Hướng dẫn chơi Minecraft: Cách để nâng cấp vật phẩm


Hướng dẫn/ Cách để nâng cấp đồ

“Cấp độ nâng cấp” là cấp độ kinh nghiệm bắt buộc (số màu xanh lá cây ở phía dưới bên phải). “Sức mạnh của nâng cấp” là sức mạnh của chỉ số của việc nâng cấp manh lại. Ví dụ: “Độ sắc nét IV” có sức mạnh là 4. Thuật toán nâng cấp sử dụng quy trình ba bước.

Bước một – Dùng công cụ sửa đổi cho cấp độ nâng cấp

Điều đầu tiên mà Minecraft làm là áp dụng hai công cụ sửa đổi cho cấp độ nâng cấp cơ sở. Mỗi công cụ sửa đổi được giới hạn trong một phạm vi nhất định, với các số gần đến giữa phạm vi phổ biến hơn các số gần cuối.

Công cụ sửa đổi đầu tiên dựa trên “đặc điểm nâng cấp” của vật phẩm, tùy thuộc vào vật liệu và loại vật phẩm (xem bảng bên dưới). Minecraft chọn một số từ 0 đến một nửa mức độ độ nâng cấp, sau đó thêm số đó cộng với 1 vào cấp độ nâng cấp. Cung, sách và cần câu có khả năng nâng cấp là 1 ở mục đích này. Giá trị ngẫu nhiên này tuân theo phân phối của hình tam giác (như gieo một cặp súc sắc và cộng thêm), do đó, kết quả gần 1/4 tính mê hoặc có nhiều khả năng hơn kết quả ở các thái cực.

Mức độ nâng cấp được sửa đổi được tính theo công thức sau:

E = B + R1 + R2 + 1

Chú thích:

 • R1 và R2 là hai số nguyên được tạo ngẫu nhiên, riêng lẻ:

R 1 = Số nguyên ngẫu nhiên (0, E / 4)

R2 = Số nguyên ngẫu nhiênr (0, E / 4)

 • B là mức độ nâng cấp cơ sở.
 • E là sự nâng cấp.

Số dư được làm tròn xuống.

Tiếp theo, Minecraft chọn một giá trị trong khoảng từ 0,85 đến 1,15, một lần nữa dựa theo phân phối hình tam giác. Mức nâng cấp được sửa đổi được nhân với giá trị này (vì vậy nó có thể tăng hoặc giảm tới 15%) và sau đó làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Bước 1: pseudo code

// Trả về một số nguyên ngẫu nhiên được phân phối đồng đều trong khoảng từ 0 đến n – 1, đã bao gồm hàm RandomInt (n);

// Trả về một số thực (phân số) ngẫu nhiên được phân phối đồng đều giữa 0 (đã bao gồm) và 1 (độc quyền)

hàm RandomFloat ();

// Trả về số thực n được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

hàm tròn (n);

// Tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 1+ (tính nâng cấp/ 2), với phân bố hình tam giác

bùa mê_2 = bùa mê / 2;

int rand_enchantability = 1 + RandomInt (enchantability_2 / 2 + 1) + RandomInt (enchantability_2 / 2 + 1);

// Chọn mức độ nâng cấp

int k = chọn_enchantment_level + rand_enchantability;

// Phần thưởng ngẫu nhiên, trong khoảng từ 0,85 đến 1,15

float rand_bonus_percent = 1 + (RandomFloat () + RandomFloat () – 1) * 0.15;

// Cuối cùng, chúng tôi tính mức độ

int Final_level = round (k * rand_bonus_percent);

if (Final_level <1) Final_level = 1

Bản gốc:

// Returns a uniformly distributed random integer between 0 and n – 1, inclusive

function randomInt(n);

// Returns a uniformly distributed random real (fractional) number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive)

function randomFloat();

// Returns the real number n rounded to the nearest integer.

function round(n);

// Generate a random number between 1 and 1+(enchantability/2), with a triangular distribution

enchantability_2 = enchantability / 2;

int rand_enchantability = 1 + randomInt(enchantability_2 / 2 + 1) + randomInt(enchantability_2 / 2 + 1);

// Choose the enchantment level

int k = chosen_enchantment_level + rand_enchantability;

// A random bonus, between .85 and 1.15

float rand_bonus_percent = 1 + (randomFloat() + randomFloat() – 1) * 0.15;

// Finally, we calculate the level

int final_level = round(k * rand_bonus_percent);

if ( final_level < 1 ) final_level = 1

Bước hai – Tìm mức độ nâng cấp có thể sử dụng cho vật phẩm

Một thanh kiếm đã được nâng cấp nhiều.

Bây giờ, dựa trên cấp độ đã sửa đổi, Minecraft tạo một danh sách tất cả các loại nâng cấp có thể được áp dụng cho mục tiêu cùng với sức mạnh mà mỗi lần nâng cấp mang lại.

Sức mạnh của từng loại bùa được xác định bởi cấp độ và các giá trị trong bảng cấp độ nâng cấp. Đối với mỗi giá trị sức mạnh của một loại nâng cấp, có một mức độ sửa đổi tối thiểu và tối đa có thể tạo ra ở sức mạnh đó. Nếu mức độ nâng cấp được sửa đổi nằm trong phạm vi, thì vật phẩm sẽ được chỉ định sức mạnh đó. Nếu mức sửa đổi nằm trong hai phạm vi trùng lắp cho cùng một loại nâng cấp, sẽ tạo ra giá trị công suất cao hơn

Kho báu

Một số bùa mê là bùa “kho báu”, nghĩa là chúng không bao giờ có thể được tạo bởi bảng bùa mê và chỉ có thể được phát hiện trong một số trường hợp: khi tạo ra các chiến lợi phẩm (thiết bị và sách), khi câu cá và khi tạo giao dịch sách bị mê hoặc.

Sự nâng cấp mâu thuẫn

Một số việc nâng cấp xung đột với nha và do đó cả hai không thể dùng cho cùng một vật phẩm, làm giảm hiệu quả khả năng một người có được vũ khí áp đảo.

Các quy tắc cho xung đột nâng cấp là:

 • Mâu thuẫn với chính nó. (Người chơi không thể có được một công cụ có hai bản nâng cấp hiệu quả.)
 • Tất cả các nâng cấp bảo vệ (ngoại trừ Feather Falling) xung đột với nhau, do đó, một vật phẩm chỉ có thể có một nâng cấp duy nhất.‌ [Chỉ phiên bản Bedrock và Legacy Console]
 • Tất cả nâng cấp lợi sát thương (Độ sắc nét, Smite và Bane của Arthropods) xung đột với nhau.
 • Silk Touch và Fortune xung đột với nhau.
 • Depth Strider và Frost Walker xung đột với nhau.
 • Mending và Infinity xung đột với nhau.
 • Loyalty và Riptide xung đột với nhau.
 • Channeling và Riptide xung đột với nhau.
 • Multishot và Piercing xung đột với nhau.

Nâng cấp mâu thuẫn có thể xuất hiện trên một vật phẩm với các lệnh được tạo / chế tạo đặc biệt. Hoạt động của các nâng cấp đó không nên hoàn toàn tin tưởng, nhưng nói chung:

 • Một mục có nhiều bản sao của cùng một nâng cấp sẽ sử dụng cấp độ của bản sao đầu tiên của nâng cấp đó trong danh sách.
 • Đối với áo giáp có nâng cấp bảo vệ xung đột với nhau, tất cả nâng cấp, các phần tử sẽ có hiệu lực riêng.‌ [Chỉ phiên bản Bedrock và Legacy Console]
 • Đối với vũ khí có nâng cấp sát thương xung đột, tất cả nâng cấp sẽ có hiệu lực riêng.
 • Đối với các công cụ có cả Silk Touch và Fortune, Silk Touch ưu tiên hơn Fortune trên các khối bị ảnh hưởng bởi cả nâng cấp. Fortune vẫn sẽ áp dụng cho các khối như cây trồng không bị ảnh hưởng bởi Silk Touch.
 • Đối với cung tên có cả Mending và Infinity, cả 2 nâng cấp đều hoạt động riêng lẻ.
 • Đối với cây đinh ba có cả Loyalty và Riptide, Riptide vẫn sẽ hoạt động bình thường nhưng cây đinh ba không còn tác dụng có thể bị văng ra.
 • Đối với nỏ có cả Multishot và Piercing, cả 2 nâng cấp đều hoạt động riêng lẻ.

Bạn xem BƯỚC 3 tại ĐÂY nhé!

Các bạn xem bài viết gốc tại đây!