Hướng dẫn chơi Minecraft: Cách sử dụng lệnh cơ bản


Hướng dẫn chơi Minecraft: Cách sử dụng lệnh cơ bản

Người chơi có thể làm được nhiều điều với các khối lệnh. Đây là ví dụ của một trong số đó:

Thông báo về Cookie

Khi chạy lệnh theo thứ tự, như trong trường hợp có một chuỗi khối lệnh (command blocks), những lệnh này sẽ đưa ra 5 cookie ngẫu nhiên cho người chơi.

/tag @r add cookie
/give @a[tag=cookie] minecraft:cookie 5
/say @a[tag=cookie] has been given 5 cookies!
/tag @a[tag=cookie] remove cookie

Time warper

Người chơi có thể làm thời gian trôi nhanh hơn bằng cách đặt lệnh này bên trong khối lệnh lặp (a repeating command block). Điều chỉnh số để thay đổi tốc độ của nó.

/time add 5

Redstone không dây

Redstone có thể được ‘truyền’ không dây bằng cách đặt khối redstone (redstone block) ở một địa điểm nhất định. Nhược điểm của phương pháp này là chunks được chuyển phải được load. Phương pháp này thường được dùng trong Adventure maps để kích hoạt được nhiều khối lệnh hơn.

/setblock <x> <y> <z> redstone_block
/setblock <x> <y> <z> stone

Để trò chơi không yêu cầu việc load chunk, bạn cần có scoreboard. Lệnh thứ hai chỉ được thực hiện nếu lệnh đầu tiên hoạt động. Comparator hoặc một chuỗi khối lệnh điều kiện (conditional command blocks) có thể được dùng để check xem lệnh thứ hai có hoạt động không. Bạn nên cài đặt lặp lại cho lệnh này.

/scoreboard objectives add signal dummy
/scoreboard objectives remove signal

Nút không dây

Xem thêm: Button § Data values và Lever § Data values

Cơ chế ở trên thường được dùng để kết hợp với các nút (buttons). Tuy nhiên đôi khi sẽ không có đủ chỗ để giấu khối lệnh. Trong trường hợp đó, người chơi có thể sử dụng khối lệnh lặp để kiểm tra xem nút trên tọa độ (x, y, z) đươc nhấn không.

/execute if block <x1> <y1> <z1> stone_button run clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x3> <y3> <z3>

Bộ dụng cụ cho người mới chơi (starter kit)

Bạn có thể sử dụng khối lệnh để đưa starter kits cho người chơi mới.

/clear @p[tag=!started,distance=..5]
/tag @p add started
/give @p iron_sword
/give @p bread 5
/teleport @p <x> <y> <z>

Vấn đề của thiết lập này là bạn chỉ có thể nhận  starter kit một lần, ngay cả khi bạn chết. Để thay đổi vấn đền này, sử dụng các lệnh sau. Chỉ nên chạy lệnh đầu tiên một lần, và người chơi nên chính tay kích hoạt nó hơn là dùng khối lệnh.

/scoreboard objectives add died deathCount
/tag remove @p[scores={died=0..}] started
/scoreboard player set @p died 0

Dịch chuyển tức thời

Bạn có thể dịch chuyển tức thời với lệnh (commands) /teleport or tp, trong đó y là độ chênh lệch giữa lối vào thang máy trên và dưới. Thang máy cũng có thể đưa bạn đến bất kì toạ độ nào bằng cách bỏ dấu ~ trước các con số. Khi không còn dấu ~ trong lệnh, tọa độ (x,y,z) bình thường được chỉnh về tọa độ (0,0,0), nơi mà các mã lệnh được tạo ra, như khi bạn đang đứng trên một tấm áp lực hoặc bất kì vị trí nào tại thời điểm khối lệnh đang nhận năng lượng. Nếu toạ độ của tấm ván áp lực ở (-36,96;-12) và đang chạy khối lệnh với lệnh /teleport @p ~3 ~4 ~5 thì nó sẽ dịch chuyển bạn tới toạ độ (-33,100;-7). Câu lệnh  /teleport @p -34 100 -8 ( bạn phải trừ đi một khối phải ở trục  x và z để có đươc toạ độ đúng) cũng sẽ cho kết quả tường tự

Hệ thống bảo vệ cho mob (bao gồm người chơi)

Khối lệnh cũng có thể dùng để tạo hệ thống bảo vệ. Chỉ cần đặt tấm áp lực (pressure plate) trước cửa sắt (iron door) để kích hoạt khối lệnh, đó sẽ là lối đi vào nhà. Chèn lệnh: /teleport @e[distance=..<radius>] <x> <y> <z>

Di chuyển đường đi bộ

Một concept khá giống với thang máy nhưng đươc sử dụng để di chuyển bạn dọc theo toạ độ x hoặc z. Cách làm là:

 • Sử dụng lệnh /fill.

/fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> command_block {Command:”/execute as @p at @s run teleport @s ~-1 ~ ~}

 • Edit toạ độ bên trong ngoặc để thay đổi hướng bạn sẽ di chuyển
 • Đặt tấm áp lực trên tất cả khối lệnh.
 • Bước lên đó

Bạn nên tắt phần output của khối lệnh vì khung chat sẽ tiếp tục spam output của khối lệnh.

Sự thay thế các tấm áp lực

Nếu bạn không thích việc tấm áp lực (pressure plates) chỉ có thể hoà trộn với vàng (gold), sắt (iron), đá (stone), gỗ sồi (oak), cây vân sam (spruce), cây phong (birch), rừng, gỗ sồi đen (dark oak) và ván gỗ keo (acacia wood planks), bạn có thể dùng khối lệnh để thay thế. Khối lệnh có thể thay thế tấm áp lực bằng cách dùng đối số if trong lệnh /execute với một phạm vi và mạch đồng hồ. Lệnh /execute if @p[distance=..2] sẽ test xem có bất kì người chơi nào trong phạm vi là 2 hay không (khối lệnh cộng thêm 2 khối nữa ở mọi hướng). 2 là phạm vi khối lệnh ở bên dưới sàn mà có thể thay đổi được với bất kì phạm vi nào bạn muốn. Hãy nhớ là lệnh chỉ tạo ra khu vực kích hoạt hình cầu (chứ không phải hình lập phương), nên phạm vi 2 sẽ tạo ra khu vực gần đúng kích thước 5×5×5 và phạm vi 1 tạo ra khu vực có kích thước là 3×3×3 (như là một mẫu a + với một khối dư ở trên hoặc bên dưới trung tâm). Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng đối số dx, dy và dz.

Ngoài ra bạn có thể xác định toạ độ trong lệnh (ví dụ /execute if @p[x=50,y=64,z=46,distance=..1] nhưng hãy nhớ rằng phạm vi không thể thu hẹp đến điểm  1 khối. Khi ở phạm vi không phải là xyz, cộng khối trung tâm với số khối xung quang nó, điều đó đúng với khối lệnh (trong đó “just the center block” có nghĩa là bạn phải đứng trong khối lệnh) chứ không đúng trường hợp này. Ở bất kì rate nào, phạm vi hình cầu 1 (+ pattern với một khối dư ở trên cùng và ở dưới) bị vùi dưới đất và chỉ lộ phần đỉnh , giúp bạn biết một người sẽ đi qua 2 lớp dưới cùng ở phạm vi hình cầu.Thử với phiên bản lệnh không có xyz sẽ yêu cầu khối lệnh  tự embed nó vào bề mặt sàn, nơi có thể thấy được nó.

Ghi chú quan trọng: khi viết code trong ngoặc vuông [], không để khoảng trắng giữa các dấu phẩy, : không thêm dấu / giữa mã trừ khi trong hướng dẫn có.

sai: [x=0, y=0, z=0, distance=..1]

sai: [x=0 ,y=0 ,z=0 ,distance=..1]

sai: [x=0 , y=0 , z=0 , distance=..1]

đúng: [x=0,y=0,z=0,distance=..1]

Password lệnh

Bạn có thể tạo password với khối lệnh, sử dụng đối số if block trên /execute. Đặt một khối lệnh, nó sẽ là nơi bạn đặt input.  Đặt khối lệnh thứ hai, và gõ dòng lệnh:

/execute if block <x, y, z coordinates of first command block> command_block{Command:”<input>”}

Ví dụ:

/execute if block ~2 ~ ~ command_block{Command:”That’s Numberwang!”}

Đặt comparator có kết nối với khối lệnh thứ hai, đặt một nút ở trên hoặc kế bên để nạp năng lương cho khối. Bây giờ gõ “That’s Numberwang!” (không có dấu ngoặc kép). Nếu khối lệnh thứ hai tìm đúng khối lệnh thứ nhất, comparator sẽ kích hoạt bất thứ thứ gì nối với nó. Nếu bạn muốn khối thứ nhất reset để password không được người khác sử dụng, đặt khối lệnh với /setblock để nó được kích hoạt sau khi thực thi /execute.

Nếu bạn không muốn khối lệnh của bạn bị người khác edit, bạn có thể test kí hiệu (sign) thay thế, cũng có nghĩa phải kiểm tra mật khẩu riêng biệt cho mỗi 4 dòng của kí hiệu. để thêm touch, bạn có thể fill kí hiệu ở trong không khí nhưng nhớ để đưa nó trở lại với /give @p sign.

