live dstat graph
Hướng dẫn chơi Minecraft: Hướng dẫn lưu dữ liệu trò chơi sang Dropbox - guide.gg

Hướng dẫn chơi Minecraft: Hướng dẫn lưu dữ liệu trò chơi sang Dropbox


Như tiêu đề, bài hướng dẫn này giải thích cách đưa các trò chơi đã lưu của bạn sang Dropbox để bạn có thể chơi các cấp độ của mình trên nhiều máy tính. ĐƯỢC CẢNH BÁO rằng bạn chỉ có thể thực hiện thao tác trên một máy tính tại một thời điểm và bạn phải cho phép Dropbox hoàn thành đồng bộ hóa trước khi bắt đầu chơi trên một máy tính khác. Nếu không, bạn có nguy cơ mất dữ liệu game thời điểm đó hoặc có thể làm hỏng những dữ liệu đã lưu của bạn.

Tải xuống và cài đặt Dropbox 

Bước đầu tiên là tải Dropbox. Dropbox tự động đồng bộ nội dung với máy chủ và cho phép bạn truy cập cả trực tuyến và thông qua ứng dụng khách trên PC. Dropbox là đa nền tảng, thêm vào đó nó cũng có sẵn trên web và điện thoại thông minh hỗ trợ web.

Truy cập http://www.dropbox.com , đăng ký tài khoản miễn phí, tải xuống ứng dụng và cài đặt nó. Bạn sẽ tự động nhận được 2GB miễn phí.

Khi bạn đã cài đặt Dropbox, bạn sẽ cần biết thư mục Dropbox ở đâu:

 • Trên Windows XP, thư mục Dropbox nằm trong thư mục “Tài liệu của tôi” (My Documents) của người dùng. Cách dễ nhất để tham chiếu điều này là :"%HomeDrive%%HomePath%\My Documents\Dropbox". Bởi vì “Tài liệu của tôi” chứa một khoảng trắng, nên dấu ngoặc kép là bắt buộc.
 • Trên Windows 7 và 8, vị trí thư mục Dropbox mặc định là . Sử dụng các biến môi trường .C:\Users\username\Dropbox%HomeDrive%%HomePath%\Dropbox
 • Trên Windows 10, thư mục Dropbox được gắn nhãn là mục riêng của nó trong thanh bên của cửa sổ File Explorer.
 • Trên Linux, vị trí mặc định nằm trong thư mục nhà của người dùng. Ví dụ: trong Ubuntu, thư mục đó được đặt tại ~ / Dropbox
 • Trên MacOS, nó cũng phải nằm trong thư mục Home của người dùng.

Cho dù bạn đang sử dụng hệ điều hành nào, Dropbox đều có tài liệu rất tốt và đường link này có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm trợ giúp: http://www.dropbox.com/help

Di chuyển dữ liệu đã lưu Minecraft của bạn vào thư mục Dropbox 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cần tạo một bản sao dữ liệu Minecraft của bạn trên máy chủ Dropbox và sau đó đổi tên ban đầu.

Đối với Hệ điều hành Windows 

Trên Windows, dữ liệu Minecraft của bạn được lưu trong thư mục dữ liệu ứng dụng (AppData). Bạn có thể truy cập phần này bằng cách giữ Windows + R hoặc nhấn Start> Run và sau đó nhập %AppData%\.Minecraft vào hộp. Nếu thư mục không mở, hãy nhấp vào menu Công cụ trên Windows Explorer, bấm vào tab Xem và trong Cài đặt nâng cao , đảm bảo “Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa bị ẩn” được chọn.

Sao chép tất cả các tệp trong thư mục này vào thư mục Dropbox của bạn. Để thuận tiện, tôi thường tạo một thư mục con trong thư mục Dropbox của mình và đặt tên là “Minecraft”.

Khi các tệp này được sao chép xong, hãy điều hướng sao lưu vào thư mục AppData của bạn và đổi tên thư mục .minecraft thành .minecraft2 (đối với các tệp bắt đầu bằng “.” Như “.minecraft” Windows có thể đưa ra thông báo lỗi khi đổi tên và từ chối để đổi tên. Nếu điều này xảy ra, hãy thử đổi tên tệp thành “.minecraft2.”; điều này sẽ đổi tên tệp thành “.minecraft2” mà không có thời gian được nhập trước đó ở cuối tiêu đề.)

Bước này đảm bảo rằng bạn:

 1. Có một bản sao lưu các tập tin của bạn trong trường hợp mọi thứ không đúng như quy trình và
 2. Cho phép chúng tôi tạo liên kết tượng trưng đến vị trí chính xác trong bước sau.

