽ đi xuống đáy (màu vàng) đầy những adder. Mỗi adder cần hai đầu vào (A và B) với cùng các giá trị.ngoài ra, bit có ít ý nghĩa nhất cần phải ở bên trái, vì vậy tất cả chúng nên được kết nối bởi những những tín hiệu chấp nhận.Nói một cách cơ bản hơn, những đầu vào của bạn trông như những sợi dây bên trong #Những sợi dây đầu vào (màu trắng và cam) đơn vị. Sử dụng những cây cầu cơ bản để để đưa những sợi dây vòng qua các sợi khác mà không kết nối với chúng.

Những dây A đầu vào(bên trái) là số bị trừ(X trong X-Y=Z), và đi thẳng trong trong adder.Những dây B đầu vào, số trừ của bạn(Y trong X-Y=Z), phải chạy qua một bộ ghép kênh, tạo ra một phiên bản đã sửa của cánh cổng XOR  , thứ gửi đến adder một tín hiệu đảo trong trường hợp đó là phép trừ. Bộ ghép kênh được điều khiển bởi một công tắc (trong bức tranh,công tắc ấy nằm bên trái).Các phép toán sẽ đi tới bộ ghép kênh khác, thứ mà lại một lần nữa, gửi một đến adder đầu vào trong trường hợp là phép trừ. Thứ này được điều khiển bởi một cánh cổng IMPLIES  (phía trên bên phải) thứ sẽ gửi một tín hiệu đầu ra thực sự nếu công tắc đang ở phép trừ AND, nếu tín hiệu chấp nhận cuối là đúng. Thứ này được yêu cầu bởi vì với phép trừ, tín hiệu chấp nhận cuối đó thực sự có nghĩa là tín hiệu “-” (trừ).

Những cỗ máy màu trắng có một nửa là các adder và được dùng như các công cụ đầu vào, tín hiệu chấp nhận của adder cuối cùng và phép toán của adder tương ứng của chúng. Chúng tôi cần điều này bởi vì nếu cần trả lời là phủ định, nó sẽ sử dụng phương trình ” -A = !A (nghịch đảo A)+ 1 ” như đã giải thích ở đây. Những đầu ra cuối cùng tất cả đều ở trên đầu các dây mà bạn có thể quan sát thấy, cộng với các dây ở bên phải (tín hiệu chấp nhận từ adder đầy đủ cuối cùng) và tín hiệu chấp nhận đã đi đầu (bên trái)một nửa adder,theo như tín hiệu trao đổi.

Phép nhân (đèn xanh)

Phép nhân có lẽ là phần phức tạp nhất của chiếc máy tính.Đối với kế hoạch của chúng ta, phép nhân là một phép cộng lặp lại.Điều đó có nghĩa là, một lần nữa ,các adder sẽ được sử dụng ở đây.Trước khi bạn thêm các adder, bạn thực sự phải sắp đặt một cánh cổng AND (không bao gồm cái điều khiển).Sử dụng nó rất đơn giản:trong phép nhân nhị phân, Bởi vì chỉ có 0’s và 1’s được sử dụng, cách duy nhất chúng ta có thể cho ra được đầu ra là bằng cách nhân 1 với 1.

Đây là cách để xây dựng một phép nhân, nhằm biến bit ít quan trọng trở thành quan trọng nhất. Các bit ít quan trọng nhất : 1×1 = 1. Điều này có nghĩa là phép đầu ra của cánh cổng AND thứ 2 (cái kiểm soát ) dẫn thẳng tới các dây tập hợp đầu ra. Thứ hai tới cuối cùng: 1×2 = 2 and 2×1 = 2. 2 phép đầu ra này gặp ở một adder đầy đủ. Phép toán dẫn đến kết quả đầu ra, và tín hiệu chấp nhận sẽ dẫn đến bit tiếp theo.
Tiếp theo: 1×4 = 4; 2×2 = 4 và 4×1 = 4 .Tín hiệu chấp nhận từ bit cuối cùng sẽ đi tới adder đầu tiên như tín hiệu chấp nhận đầu vào. Cả 2 dữ liệu đầu vào bình thường là 2 và là 3 của cánh cổng AND. Phép toán  này sẽ đi đến một adder thứ hai, nơi dữ liệu đầu vào thứ hai và là thứ ba của cổng AND. Cả 2 tín hiệu chấp thuận sẽ đi tới giai đoạn tiếp theo, và phép toán cho ra kết quả.

Bạn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi hết sạch các cổng AND,hoặc đã cân bằng.

Phép chia (màu hồng)

Các phép chia trên một chiếc máy tính bằng đá đỏ ít phức tạp hơn so với các phép nhân.Một lần nữa, Các adder đầy đủ nên được sử dụng ở đây. Cơ bản là với mỗi dây A đầu vào, đặt các adder n nơi mà  n là giá trị của các đầu vào của B.Cũng trong thời gian này, bạn phải “đảo ngược chúng”. Giờ thì bit có ý nghĩa nhất nên đi qua tín hiệu chấp nhận để xuống dưới.

Các dây đầu ra

Các dây đầu ra phải nhận mọi tín hiệu đầu ra từ mọi cỗ máy và hướng chúng tới bộ phận tiếp theo.

Bộ giải mã từ hệ nhị phân sang số thập phân

Công cụ này biến đổi mã nhị phân của bạn thành số thập phân ở đầu ra. Kích cỡ của nó sẽ là (Đầu vào nhị phân x2 )x(đầu ra thập phân)
*Ghi chú nhanh * Nó sử dụng một  cánh cửa trúc XOR được lập trình để có xu hướng không trở thành cửa. Điều này kích hoạt một lộ trình cài sẵn những cây đuốc đá đỏ để đầu ra có được câu trả lời chính xác.

Xem bài viết gốc tại ĐÂY