live dstat graph
Hướng dẫn chơi Minecraft: Cơ chế tinh luyện - guide.gg

Hướng dẫn chơi Minecraft: Cơ chế tinh luyện


Bài viết này giới thiệu về cơ chế của việc tinh luyện (enchanting)

Cơ chế căn bản

Bất cứ khi nào người chơi đặt một vật phẩm đủ điều kiện vào enchantment table, các mức độ tinh luyện có sẵn sẽ được tạo ngẫu nhiên cho mỗi vị trí bằng cách sử dụng công thức dưới đây. Mức độ tinh luyện phụ thuộc vào số lượng giá sách (bookshelves) gần đó (giới hạn ở mức 15) và vị trí của slot đó.

Cấp độ tinh luyện cơ sở có sẵn (base) = (1..8 + sàn(b / 2) + 0..b),

Link tải game offline pc full crack không quảng cáo

Trong đó b là số lượng giá sách gần đó (tối đa là 15) và x..y tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên được phân phối đồng đều giữa x và y, bao gồm. Sau đó nó được sửa đổi theo vị trí slot:

Cấp độ tinh luyện hàng đầu = max(base / 3, 1)

Cấp độ tinh luyện hàng giữa= (base × 2) / 3 + 1

Cấp độ tinh luyện hàng cuối = max(baseb × 2)

max (x, y) trả về giá trị lớn hơn của hai giá trị x và y.

Lưu ý rằng kinh nghiệm có giá cao hơn cho một vị trí cụ thể không nhất thiết có nghĩa là mức  độ tinh luyện từ vị trí đó sẽ tốt hơn các vị trí khác với mức kinh nghiệm yêu cầu thấp hơn.

Trong chế độ Creative, tinh luyện không đòi hỏi cấp độ hoặc kinh nghiệm.

Vị trí giá sách

Giá sách (bookshelves) gần đó tăng mức độ tinh luyện có sẵn; trong trường hợp không có bất kỳ giá sách nào, yêu cầu cấp độ kinh nghiệm (experience level) sẽ không bao giờ vượt quá 8.

Để có hiệu ứng, giá sách (bookshelf) phải được đặt chính xác 2 khối, sau đó, ra khỏi enchantment table và ở cùng độ cao hoặc cao hơn một khối trên bàn và không gian cao 2 khối giữa giá sách và bàn phải là không khí ( air ) (ngay cả một ngọn đuốc, lớp phủ tuyết hoặc thảm sẽ chặn hiệu ứng), trong đó, như thể hiện trong các sơ đồ sau (khoảng trắng là không khí và không quan trọng):

Lưu ý rằng các hạt glyph bay từ giá sách tuân theo các quy tắc khác nhau và có thể xuất hiện ngay cả khi giá sách không nâng cấp bảng.

Có rất nhiều cách sắp xếp kệ sách có thể đạt đến giới hạn tinh luyện. Một phương pháp đơn giản là bao quanh enchantment table với một kệ sách vuông cao 1 khối với một khoảng trống ở bất cứ đâu trên chu vi:

Một cách khác hiện có sẵn là xây dựng một ‘góc thư viện’ nơi mỗi kệ sách cao hai khối, như trong kế hoạch dưới đây. Sự sắp xếp này cung cấp không gian cho 16 kệ, nhiều hơn một mức cần thiết, vì vậy nếu không thể nhìn thấy cột giá sách góc, loại bỏ một trong hai giá sách trong đó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cả về mặt kỹ thuật và trực quan.

Chọn một mức độ tinh luyện

File:Enchantment table bookshelf placement.png

Vì thuộc tính tinh luyện được cung cấp phụ thuộc vào cấp độ tinh luyện và cấp độ tinh luyện phụ thuộc vào số lượng giá sách đang hoạt động, một cách dễ dàng để thay đổi thuộc tính tinh luyện được cung cấp là vô hiệu hóa giá sách bằng cách đặt đèn pin giữa chúng và enchantment table. Bằng cách đó, người ta vẫn có thể có toàn bộ ‘vòng’ giá sách quanh bàn nhưng có được thuộc tính tinh luyện cấp thấp hơn. Phá vỡ các ngọn đuốc sẽ khôi phục lại hiệu ứng của giá sách.

Với cách bố trí được hiển thị ở đây, có thể dễ dàng kiểm tra thuộc tính tinh luyện với bất kỳ số lượng giá sách nào từ 0–15:

Làm thế nào mà các thuộc tính tinh luyện được chọn

“Cấp độ tinh luyện” (“Enchantment level”) là cấp độ kinh nghiệm bắt buộc (số màu xanh lá cây ở phía dưới bên phải). “Sức mạnh tinh luyện” (“Enchantment power”) là sức mạnh của thuộc tính tinh luyện cụ thể. Ví dụ: ” Sharpness IV” có sức mạnh là 4. Thuật toán bùa mê sử dụng quy trình ba bước.

