Hướng dẫn chơi Minecraft/ Falling Blocks


Các thực thể falling_blockđại diện cho một khối với vật lý thực thể được áp dụng. Nó có nhiều ứng dụng khác nhau, từ hiển thị đơn giản các vật rơi xuống cho đến các sáng tạo khối lệnh nâng cao.

Các lệnh

Lệnh cơ bản nhất falling_blockcó thể được áp dụng bằng cách chạy lệnh:

/summon falling_block <x> <y> <z> {BlockState:{Name:"minecraft:stone"}}

Lệnh này triệu tập một thực thể falling_block trong tọa độ (x; y; z) đã chọn.

Để áp dụng các thuộc tính cho khối, hãy viết vào Thẻ NBT, trong đó là danh sách tùy chọn các trạng thái khối. BlockState:{Name:<Namespaced block ID>,Properties:{<blockstate_name>:<value>}}Properties

Dữ liệu bổ sung có thể được chèn vào NBT (Thẻ nhị phân được đặt tên) để sửa đổi khoảng thời gian tính bằng giây trong khối. NBT này Time, viết tắt của thời gian (tính bằng tích tắc) cho thời gian falling_blocktồn tại. Nếu là 0, thực thể xuất hiện, nếu 1 hoặc lớn hơn, sẽ tiếp tục tích tắc, cho đến khi đạt đến tuổi thọ tối đa 600 tick, hoặc 30 giây, tại thời điểm đó, nó biến thành một vật bị rơi. Nó cũng sẽ biến thành một vật phẩm nếu nó tồn tại hơn 100 tick (5 giây) và nằm ngoài giới hạn xây dựng (trên y = 256 hoặc dưới y = 1). Thêm một giá trị thời gian cho khối sẽ khiến khối giả định dạng vật lý khi tiếp xúc với mặt đất, giống như một khối cát bình thường rơi xuống. Đảm bảo rằng các giá trị dữ liệu khác nhau được phân tách bằng dấu phẩy:

/summon falling_block ~ ~ ~ {BlockState:{Name:"minecraft:netherrack"},Time:1b}

/summon falling_block ~ ~ ~ {BlockState:{Name:"minecraft:bedrock"},Time:1}

Nếu khối falling_block sinh ra ở tọa độ chính xác giống như một khối khác (nếu nó sinh ra bên trong một khối), một lỗi: “Không thể triệu tập đối tượng.” sẽ hiển thị trên màn hình.

falling_block không nhất thiết phải rơi. Đối với cảm giác giống như vụ nổ, hoặc thậm chí là một lần nảy đơn giản, đường chuyển động của nó có thể được thay đổi. Lưu ý việc sử dụng dấu ngoặc vuông cho thẻ Motion:

/summon falling_block ~ ~2 ~ {BlockState:{Name:"minecraft:stone"},Time:1,Motion:[0.0d,0.3d,0.0d]}

Thời gian tồn tại tối đa – 30 giây – không thể đạt được một cách thực tế {Time:1}trừ khi falling_blockđang cưỡi một thực thể khác bằng cách sử dụng thẻ NBT của ‘Hành khách’ (trong trường hợp nó không rơi, nhưng thời gian vẫn còn tích tắc). falling_blockcũng có thể đạt đến tuổi thọ tối đa nếu được cấp thẻ NoGravity.

falling_blockcó thể được sử dụng để triệu tập nhiều khối bằng cách sử dụng NBT của ‘Hành khách’. Triệu tập nhiều khối lệnh là cách bạn thực hiện ‘một lệnh khối’.

Thẻ NBT {NoGravity:1}cho phép khối rơi không bị rơi.

Sử dụng 

  • Tạo khối ma. Với việc bổ sung thẻ NoGravity, một khối rơi có thể lơ lửng trong không trung, khiến người chơi nghĩ rằng một khối rắn ở đó, nhưng thực tế khối đó có thể đi qua. Điều này có thể được sử dụng cho các bản đồ tùy chỉnh để ẩn công cụ hoặc để tạo ra những cách bí mật. Tuy nhiên, các khối ma này biến mất khi đủ thời gian trôi qua, vì vậy người ta sẽ cần phải tạo một đồng hồ khối lệnh để hồi sinh chúng.
  • Tạo khối hoạt hình. Người ta có thể sinh ra một khối rơi có vectơ vận tốc chỉ vào hướng mà họ muốn nó đi, để nó sẽ được “bắn” đến vị trí mong muốn. Điều này có thể được sử dụng để làm nhà tự xây hoặc chặn vụ nổ (khối bay đi theo nhiều hướng).

Nhiều điều thú vị khác có thể đạt được bằng cách sử dụng các khối rơi, những thứ đó được để lại cho bộ óc sáng tạo của cộng đồng Minecraft.
Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.

-nuii-