Hướng dẫn chơi Minecaft: Thuật ngữ trò chơi


Thuật ngữ trò chơi là thuật ngữ được sử dụng bởi cộng đồng Minecraft, nhưng không chính thức trong trò chơi. Một số thuật ngữ trò chơi này được sử dụng dưới dạng rút gọn, trong khi những thuật ngữ khác chỉ dành riêng cho Minecraft và có thể không quen thuộc với những người chưa quen với Minecraft. Mặc dù biết chúng thực sự hữu ích, nhưng nên biết rằng ngay cả những người chơi Minecraft có kinh nghiệm nhất cũng có thể không biết tất cả chúng.

Các từ được gạch chân biểu thị các thuật ngữ được mô tả thêm trong danh sách này.

Danh sách các điều khoản

Lịch sử cập nhật

Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.