Bước một – Áp dụng công cụ sửa đổi cho cấp độ tinh luyện

Điều đầu tiên mà Minecraft làm là áp dụng hai công cụ sửa đổi cho cấp độ tinh luyện cơ sở. Mỗi công cụ sửa đổi được giới hạn trong một phạm vi nhất định, với các số gần giữa phạm vi phổ biến hơn các số gần cuối.

Công cụ sửa đổi đầu tiên dựa trên “tính tinh luyện” của vật phẩm, tùy thuộc vào vật liệu và loại vật phẩm (xem bảng bên dưới). Minecraft chọn một số từ 0 đến một nửa độ tinh luyện, sau đó thêm số đó cộng với một vào cấp độ tinh luyện. Cung, sách và cần câu có khả năng mê hoặc là 1 cho mục đích này. Giá trị ngẫu nhiên này tuân theo phân phối hình tam giác (như gieo một cặp súc sắc và thêm vào), do đó, kết quả gần một phần tư tính tinh luyện có nhiều khả năng hơn kết quả ở các thái cực..

Mức độ tinh luyện được sửa đổi được tính theo công thức sau:

E = B + R1 + R2 + 1

Trong đó:

 • R1và R2 là hai số nguyên được tạo ngẫu nhiên riêng lẻ:

R1 = randomInteger(0, E / 4)

R2 = randomInteger(0, E / 4)

 • B Cấp độ tinh luyện cơ sở
 • E là sự tinh luyện.

Bộ phận được làm tròn xuống.

Tiếp theo, Minecraft chọn một giá trị trong khoảng từ 0,85 đến 1,15, một lần nữa với phân phối hình tam giác. Mức độ tinh luyện được sửa đổi được nhân với giá trị này (vì vậy nó có thể tăng hoặc giảm tới 15%) và sau đó làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Mã code giả của bước 1

// Returns a uniformly distributed random integer between 0 and n – 1, inclusive

function randomInt(n);

 

// Returns a uniformly distributed random real (fractional) number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive)

function randomFloat();

 

// Trả về số thực n được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

function round(n);

 

 

// Tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 1+ (tính tinh luyện / 2), với phân bố hình tam giác

enchantability_2 = enchantability / 2;

int rand_enchantability = 1 + randomInt(enchantability_2 / 2 + 1) + randomInt(enchantability_2 / 2 + 1);

 

// Chọn cấp độ tinh luyện

int k = chosen_enchantment_level + rand_enchantability;

 

// Bonus ngẫu nhiên, trong khoảng từ 0,85 đến 1,15

float rand_bonus_percent = 1 + (randomFloat() + randomFloat() – 1) * 0.15;

 

// Cuối cùng, tính toán cấp độ

int final_level = round(k * rand_bonus_percent);

if ( final_level < 1 ) final_level = 1

Bước hai – Tìm thuộc tính tinh luyện có thể

File:Powersword.png

Một thanh kiếm với nhiều thuộc tính tinh luyện.

Bây giờ, dựa trên cấp độ đã sửa đổi, Minecraft tạo một danh sách tất cả các loại thuộc tính tinh luyện có thể được áp dụng cho mục tiêu cùng với sức mạnh mà mỗi thuộc tính sẽ có.

Sức mạnh của từng loại thuộc tính được xác định bởi cấp độ và các giá trị trong enchantments levels table. Đối với mỗi giá trị sức mạnh của một loại thuộc tính, có một mức độ sửa đổi tối thiểu và tối đa có thể tạo ra thuộc tính tinh luyện ở sức mạnh đó. Nếu mức độ thuộc tính tinh luyện được sửa đổi nằm trong phạm vi, thì thuộc tính sẽ được chỉ định cho sức mạnh đó. Nếu mức sửa đổi nằm trong hai phạm vi cho cùng một loại thuộc tính, giá trị công suất cao hơn được sử dụng.

Thuộcc tính quý

Một số thuộc tính tinh luyện là loại “quý hiếm” (được hiển thị trong bảng bên dưới), có nghĩa là chúng không bao giờ có thể được tạo bởi enchantment table và chỉ có thể được phát hiện trong một số trường hợp: khi tạo ra chest loot (thiết bị và sách), khi câu cá (fishing) và khi tạo ra các giao dịch (trades) enchanted book

Bước ba – Chọn một set thuộc tính tinh luyện từ danh sách

Bây giờ, khi đã có một danh sách các thuộc tính tinh luyện có thể có cho vật phẩm, Minecraft phải chọn một số trong số chúng để áp dụng cho vật phẩm. Mỗi thuộc tính có một “trọng lượng” thống kê. Thuộc tính nào có trọng lượng cao hơn thì sẽ có cơ hội được lựa chọn cao hơn. Cụ thể, Minecraft sử dụng thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên có trọng số sau:

 1. Tính tổng trọng lượng của tất cả thuộc tính trong danh sách (T).
 2. Chọn một số nguyên ngẫu nhiên trong nửa phạm vi [0; T) là một số w.
 3. Lặp lại qua từng thuộc tính trong danh sách, trừ đi trọng lượng của nó từ w. Nếu w bây giờ âm tính, chọn thuộc tính hiện tại.