Destroyer

Cho phép bạn phá huỷ một khối vật liệu quanh bạn trong lúc bạn đi bằng cách sử dụng /execute. Lệnh là /execute as @p at @s run fill ~1 ~2 ~1 ~-1 ~0 ~-1 air. Sử dụng khối lệnh lặp có chọn “Always Active”, và khối không khí sẽ đươc tạo ở bất cứ nơi nào mà bạn đi qua. Về cơ bản, lệnh /fill lấy một lượng không gian nhất định khá giống với lệnh /setblock, nhưng nó sử dụng cả hai toạ độ và lấp đầy khoảng trống ở giữa với vật liệu o mà bạn đã chọn. Trong trường hợp này, vật liệu được chọn là không khí. Bây giờ, mỗi lần bạn di chuyển nó sẽ lấp đầy khối khí kích thước 3×3 quanh bạn. Đối với căn cứ của kẻ địch hay đơn giản bạn chỉ muốn là một kẻ phá hoại trong game thì việc sử dụng Destroyer là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn chơi trên phiên bản 1.12.2, thì sẽ là: /execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~2 ~1 ~-1 ~0 ~-1 air

 • Lệnh này cũng sẽ xóa nước, nên bạn cơ bản sẽ trở thành một miếng bọt biển biết di chuyển. Để giữ nguyên nước hãy sử dụng /executeas @p at @s run fill ~1 ~2 ~1 ~-1 ~0 ~-1 air keep water.
 • Lệnh hoạt động với tất cả mode trong game, bao gồm cả mode spectator.

Landscaper

Đây là một phiên bản đảo ngược hoàn toàn với Destroyer. /execute as @p at @s run fill ~1 ~-1 ~1 ~-1 ~-1 ~-1 grass_block. Lệnh này sẽ  đặt ô vuông cỏ có kích thước 3×3 bên dưới bạn.

Phiên bản 1.12.2 là /execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~-1 ~1 ~-1 ~-1 ~-1 grass.

Bẫy treo (booby trap)

Một bẫy treo nguy hiểm thật chất chỉ là khối lệnh đươc thiết lập để dịch chuyển một ai đó tới void.

Bạn có thể thực hiện lệnh /kill @e[distance=..2] trong khối lệnh, bên dưới khối có tấm áp lực để tạo thành một quả mìn đa dụng sẽ giết chết tất cả các thực thể gần đó khi ai đó bước lên nó (bao gồm người chơi, khung vật phẩm và tranh vẽ)

Lưu ý rằng bẫy treo sử dụng @p có thể rất nguy hiểm vì ngay cả các thực thể không phải người chơi cũng có thể kích hoạt lệnh bẫy treo (nếu bạn sử dụng thứ gì đó gần giống hoặc là tấm áp lực- pressure plate), dẫn đến việc người chơi gần nhất bị dịch chuyển tức thời, bất kể họ ở xa bẫy đến đâu và ngay cả khi họ chưa thực sự bước lên đĩa. Để giải quyết vấn đề này, người chơi có thể sử dụng lệnh /execute if entity như một tấm áp lực vô hình, hoặc sử dụng lệnh /teleport@p[distance=..<radius>] x y z rot<x> rot<y>. Nối một mạch đồng hồ lên đến một khối lệnh được lập trình với lệnh /execute if entity @p[x=1, y=2, z=3, distance=..<radius>], với tọa độ thay đổi khi thích hợp. Lưu ý rằng kể từ Java Edition 1.8, không thể chỉ định phạm vi 0.

Teleporters

Bạn có thể dịch chuyển tức thời bằng các câu lệnh. (vd: /teleport @p <x> <y> <z>) Tiến lên một bước nữa, bạn có thể làm một trạm dịch chuyển tức thời, với nhiều đợt dịch chuyển tức thời được kích hoạt bằng nút bấm, và mỗi lần dịch chuyển sẽ đến được các địa điểm khác nhau. Trước tiên, nên đi thăm dò và thử nghiệm các điểm đến, để đảm bảo người chơi không bị kẹt trong các khối hoặc ở những nơi ngoài ý muốn khác. Nếu người chơi xuất hiện trên mặt đất trong khi kiểm tra tọa độ, hãy sử dụng /teleport@p ~ ~8 ~ để thoát ra (rất đa dụng).

Khi người chơi sử dụng lệnh dịch chuyển với khối lệnh, người ta có thể sử dụng tọa độ tương đối trong tọa độ đích bằng cách đặt một dấu ~ trước tọa độ (ví dụ, mã: /teleport @p ~ ~8 ~. Nó sẽ dịch chuyển người chơi tới 8 khối trong không khí).

