Hướng dẫn chơi Minecraft: Bộ quan sát ổn định – Observer stabilizer


Bài viết này là về cách tạo ra một Bộ quan sát ổn định . Một bộ ổn định mà có thể ngăn chặn một dụng cụ thay thế Redstone tạm thời, thứ mà sử dụng pít-tông và một người quan sát, không ngừng đập lên và xuống mãi.

Cơ học 

Người quan sát (Observers) là các khối phát hiện sự thay đổi trạng thái của các khối nằm ở không gian phía trước chúng. Điều này làm cho chúng hữu ích cho các trang trại và các dụng cụ thay thế Redstone khác. Tuy nhiên, khi sử dụng chúng với pít-tông , người quan sát có xu hướng tạo ra các mạch xung (Pulse circuit) nếu không được đặt cẩn thận. Tuy nhiên, các chất ổn định có thể được sử dụng để ‘cắt’ mạch sau một nhịp, sử dụng cơ chế khóa của các bộ lặp đá đỏ.

Xây dựng 

Điều kiện tiên quyết 

Vật liệu cần thiết:

Bộ ổn định yêu cầu diện tích 2 × 4 × 2 để xây dựng, không tính người quan sát.

Tòa nhà 

  1. Đặt một bộ lặp đá đỏ chỉ ra từ mặt đầu ra của người quan sát và một mảnh bụi đá đỏ ra khỏi bộ lặp.
  2. Đặt một bộ lặp trên độ trễ 4 tick đối diện với bộ lặp đầu tiên và kết nối bộ lặp đầu tiên với bộ lặp này.
  3. Kết nối bộ ổn định với mạch đá đỏ. Bây giờ nó sẽ có đầy đủ chức năng.
    Đây là 1 ví dụ về bộ ổn định nè:

    Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.