Hướng dẫn chơi Minecraft/ Hướng dẫn sử dụng phiên bản Console


Ảnh chụp màn hình trong trò chơi của hướng dẫn.

Biệt thự trong Thế giới Hướng dẫn 1.3-1.4 (TU7-TU11).

Bản đồ hoàn thành của Thế giới hướng dẫn TU46.

Các Bản hướng dẫn điều khiển Legacy là một quãng ngắn qua những cơ học cơ bản của Minecraft . Nó cho phép người mới chơi làm quen với trò chơi, chủ yếu là Điều khiển_(controls) và hệ thống chế tạo_(crafting system) . Chỉ được tìm thấy trong Legacy Console Edition, hướng dẫn diễn ra trong một khu vực bằng phẳng, với các cây_(tree) trong các cụm nhỏ xung quanh. Nó sẽ không cho phép  người chơi rời khỏi khu vực kèm theo cho đến khi hoàn thành hoặc hủy hướng dẫn, mặc dù người chơi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong khu vực kèm theo. Trên khắp thế giới có khoảng 12 rương ẩn chứa vật phẩm và đĩa nhạc (music disc) mà người chơi có thể tìm kiếm.

Các khái niệm được bảo hiểm 

Hướng dẫn dẫn người chơi đi qua:

Khu vực hướng dẫn 

Các Minecraft biểu tượng như nó được sử dụng để xuất hiện trong hướng dẫn. (TU7-TU11)

  • Khu vực hướng dẫn là một cánh đồng bằng phẳng với cỏ (grass) và hoa_(flowers) mọc rải rác . Có một cái hồ, với một cái rương (chest) chứa 17 cần câu (fishing_rod) bên cạnh. Ngoài ra còn có một con sông_(river) với một cái rương_(chest) bên cạnh, với 9 chiếc thuyền (boat) trong đó.
  • Hướng dẫn thế giới dưới nước có một cây cầu chưa hoàn chỉnh trên mặt nước dẫn đến một con đường và con đường đó lại dẫn đến rất nhiều hướng dẫn. Bên cạnh đó, nếu người chơi nhìn phía sau họ từ lúc đầu, họ sẽ tìm thấy một khu vực đóng cửa từng là đường dẫn để đến các hướng dẫn trong thế giới hướng dẫn TU46.
    • Người chơi sẽ không tìm thấy các khu vực hướng dẫn cũ bằng cách khai thác đằng sau; họ sẽ chỉ đi đến tận cùng thế giới (và lãng phí thời gian cũng như công cụ). Người chơi có thể tìm thấy một phiên bản cũ và đáng tiếc của các khu vực hướng dẫn TU46 bằng cách tìm kiếm một nơi nào đó dưới nước trong quần xã băng gần bức tượng cừu đá, và các rương ở đó sẽ không chứa các vật phẩm giống như thế giới hướng dẫn TU46. Ngoài ra, khu vực đèn hiệu (beacon) cũ bị thiếu đèn hiệu (Vì đèn hiệu có thể chiếu xuyên qua nước), nhưng tháp khối kim cương mà nó từng ở vẫn còn đó.
  • Một cái đê với cát (sand) có thể được tìm thấy trên cánh đồng. Gần ao này là một bức tường đá cuội (cobblestone) với khu vực trình diễn đá đỏ (redstone) / pít-tông (piston) . Đối diện, là nơi trú ẩn chưa hoàn chỉnh của người khai thác, mà người chơi có nhiệm vụ hoàn thành trong hướng dẫn. Nơi trú ẩn này được bao quanh bởi sỏi (gravel), có một con đường dẫn đến lối ra, mà người chơi chỉ có thể đi qua nếu họ đã hoàn thành hướng dẫn. Qua lối ra đây là một làng (village) hoặc một lâu đài ( TU7 – TU11 ).

Các vấn đề 

Các vấn đề liên quan đến “Legacy Console Edition tutorial” được duy trì trên trình theo dõi lỗi (bug tracker) . Báo cáo vấn đề ở đó .
Xem bài viết gốc tại đây.