Lệnh sử dụng tọa độ (ví dụ: /teleport or /spawnpoint) sẽ thêm 0,5 vào số nguyên khi không có số thập phân nào sau,  nó sẽ giúp bạn xuất hiện tại giữa khối bạn muốn thay vì ở cạnh hoặc góc của nó. Ví dụ, số -33 sẽ thực thi là -32,5 và 187 là 187,5. Để ngăn việc này, hãy thêm .0 (25.3, 90.0) phía sau tọa độ, vì các giá trị này cũng tường đồng với số nguyên.
Bạn cũng có thể dịch chuển tức thời với xe minecarts hoặc thuyền (boats), có người chơi trong đó. Lệnh là /teleport @e[type=boat] <x> <y> <z>.

Command-Piston-Repeater vui nhộn

 • Khối lệnh: /setblock<x> <y> <z> minecraft:sand
 • Mặt trước Piston 1: Hiện lệnh /setblock<x> <y> <z> minecraft:sand được đặt ở đó.

Pusher Nhanh

File:FastPusher.gif

Lưu ý: Các repeater được tăng thêm 1 khối từ 1 lên 3 để trực quan hóa

 • 1 (1 Repeater): Đặt là 1
 • 2 (1 Repeater): Đặt là 3
 • 3 (2 Repeater): Đặt là 4 và2
 • 4 (1 Repeater): Đặt là 2
 • 5 (2 Repeaters): Đặt là 4 và 1
 • 6 (2 Repeaters): Set to 4 and 4
 • 7 (1 Repeater): Đặt là 2
 • 8 và 9 (2 Repeaters): Đặt cả 2 là 4

Pusher Chậm

File:SlowPusher.gif

 • 1 (Repeater): Đặt là 4
 • 2 (Repeater): Đặt là 4
 • 3 (Repeater): Đặt là 4
 • 4 (Repeater): Đặt là 1
 • 5 (Repeater): Đặt là 1
 • 6 (Repeater): Đặt là 1
 • 8 (Repeater): Đặt là 4
 • 9 (Repeater): Đặt là 2
 • 10 (Repeater): Đặt là 2

Minecart hoạt động với Dispenser

Để tạo một minecart hoạt động với dispense, chạy lệnh:

/summonminecraft:command_block_minecart ~ ~ ~ {CustomDisplayTile:1,DisplayTile:dispenser,DisplayOffset:10}

“CustomDisplayTile” để báo với trò chơi kết xuất khối trong các cart khác nhau. “displayTile” báo với trò chơi thay đổi nó thành một ID khối nhất định (một Dispenser). Đọc bài This Minecraft Forum article để hiểu hơn.

Thêm lệnh này vào “dispenser” bằng cách nhấp chuột phải: /summon arrow ~ ~ ~1.5 {Motion:[0.0,0.0,1.0]}

Sử dụng khối lệnh trong bản đồ Singleplayer Non-Creative

Bằng cách đổi gamemode, bạn có thể sử dụng các khối lệnh (command blocks) và chức năng (functions) trong single player ngoài mode creatives. Đổi mode bằng lệnh /gamemode creative, đặt lệnh bất kì nào mà người chơi muốn với khối lệnh, sau đó đổi mode lại bằng lệnh /gamemode survival. Khối lệnh chỉ được cài đặt trong mode creative, nhưng vẫn hoạt động ở mode bình thường.

Nó cũng có thể được sử dụng để dịch chuyển tức thời đến một số khu vực nhất định (ví dụ như một Pháo đài ở xa, một mỏ sâu hoặc một hòn đảo nổi). Nếu bạn phải mất một thời gian rất lâu để đến đó, và không có ý định dùng cheat, thì bạn có thể thiết lập một hệ thống dịch chuyển tức thời. Hãy chắc chắn là bạn đang ở trong mode Creative trong khi cài đặt nó (sử dụng lệnh /gamemode creative. Nếu cheat không được kích hoạt, mở mạng LAN và bật cheat), nhưng chúng vẫn có thể hoạt động trong mode Survival. Gõ lệnh sau khi mở khối lệnh GUI /teleport @p <x> <y> <z>. Sau đó, kích hoạt khối lệnh bằng đá đỏ (bao gồm các nút, đòn bẩy và tấm áp lực) và bạn sẽ được gửi đến điểm đến mà mình cài đặt. Người chơi cũng có thể thiết lập nhiều dịch chuyển tức thời khác nhau. Người ta thường dùng nó khi thực hiện một dự án lớn trải dài trên một diện tích rất lớn hoặc nếu họ đang chuyển rương từ một ngôi nhà cũ sang một ngôi nhà mới hơn.

Xem bài viết gốc tại ĐÂY