Hướng dẫn chơi Minecraft: Chơi và lưu Minecraft vào USB


Hướng dẫn chơi Minecraft: Chơi và lưu Minecraft vào USB

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, lưu ý rằng các hướng dẫn sau chỉ dành cho launcher 2.0. Nếu bạn muốn tạo minecraft di động cho phiên bản launcher cũ hơn, vui lòng xem trang này.

Hướng dẫn này giải thích cách chạy Minecraft trên ổ đĩa di động. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu trò chơi của mình (hồ sơ launcher, world, resource packs, v.v.) khi chuyển đổi sang máy tính khác.

Trọng tâm chính của hướng dẫn này là tạo ra bản cài đặt Minecraft trên ổ đĩa di động. Tuy nhiên, các bước chính xác tương tự có thể được thực hiện để tạo ra bản cài đặt di động của trò chơi; nghĩa là, một bản cài đặt không được “tích hợp” với máy tính, rất hữu ích cho việc quản lý nhiều cài đặt và thường giữ mọi thứ có tổ chức

Hướng dẫn

Lưu ý: Hướng dẫn Windows sau đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt trò chơi với D:\Games\PortableMinecraft\. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt trò chơi vào bất kỳ thư mục nào. Khi làm theo hướng dẫn này, hãy thay thế thư mục ví dụ này bằng thư mục mà bạn thực sự muốn cài đặt trò chơi vào. Cũng xin lưu ý rằng mặc dù hướng dẫn này được viết cho Windows, nhưng nó có thể áp dụng cho các hệ điều hành khác với những thay đổi nhỏ.

Trước khi làm cho trò chơi di động trở thành bản portable, điều quan trọng là di chuyển tất cả dữ liệu trò chơi hiện có vào thư mục mong muốn. Điều hướng đến ổ đĩa di động trong file explorer và tạo cây thư mục D:\Games\PortableMinecraft\. Điều hướng đến folder .minecraft folder và sao chép tất cả nội dung của nó (nhưng không phải bao gồm cả chính nó) vào D:\Games\PortableMinecraft\.

Khi các dữ liệu của trò chơi đã được chuyển sang thư mục mới, bây giờ bạn cũng cần di chuyển launcher vào đó. Đơn giản chỉ cần di chuyển Minecraft.exevào D:\Games\PortableMinecraft\.

Tạo một tệp văn bản trống được gọi là Minecraft.bat (hoặc tên khác, tùy chọn) trong cây thư mục D:\Games\PortableMinecraft\. Mở file batch bằng notepad hoặc trình soạn thảo văn bản khác và dán văn bản sau vào đó trước khi lưu tệp:START “” Minecraft.exe –workDir ..”\PortableMinecraft”

Mọi thứ bây giờ đã hoàn tất. Khi bạn muốn chơi, chỉ cần sử dụng short cut của file batch để khởi chạy trò chơi. Không khởi động launcher chạy trực tiếp (mà không thông qua file batch), hoặc trò chơi sẽ chỉ sử dụng thư mục mặc định trong% APPDATA% làm thư mục hoạt động. Bạn nên cài đặt chức năng “ẩn” cho launcher để tránh vô tình chạy nó.

Xem bài viết tại ĐÂY