Hướng dẫn chơi Minecraft: Bước 3 – Chọn một bộ nâng cấp từ danh sách


Bước ba – Chọn một bộ nâng cấp từ danh sách

Bây giờ bạn đã có một danh sách nâng cấp có thể chọn cho vật phẩm, Minecraft phải chọn một số trong số chúng để áp dụng. Mỗi nâng cấp có một thống kê “trọng lượng” . Nâng cấp có trọng lượng cao hơn có cơ hội được lựa chọn cao hơn.

Cụ thể, Minecraft sử dụng thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên có trọng số sau:

 1. Tính tổng trọng lượng của tất cả các nâng cấp trong danh sách (T).
 2. Nhấp một số nguyên ngẫu nhiên trong nửa phạm vi [0; T) là một số w.
 3. Lặp lại qua từng nâng cấp trong danh sách, trừ đi trọng lượng của nó từ w. Nếu w bây giờ âm tính, chọn nâng cấp hiện tại.

Thuật toán này tạo ra kết quả tương tự như liệt kê mỗi nâng cấp số lần được tính theo trọng số của nó, sau đó chọn một mục ngẫu nhiên từ danh sách kết hợp.

Vì vậy, đối với mỗi nâng cấp trong danh sách, xác suất được chọn là:

P = wT

Định nghĩa:

 • w là trọng lượng của nâng cấp.
 • T là tổng trọng lượng của tất cả nâng cấp trong danh sách.

Người chơi luôn nhận được ít nhất một nâng cấp trên 1 vật phẩm và có cơ hội nhận thêm. Nâng cấp bổ sung được chọn bởi thuật toán này:

 1. Với xác suất (mức sửa đổi + 1) / 50, hãy tiếp tục. Nếu không, ngừng chọn nâng cấp thưởng.
 2. Loại bỏ khỏi danh sách các nâng cấp có thể có bất cứ điều gì ảnh hưởng với các nâng cấp đã chọn trước đó.
 3. Chọn một nâng cấp từ các nâng cấp có thể còn lại (dựa trên các trọng số, như trước đây) và áp dụng nó vào vật phẩm.
 4. Chia mức độ giảm còn một nửa, làm tròn xuống. (Điều này không ảnh hưởng đến bản thân nâng cấp có thể, bởi vì tất cả chúng đều được tính toán trước ở Bước Hai.)
 5. Lặp lại từ đầu.

Khi nâng cấp sách bằng sử dụng bảng nâng cấp, nếu nhiều nâng cấp được tạo ra thì một cuốn được chọn ngẫu nhiên sẽ bị xóa khỏi danh sách cuối cùng. Điều này không áp dụng cho các nguồn sách nâng cấp khác sử dụng cơ chế bùa mê, chẳng hạn như câu cá hoặc rương trong các cấu trúc được tạo.

Nâng cấp gây mâu thuẫn

Một vài nâng cấp sẽ có xung đột với các bùa mê khác và do đó cả hai không thể phát huy tác dụng hoặc sử dụng trên cùng một vật phẩm, nó sẽ làm giảm hiệu quả khả năng kể cả khi bạn có vũ khí áp đảo.

Các quy tắc khi nâng cấp bị xung đột là:

 • Mỗi nâng cấp mâu thuẫn với chính nó. (Người chơi không thể có được một công cụ có hai bản nâng cấp hiệu quả.)
 • Tất cả các nâng cấp bảo vệ ngoại trừ Feather Falling xung đột với nhau, do đó, một vật phẩm chỉ có thể có một nâng cấp duy nhất.‌ [Chỉ phiên bản Bedrock và Legacy Console]
 • Tất cả nâng cấp lợi sát thương (Độ sắc nét, Smite và Bane của Arthropods) xung đột với nhau.
 • Silk Touch và Fortune xung đột với nhau.
 • Depth Strider và Frost Walker xung đột với nhau.
 • Mending và Infinity xung đột với nhau.
 • Loyaltyvà Riptide xung đột với nhau.
 • Channelingvà Riptide xung đột với nhau.
 • Multishot và Piercing xung đột với nhau.

Nâng cấp mâu thuẫn có thể xuất hiện trên một vật phẩm với các lệnh được tạo / chế tạo đặc biệt. Tác động của các vật phẩm đó không nên được dựa vào, nhưng nói chung:

 • Một vật phẩm có nhiều bản sao của cùng một nâng cấp sẽ sử dụng cấp độ của bản sao đầu tiên của nâng cấp đó trong danh sách.
 • Đốii với áo giáp có nâng cấp bảo vệ xung đột, tất cả bùa sẽ có hiệu lực riêng.[Chỉ phiên bản Bedrock và Legacy Console]
 • Đối với vũ khí có nâng cấp sát thương xung đột, tất cả nâng cấp sẽ có hiệu lực riêng.
 • Đối với các công cụ có cả Silk Touch và Fortune, Silk Touch ưu tiên hơn Fortune trên các khối bị ảnh hưởng bởi cả nâng cấp. Vận may vẫn sẽ áp dụng cho các khối như cây trồng không bị ảnh hưởng bởi Silk Touch.
 • Đối với cung tên có cả Mending và Infinity, cả 2 nâng cấp đều hoạt động riêng lẻ.
 • Đối với cây đinh ba có cả Loyalty và Riptide, Riptide vẫn sẽ hoạt động bình thường nhưng cây đinh ba không còn có thể bị ném.
 • Đối với nỏ có cả Multishot và Piercing, cả 2 nâng cấp đều hoạt động riêng lẻ.

Các bạn tham khảo bài viết gốc tại đây!

Và 2 bước còn lại của quá trình này tại đây!