Thuật toán này tạo ra kết quả tương tự bằng cách liệt kê cho mỗi thuộc tính số lần được tính theo trọng số của nó, sau đó chọn một mục ngẫu nhiên từ danh sách kết hợp.

Vì vậy, đối với mỗi thuộc tính trong danh sách, xác suất được chọn là::

P = wT

Trong đó:

 • w là trọng lượng của thuộc tính.
 • T là tổng trọng lượng của tất cả thuộc tính trong danh sách.

Người chơi luôn nhận được ít nhất một thuộc tính tinh luyện trên một vật phẩm và sẽ có cơ hội nhận thêm. Thuộc tính tinh luyện bổ sung được chọn bởi thuật toán này:

 1. Với xác suất (mức sửa đổi + 1) / 50, hãy tiếp tục. Nếu không, ngừng chọn thuộc tính thêm.
 2. Xóa khỏi danh sách thuộc tính có thể có bất cứ cái nào có mâu thuẫn với thuộc tính đã chọn trước đó.
 3. Chọn một thuộc tính từ các thuộc tính còn lại (dựa trên các trọng số, như trước đây) và áp dụng nó vào mục.
 4. Chia mức độ đã sửa đổi một nửa, làm tròn xuống. (Điều này không ảnh hưởng đến bản thân thuộc tính có thể, bởi vì tất cả chúng đều được tính toán trước ở Bước Hai.)
 5. Lặp lại từ đầu.

Khi tinh luyện sách bằng cách sử dụng enchantment table, nếu nhiều thuộc tính được tạo ra thì một trong số cái được chọn ngẫu nhiên sẽ bị xóa khỏi danh sách cuối cùng. Điều này không áp dụng cho các nguồn enchanted book khác sử dụng cơ chế tinh luyện, chẳng hạn như câu cá (fishing) hoặc rương trong các cấu trúc được tạo

Các thuộc tính mâu thuẫn nhau

Một số thuộc tính có sự xung đột với các thuộc tính khác và do đó cả hai không thể cùng được tinh luyện vào một vật phẩm, làm giảm hiệu quả khả năng một người có được vũ khí áp đảo. Các quy tắc cho sự mẫu thuẫn thuộc tính là:

 • Mọi thuộc tính đều mâu thuẫn với chính nó. (Người chơi không thể có được một công cụ có hai thuộc tính trùng nhau.)
 • Tất cả các thuộc tính bảo vệ ngoại trừ Feather Falling xung đột với nhau, vì vậy một vật phẩm chỉ có thể có một thuộc tính bảo vệ.
 • Tất cả các bùa chú sát thương (Sharpness, Smite, và Bane of Arthropods) xung đột với nhau.
 • Silk Touch và Fortune xung đột với nhau.
 • Depth Strider và Frost Walker xung đột với nhau.
 • Mending và Infinity xung đột với nhau.
 • Loyalty và Riptide xung đột với nhau.
 • Channeling và Riptide xung đột với nhau.
 • Multishot và Piercing xung đột với nhau.

Các thuộc tính xung đột với nhau có thể xuất hiện trên một vật phẩm với các lệnh chế tạo đặc biệt /give. Hành vi của các vật phẩm đó không nên được dựa vào, nhưng nói chung:

 • Một vật phẩm có nhiều bản sao của cùng một thuộc tính sẽ sử dụng cấp độ của bản sao đầu tiên của thuộc tính đó trong danh sách.
 • Đối với áo giáp có các thuộc tính bảo vệ xung đột, tất cả thuộc tính sẽ có hiệu lực riêng.
 • Đối với vũ khí có thuộc tính sát thương xung đột, tất cả thuộc tính sẽ có hiệu lực riêng.
 • Đối với các công cụ có cả Silk Touch và Fortune, Silk Touch sẽ được ưu tiên hơn Fortune trên các khối bị ảnh hưởng bởi thuộc tính này. Fortune vẫn sẽ áp dụng cho các khối như cây trồng không bị ảnh hưởng bởi Silk Touch.
 • Đối với cung có cả Mending và Infinity, cả hai thuộc tính đều hoạt động riêng lẻ.
 • Đối với cây đinh ba có cả Loyalty và Riptide, Riptide vẫn sẽ hoạt động bình thường nhưng cây đinh ba không còn có thể ném được.
 • Đối với nỏ có cả Multishot và Piercing, cả hai thuộc tính đều hoạt động riêng lẻ.

File:Image005.png

Một biểu đồ hiển thị tất cả các bùa mê có thể có trên các công cụ kim cương.

Video

Lưu ý: Trong video có nói Endermen chịu tác động bởi Smite; điều này không đúng.

Xem bài viết gốc tại ĐÂY

(Visited 547 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph