Hướng dẫn chơi Minecraft/ Cánh cửa khóa


Đây là những hướng dẫn đơn giản về cách làm cửa khóa. Cửa khóa có nghĩa là người chơi phải bật tổ hợp đòn bẩy bên phải để cửa mở. Điều này có thể rất hữu ích trên bản đồ Nhiều người chơi nếu ở chế độ Phiêu lưu (adventure) . Lưu ý rằng nếu bạn đang chơi ở chế độ nhiều người chơi trong chế độ Sinh tồn, người chơi sẽ có thể mở cửa bằng một nút hoặc chỉ cần đặt mìn cánh cửa.

Thiết kế cơ bản 

Thực hiện theo các bước cẩn thận nhé!

Bước 1

Đầu tiên, đặt một hàng 11 khối của bất kỳ khối nào và làm cho nó cao hai khối. Sau đó, thêm một hàng 7 nhánh rẽ ra cả hai bên.

Bắt đầu Build.png

Bước 2

Thêm đòn bẩy (lever) / công tắc ở hàng dưới cùng của 11 khối, theo sau là các dấu hiệu ở hàng trên cùng. Mỗi dấu hiệu phải có một số theo thứ tự (1, 2, 3, v.v.). Ngoài ra, bạn có thể làm cho các dấu hiệu có chữ hoặc từ cũng được.

Dấu hiệu.png

Fin1.png

Bước 3

Đặt một bộ lặp (repeater) trước mỗi khối của hàng có các đòn bẩy.

Nhạc chuông1.png

Bước 4

Theo mật khẩu bạn muốn, bạn cần đặt một khối ở phía trước các công tắc tạo mật khẩu của bạn và đặt một redstone torch lên trên mỗi mật khẩu . Ví dụ: nếu mật khẩu của bạn cho 1-2-6 (như trong ví dụ), mỗi khối và đèn pin đá đỏ được đặt trước các công tắc 1, 2 và 6.

Block3.png

Bước 5

Tiếp theo, đặt một khối ở phía trước mỗi khối mà bạn vừa đặt. Lấp đầy tất cả các khoảng trống ở giữa các khối bằng các bộ lặp.

Redblock3.png

Bước 6

Đặt một hàng bụi đá đỏ (redstone dust) trước các bộ lặp và khối.

Nhạc chuông4.png

Bước 7

Đặt một dải đá đỏ, bắt đầu từ giữa, xuống hàng thứ 2 từ dưới lên. Ở hàng cuối cùng, đặt một khối ở phía trước đá đỏ.

Redblock5.png

Bước 8

Thêm một ngọn đuốc đá đỏ trên đầu khối vừa thêm. Sau đó, thêm một khối khác trên đỉnh của ngọn đuốc. Khi bạn đã hoàn thành việc này, hãy thêm một cánh cửa trên đỉnh của khối đó.

Redblockdoor.png

Bước 9

Cửa passlock của bạn đã hoàn thành. Để kích hoạt, hãy gạt tất cả các đòn bẩy mà bạn có mật khẩu được tạo thành, nhưng không có cái nào khác. Ví dụ: nếu mật khẩu của bạn là 1-2-6, hãy bật các đòn bẩy bên dưới các dấu hiệu cho biết 1, 2 và 6, nhưng tất cả các mật khẩu khác sẽ bị tắt. Cửa sẽ mở.

1,2,6swich.png

126.png

Finale126.png

Lần chỉnh sửa cuối cùng

Che tất cả các viên đá đỏ bằng các khối, để người chơi không thể nhìn thấy nó.

Final126.png

Ghi chú 

Bạn có thể có tới 29 đầu vào. Càng nhiều thì càng an toàn hơn; số khả năng là 2^c, trong đó c là số lượng đòn bẩy được sử dụng. Bạn không thể có hơn 29 đầu vào với thiết kế này, vì tín hiệu đá đỏ sẽ không truyền đi đủ xa.

Video 

Xem bài viết gốc tại đây.