Phương pháp thay thế (dòng lệnh) 

xcopy/I/E%AppData%\.minecraft%HomeDrive%%HomePath%\Dropbox\Minecraft
cd %AppData%
rename.minecraft.minecraft2

Lưu ý : cố gắng sử dụng rename%AppData%\.minecraft%AppData%\.minecraft2 sẽ đưa ra lỗi The syntax of the command is incorrect., như là:rename%AppData%\.minecraft .minecraft2

MacOS 

Trong MacOS, thư mục dữ liệu Minecraft được đặt trong Tên người dùng> Thư viện> Thư mục Hỗ trợ ứng dụng. Bạn có thể đến đây nhanh chóng bằng cách mở Finder> Go> Chuyển đến Thư mục> loại ~/Library/Application Support/minecraft. Để tham khảo trong tương lai, tốt nhất là tạo bí danh cho thư mục này và sao chép nó vào máy tính để bàn của bạn. LƯU Ý: Mountain Lion ẩn thư mục Thư viện của người dùng. Giữ phím tùy chọn và xem mục Thư viện xuất hiện trong menu GO.

Bây giờ, sao chép thư mục lưu (~ / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / minecraft / save /) vào thư mục Minecraft của Dropbox (~ / Dropbox / Minecraft /), trừ khi bạn đã lưu từ Windows hoặc Linux ở đó.

Phương pháp thay thế (dòng lệnh) 

mkdir~/Dropbox/Minecraft/
cp-r~/Library/Application\Support/minecraft/saves~/Dropbox/Minecraft/
mv~/Library/Application\Support/minecraft/saves ~/Library/Application\Support/minecraft/saves.old

Linux 

Trong Linux, thư mục dữ liệu Minecraft của bạn được đặt trong thư mục User home. Tuy nhiên, nó có thể bị ẩn khỏi màn hình. Nếu bạn đang sử dụng GUI, hãy đảm bảo rằng bạn chọn Xem> Hiển thị tệp ẩn.

Sao chép nội dung của thư mục .minecraft vào thư mục Dropbox của bạn. Như đã đề cập ở trên, tôi thường tạo một thư mục bên trong Dropbox có tên là “Minecraft”.

Khi sao chép xong, đổi tên thư mục .minecraft thành .minecraft2

Phương pháp thay thế (dòng lệnh) 

Mở Terminal và gõ vào:

cp-r ~/.minecraft~/Dropbox/Minecraft
mv~/.minecraft~/.minecraft2

Tạo các liên kết tượng trưng 

Đây là bước cuối cùng sẽ cho phép chúng tôi tạo liên kết đến các phiên bản trực tuyến của tệp.

Windows 

Liên kết tượng trưng tương tự như các phím tắt nhưng mạnh hơn nhiều. Trong Windows, lệnh mklink hoặc junction sẽ cho phép chúng ta tạo một liên kết tượng trưng.

Mở một dấu nhắc lệnh nâng cao. Trong Windows 7 và 8, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tìm kiếm “Dấu nhắc lệnh”, nhấp chuột phải vào nó và chọn ” Chạy với tư cách quản trị viên “.Điều này là cần thiết ngay cả khi bạn là quản trị viên trên máy của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được phản hồi ” You do not have sufficient privilege to perform this operation” và việc tạo liên kết tượng trưng sẽ thất bại.

Nhập lệnh sau để thiết lập liên kết tượng trưng:

Windows Vista, 7, 8 và 10

CẢNH BÁO: Hãy thận trọng khi tạo hoặc xóa các liên kết cứng trên Vista và trước đó! Hardlinks tạo một tham chiếu bí danh cho dữ liệu tệp. Xóa một liên kết cứng trên Vista hoặc XP cũng sẽ xóa dữ liệu liên quan.

Phiên bản Java: mklink/d"%AppData%\.minecraft""%HomeDrive%%HomePath%\Dropbox\Minecraft"

Nếu bạn gặp lỗi Cannot create a file when that file already exists, hãy đảm bảo thư mục .minecraft trong% AppData% đã bị xóa hoặc đổi tên. mklink cố gắng tạo một “thư mục” được đặt tên và nếu một tệp hoặc thư mục cùng tên đã tồn tại, không thể thay thế nó. .minecraft

Phiên bản Bedrock: mklink /J "%HomeDrive%%HomePath%\Dropbox\Minecraft" "%UserProfile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe\LocalState\games\com.mojang\minecraftWorlds"

Xóa một liên kết cứng

Để ngắt kết nối một liên kết cứng trên Vista hoặc XP, hãy sử dụng lệnh này thay vì xóa:

fsutil repoughpoint xóa <path>

Điều này sẽ xóa liên kết nhưng để lại một tệp trống cùng tên ở vị trí mà sau đó bạn có thể xóa một cách an toàn. (Xác nhận thư mục trống trước khi bạn xóa nó.)

Trên Windows 7 và 8, bạn có thể xóa một liên kết cứng với windows explorer một cách an toàn.

Windows XP (sau khi cài đặt jeft.exe) 

Nếu bạn đang chạy Windows XP, trước tiên bạn cần phải tải về junction.exe từ SysInternals và đặt nó vào thư mục gốc của bạn để cho phép liên kết tượng trưng.http://doad.sysiternals.com/files/Jeft.zip

Mở dấu nhắc lệnh và gõ vào:

junction "%AppData%\.minecraft" "%HomeDrive%%HomePath%\My Documents\Dropbox\Minecraft"

Nếu bạn thành công, thư mục .minecraft sẽ xuất hiện lại trong thư mục AppData của bạn. Khi bạn bắt đầu Minecraft sau này, bạn sẽ có tất cả các thế giới được tạo trước đó của mình!

MacOS 

Tạo các liên kết tượng trưng trong MacOS rất dễ dàng nhờ vào một ứng dụng miễn phí có tên SymbolicLinker, cho phép bạn tạo một liên kết tượng trưng thông qua nhấp chuột phải trong Finder.

Tải xuống và cài đặt SymbolicLinker, có sẵn tại đây: [1]

Sau khi cài đặt, di chuyển thư mục Minecraft của bạn (nằm trong ~ /Thư viện/Hỗ trợ ứng dụng/ ) vào một thư mục trong Dropbox của bạn. Nhấp chuột phải vào thư mục mới này và chọn Tạo liên kết tượng trưng . Điều này sẽ tạo ra một liên kết tượng trưng trong cùng một thư mục. Di chuyển cái này trở lại đích ban đầu của thư mục Minecraft của bạn (đảm bảo nó có cùng tên với bản gốc) và bạn đã sẵn sàng kéo dữ liệu trò chơi của mình ra khỏi internet.

Phương pháp thay thế (dòng lệnh) 

Mở Terminal và gõ vào:

ln -s ~/Dropbox/Minecraft/ ~/Library/Application\ Support/minecraft/saves

Linux 

Để tạo các liên kết tượng trưng trong Linux, hãy mở terminal và gõ các lệnh sau.

ln -s ~/Dropbox/Minecraft ~/.minecraft

Bây giờ, thư mục .minecraft sẽ được liệt kê trong thư mục chính của bạn và tất cả các thế giới đã lưu của bạn sẽ ở đó khi bạn khởi động Minecraft.

Để liên kết bất kỳ máy tính bổ sung nào bạn muốn chơi, bạn chỉ cần làm theo các bước sau – cài đặt Dropbox và tạo các liên kết tượng trưng. Võngà!

Lưu ý về nhiều hệ điều hành 

Nếu bạn muốn đồng bộ hóa các tệp Minecraft của mình giữa các hệ điều hành khác nhau, bạn cần thêm một vài bước bổ sung cho phương pháp trên. Điều này là do thư mục bin bên trong thư mục minecraft của bạn chứa các tệp nhị phân chạy chương trình (trái ngược với các tệp dữ liệu, như các trò chơi đã lưu của bạn) có các tệp khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Tuy nhiên, các tệp này không có sự trùng lặp và bạn có thể có một thư mục Minecraft hoạt động đầy đủ cho tất cả các hệ điều hành (Windows, Mac OS và Linux). Không có vấn đề được biết đến phát sinh từ các phiên bản khác nhau của cùng một hệ điều hành.

Để thực hiện công việc này, hãy xem bin / người bản địa thư mục con. Nó có nội dung khác nhau tùy thuộc vào Hệ điều hành của bạn.

 • Windows
  • OpenAL32.dll
  • jinput-dx8_64.dll
  • OpenAL64.dll
  • lwjgl64.dll
  • jinput-raw_64.dll
  • jinput-dx8.dll
  • lwjgl.dll
  • jinput-raw.dll
 • Linux
  • libopenal64.so
  • liblwjgl64.so
  • libjinput-linux64.so
  • libopenal.so
  • liblwjgl.so
  • libjinput-linux.so
 • Hệ điều hành Mac
  • liblwjgl.jnilib
  • libjinput-osx.jnilib
  • openal.dylib
  • libopenal.dylib

Tất cả những gì bạn phải làm là trải qua các cài đặt khác nhau (trong các hệ điều hành bạn sử dụng) và đặt tất cả các tệp này trong cùng một thư mục bản địa hiện có, như vậy:

Đa nền tảng-bản địa.png

Sau đó đồng bộ hóa nó với Dropbox, nó sẽ hoạt động mượt mà thuii, đừng lo! 🙂

Nếu bạn sử dụng các mod của bên thứ ba cho trò chơi, bạn phải cài đặt tất cả các mod mong muốn chỉ một lần, sau đó đồng bộ hóa kết quả được vá. Trong trường hợp không thể (nhưng có thể) mà bạn gặp phải sự cố, bạn KHÔNG nên chia sẻ thư mục bin (với thư mục con bản địa của nó) nữa. Các mod được biết là hoạt động đa nền tảng liền mạch bao gồm modpack của Zombe, Mine Little Pony và MCPatcher.

Phương pháp thay thế 

Truy cập liên kết này và làm theo chỉ dẫn, nhưng thay vì đặt thư mục “minecraft”, hãy di chuyển nó vào thư mục Dropbox của bạn. Chỉ cần chạy tệp .bat khi bạn muốn chơi và bạn đã hoàn tất! Để cài đặt mod, gói kết cấu hoặc bản đồ, bạn phải sử dụng thư mục .minecraft trong thư mục Dropbox.
Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.

(Visited 189 times, 4 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph