Hướng dẫn chơi Minecraft: Cách trồng cây mía – Thiết kế trang trại bán tự động


Trong phiên bản Bedrock, khi nguồn nước của cây mía bị loại bỏ, mía sẽ bị vỡ ngay lập tức. Sử dụng nguyên tắc này thì sẽ dễ dàng tạo ra các trang trại bán tự động để thu hoạch mía. Các thiết kế này vẫn hoạt động trong phiên bản Java, tuy nhiên, sẽ mất thêm một chút thời gian để mía bị vỡ. Một số thiết kế khác ở đây được phân loại là bán tự động do không có khả năng nhặt mía. Chúng thường có thể dễ dàng chuyển đổi thành các thiết kế tự động như được thấy trong phần tiếp theo.

Thiết kế kênh nước

Xây dựng thiết kế hàng đôi như đã thấy trong danh sách trang trại thủ công. Sau đó, đặt bộ dispenser có chứa các xô nước để kiểm soát lưu lượng nước. Việc loại bỏ các dòng nước bằng các dispenser sẽ khiến mía bị vỡ, vì vậy người chơi có thể nhặt chúng và trồng lại.

Máy gặt piston

Thiết kế này sử dụng piston để thu hoạch mía. Nếu cây mía chỉ cao hai khối thì có thể đẩy tất cả xuống dòng nước. Tuy nhiên, nếu mía sinh trưởng cao hơn, các khối trên cùng có thể rơi xuống cát và người chơi có thể nhặt nó lên. Thiết kế này thường được sử dụng làm cơ sở cho các trang trại hoàn toàn tự động, tuy nhiên, thiết kế phải được sửa đổi để đẩy các khối trên cùng hoặc là một số cây mía có thể bị mất.

Hướng dẫn về máy gặt piston


Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.