Hướng dẫn chơi Minecraft: Cổng logic căn bản


Hướng dẫn chơi Minecraft

Các cổng logic trong Minecraft là cách sử dụng các mạch đá đỏ theo cách kết hợp nhất định các input, hoặc tín hiệu đá đỏ,để đạt được output nhất định. Chúng tương tự như cổng logic máy tính theo cách nào đó, nhưng hơi khác nhau về mặt cấu trúc.

Thông tin căn bản

Vài thông tin căn bản về Minecraft để hiểu được mạch đá đỏ và cổng:

  • Có mười vật phẩm có thể xem là input vào đá đỏ. Đó là “đòn bẩy, tấm áp suất, đèn pin đá đỏ, khối đá đỏ, nút, đường ray máy dò, móc ba dây, rương bị mắc kẹt, máy giám sát và cảm biến ánh sáng ban ngày”
  • Công tắc được sử dụng phổ biến nhất với cổng vì dễ sử dụng và thực tế là chúng dễ dàng thực hiện.
  • Khi các ngọn đuốc đá đỏ được cung cấp năng lượng, chúng sẽ chuyển sang trạng thái “off” và ngừng tự cung cấp năng lượng.
  • Có thể đặt đá đỏ lên trên tất cả các khối (block) bất kì)
  • Có thể đặt dây đá đỏ lên trên Glowstone, nhưng không được đặt đèn pin hoặc bộ lặp.

Chú thích cho sơ đồ

MCGatesKey.png

Sử dụng cổng Logic

Các cổng logic được sử dụng để tạo ra các mạch phức tạp hơn các công tắc bật / tắt đơn. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ muốn có đèn bằng đá đỏ chỉ sáng khi cả hai công tắc đều ở vị trí “bật”, bạn sẽ sử dụng cổng AND. Nếu bạn không muốn có tín hiệu gì khi công tắc đang “on”, nhưng muốn có tín hiệu khi công tắc chuyển sang “off”, bạn sẽ sử dụng cổng NOT. Ánh sáng trong các tòa nhà hiện đại được điều khiển bởi hai hoặc nhiều công tắc (ví dụ: đèn ở hành lang có công tắc ở mỗi đầu) sử dụng cổng XOR.

Cổng có thể được sử dụng trong các kết hợp để tạo ra các mẫu tín hiệu phức tạp và một số thậm chí đã tạo thành công các máy tính đá đỏ sử dụng cổng logic. Xem Hướng dẫn / Mạch cao cấp để biết thêm chi tiết

Ví dụ của cổng Logic

Cổng NOT

Cổng NOT (¬A), còn được gọi là biến tần, là một cổng được sử dụng khi muốn có output ngược lại từ input đã cho. Chẳng hạn, khi công tắc hoặc input là “on”, output sẽ được bật thành “off” và khi công tắc được bật thành “off”, output sẽ được bật thành “on”.

Cổng AND

Một cách dùng  cổng AND phổ biến

Cổng AND gate (A ∧ B) được sử dụng với hai hoặc nhiều công tắc hoặc nhiều input khác. Outputsẽ bật “on” CHỈ khi hai công tắc hoặc inputs cùng ở trạng thái “on”. Ngược lại, output sẽ “off”. Trên thực tế, hình ảnh được cung cấp là một cổng NOR với đầu vào đảo ngược. Bằng cách lấy logic của A và B, hai ngọn đuốc đầu tiên (trên và dưới từ hình ảnh) đảo ngược chúng thành ¬A ∨ B, sau đó là ngọn đuốc thứ ba (bên phải ở giữa) áp dụng NOT cho câu lệnh đó. Do đó, nó trở thành ¬ (A ∨ B), có thể được hiểu là A ∧ B bởi luật của De Morgan.

Cổng NAND

Một cách dùng phổ biến của cổng NAND.

Cổng NAND (¬(A ∧ B)) đối lập với cổng AND. Output CHỈ được bật thành “off” khi cả hai công tắc cùng “on”. Ngược lại, the output sẽ là”on”. Cổng này cũng cần hai inputs trở lên. (theo luật của De Morgan, (¬(A ∨ B)) giống như  (¬A ∧ ¬B)

Cổng OR

Một cổng OR (A ∨ B) sử dụng 2 hoặc nhiều input. Bất kỳ khi nào input “on”, output cũng sẽ “on”. Output chỉ “off” khi tất cả các input “off”.

Cổng NOR

Một cách dùng phổ biết của cổng NOR.

Cổng NOR (¬ (A ∨ B)) trái ngược với cổng OR. Bất cứ khi nào có ít nhất một công tắc được bật thành “on”, output sẽ được bật thành “off”. Lần duy nhất output là “on” là khi tất cả các input được bật thành “off”. Cổng này cũng sử dụng hai hoặc nhiều đầu vào.

Cổng XOR

Một loại cổng XOR phổ biến

Cổng XOR (A ⊻ B) là cổng sử dụng hai input. Với cổng này, output được bật thành “on” khi một công tắc được “on” và một công tắc là “off”. Nếu cả hai công tắc ở cùng một vị trí, output được bật thành “off”. Do tính chất này, cổng XOR thường được tìm thấy trong các mạch đá đỏ phức tạp. Trong một số trường hợp, có thể nhận được output cổng OR và input cổng AND trên các kênh khác nhau. (Lý do tại sao có thể là vì, mạch trên được cấu tạo từ các cổng AND, cổng OR và cổng NOT. Toàn bộ mạch là ¬(¬(A ∨ B) ∨ A) ∨ ¬(¬(A ∨ B) ∨ B), có thể được đơn giản hóa thành (¬A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B) )

Cổng XOR

Một cổng XOR đơn giản hơn

Một cổng XOR có bộ so sánh và input theo dạng side-by-side

Một cổng  XNOR thường được sử dụng.

Cổng XNOR (A ↔ B) đối lập với cổng XOR. Nó sử dụng hai input. Khi cả hai công tắc ở cùng một trạng thái (cả hai công tắc đều “on” hoặc cả hai công tắc đều “off”), thì output được chuyển thành “on”. Mặt khác, nếu các công tắc khác nhau, output sẽ “off”.

LƯU Ý: Chữ N viết trong mỗi cổng được liệt kê ở trên có nghĩa là NOT (KHÔNG). Ví dụ: cổng NAND có nghĩa là NOT AND, do đó, bất cứ khi nào cổng AND sẽ phát tín hiệu “on”, cổng NAND sẽ là “off”. Và bất cứ khi nào một cổng AND “off”, cổng NAND sẽ xuất tín hiệu “on”. Lưu ý quan trọng cho người mới bắt đầu với khái niệm cổng logic: Một số hướng dẫn sẽ sử dụng các thuật ngữ như “công suất thấp” và “công suất cao” để mô tả tín hiệu cổng logic của input và output. “Công suất thấp” gần giống với “off” và “công suất cao” gần giống với tín hiệu “on”.

Cổng ONLY

LƯU Ý: “Công” này chỉ là một trường hợp đặc biệt của cổng NOR khi một trong những input bị đảo ngược.

Đối với cổng này, output chỉ được bật thành “on” khi input A bật “on” và input B bật “off”. Nếu input A là “off” và input B là “on”, output sẽ vẫn “off”. Nếu cả hai input là “off” hoặc “on”, output sẽ vẫn “off”. Điều đó làm cho loại cổng này trở nên hữu ích khi cần một thứ tự cụ thể cá input để kích hoạt output.

Cổng ONLY.

Xem bài viết gốc tại ĐÂY