Hướng dẫn chơi Minecraft: Đóng tàu du lịch / Video hướng dẫn


Hướng dẫn chơi Minecraft: Đóng tàu du lịch / Video hướng dẫn

Hướng dẫn làm mũi tàu:

Hướng dẫn làm thân và đuôi tàu:

Hướng dẫn làm cấu trúc tầng thượng cơ bản:

Hướng dẫn làm ngoại thất:

Hướng dẫn làm thuyền cứu sinh và ống khói:

Hướng dẫn làm Radar, Đường đi bộ, và hoàn thành ngoại thất:

Hướng dẫn làm Phòng động cơ và ECR:

Hướng dẫn làm thùng nhiên liệu:

Hướng dẫn làm máy phát điện và lọc nước:

Hướng dẫn hoàn thiện phòng máy:

Hướng dẫn làm thủy thủ đoàn:

Hướng dẫn làm sàn 1 và 2:

Hướng dẫn làm phòng ăn chính:

Hướng dẫn làm phòng bếp:

Hướng dẫn làm phòng rạp hát:

Hướng dẫn làm hội trường:

Hướng dẫn làm cửa hàng:

Hướng dẫn làm Casino:

Hướng dẫn làm Night Club:

Hướng dẫn làm Bar:

Hướng dẫn làm Comedy Club/Lounge:

Hướng dẫn làm nhà hàng beef steak:

Hướng dẫn làm Arcade / Lối đi dạo trên:

Hướng dẫn làm Trung tâm hội nghị / Lối đi dạo trên:

Hướng dẫn làm Nhà hàng và kids club:

Hướng dẫn làm Phòng hành chính:

Hướng dẫn làm Cầu:

Hướng dẫn làm Cabin:

Hướng dẫn làm các Cabin khác:

Hướng dẫn làm Spa, Hồ bơi, Buffet:

Xem bài viết gốc tại ĐÂY