Hướng dẫn chơi Minecraft: Kết nối Quasi


Kết nối Quasi là một vật phẩm có dispensers, dropperspistons và sẽ được kích hoạt khi có bất cứ thứ gì kích hoạt không gian phía trên nó, dù cho trong khoảng không gian đó có gì.

Mặc dù kết nối Quasi đôi khi có thể khó xử lý và có vẻ như giống như bug,  nhưng nó  vẫn được chính thức công nhận là một tính năng “hoạt động như dự liệu” và làm cho một số kiến trúc dễ xây dựng hơn nhiều (ví dụ: tường piston).

“Kết nối Quasi” là chỉ việc kích hoạt khối được kết nối gần sát với không gian phía trên chính nó (“quasi-” có thể được hiểu là gần sát, gần kế). Kết nối Quasi có thể được viết tắt là QC. Các thuật ngữ khác được sử dụng để gọi tên đặc tính này bao gồm “kết nối”, “kết nối piston ” (vì thuộc tính bắt nguồn từ piston), “năng lượng gián tiếp” (nhưng thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng cho việc kích hoạt các thành phần về cơ khí với khối được cấp nguồn liền kề với nó) và “BUD được cấp nguồn” (dù kết nối Quasi và block update detectors không tương đồng).

V8 Club Game Bai Doi Thuong Ăn Tiền Thật Số 1 Việt Nam

Thay vì lặp đi lặp lại cụm từ “dispensers, droppers, và pistons”, bài hướng dẫn này sẽ chỉ nói về piston, nhưng tất cả mọi thứ được thảo luận ở đây cũng có thể áp dụng được với dispenser và dropper.

Kích hoạt bằng phương pháp thông thường

File:Activating a powered mechanism.png

Cách kích hoạt các thành phần về cơ khí — thành phần về cơ khí có thể kích hoạt bằng các thành phần về năng lượng (ví dụ, đuốc đá đỏ), các khối được cấp năng lượng, bụi đá đỏ, repeater, và comparators (không hiển thị ở đây), nhưng chỉ khi đặt đúng sơ đồ.

Trước khi thảo luận về việc kích hoạt mọi thứ với kết nối Quasi, hãy xem lại vài phương pháp kích hoạt đơn giản tại bài activation.

Các thành phần cơ khí (như piston, cửa, đèn đá đỏ (redstone lamps), v…v .) có thể được kích hoạt, để thực hiện hành động nào đó (như đẩy các khối, mở cửa, bật công tắc, v…v) Phần lớn Minecrafters gọi đó là “cấp năng lượng”, nhưng người chơi cần phân biệt giữa cấp năng lượng và kích hoạt vật phẩm (powered and activated.).

Tất cả các thành phần cơ khí được kích hoạt bởi:

 • Một thành phần năng lượng (power component) hoạt động liền kề, kể cả ở trên hoặc dưới

Ngoại lệ: đuốc đá đỏ sẽ không kích hoạt thành phần cơ khí gắn vào nó và các thành phần năng lượng sẽ không thể kích hoạt trực tiếp piston ở phía sau nó

Ví dụ: Đuốc đá đỏ sẽ không không cấp năng lượng cho các khối không nằm trên chúng, nhưng có thể kích hoạt các thành phần cơ khí ở bất kỳ nơi nào bên cạnh chúng. Đòn bẩy và nút sẽ không cấp năng lượng cho các khối gắn với chúng, nhưng có thể kích hoạt các thành phần cơ khí ở bất kỳ nơi nào bên cạnh chúng.

 • Một khối mờ đục được cấp năng lượng (powered opaque block) liền kề (kể cả mạnh hay yếu), kể cả ở trên hoặc dưới.
 • Một redstone comparatorđược cấp năng lượng hoặc redstone repeater đối diện với thành phần cơ khí.
 • Bụi đá đỏ (redstone dust) được cấp năng lượng xếp để chỉ vào thành phần cơ khí (hoặc chỉ ở phía trên đỉnh của nó, đối với các thành phần cơ khí có thể hỗ trợ bụi đá đỏ) hoặc bụi đá đỏ “vô hướng” liền kề; thành phần cơ khí sẽ không được kích hoạt nếui bụi đá đỏ được cấp năng lượng liền kề nhưng không được xếp để chỉ vào nó.

Kích hoạt bằng kết nối Quasi

Kết nối Quasi-Connectivity— Bất kỳ vật gì kích hoạt được đèn (lamp) cũng sẽ kích hoạt piston, ngay cả khi đèn không ở đó.

Bất kỳ vật gì kích hoạt được đèn (lamp) cũng sẽ kích hoạt piston, ngay cả khi đèn không ở đó.

Ngoài các phương pháp kích hoạt thông thường được mô tả ở trên, piston cũng có thể được kích hoạt nếu một trong các phương pháp trên kích hoạt được một thành phần cơ khí trong không gian phía trên piston, ngay cả khi không có thành phần cơ khí nào ở đó (thậm chí ngay cả khi thành phần đó là không khí (air) hoặc một khối trong suốt).

Có thể hiểu theo cách khác là là piston có “dạng” kích hoạt tương tự như cửa ra vào. Bất cứ thứ gì kích hoạt đỉnh cửa cũng kích hoạt đáy cửa và bất cứ thứ gì kích hoạt không gian phía trên piston cũng kích hoạt được piston.

Phương pháp kích hoạt kiểu đó gọi là “Kết nối Quasi” (QC) và thường định nghĩa đơn giản rằng piston có thể được cung cấp năng lượng bởi các khối theo đường chéo ở trên hoặc hai khối ở trên, nhưng các phương pháp kích hoạt như vậy tồn tại (mô tả bên dưới).

Vấn đền Update — Cần gạt có thể kích hoạt piston bằng kết nối Quasi, nhưng quá xa để update piston khi nó thay đổi.

Kết nối Quasi cũng khá phức tạp, vì nó có thể gây ra trạng thái mà piston phải được kích hoạt bởi QC… nhưng lại không nhận ra. Khi các thành phần của đá đỏ đổi trajg trái, chúng cũng sẽ update những thành phần đá đỏ xung quanh chúng để update trạng thái phản hồi (ví dụ, khi một cần gạt được đẩy lên, nó sẽ update việc kích hoạt hoặc cấp năng lượng  cho các thành phần quanh đó). Tuy nhiên, các thành phần đá đỏ chỉ update các khối khác với khoảng cách tối đa là 2 không gian, nhưng kết nối Quasi có thể kích hoạt một piston với thành phần đá đỏ cách đó ba khoảng cách. Ví dụ, một thành phần đá đỏ cung cấp năng lượng cho một khối bên cạnh không gian phía trên piston. Thành phần đá đỏ có thể kích hoạt piston bằng QC nhưng vì khoảng cách là ba nên sẽ không thể update piston.

Do vấn đề update, một số phương pháp kích hoạt bằng kết nối Quasi (gọi tắt là “kích hoạt QC”) sẽ update piston ngay lập tức (“immediate QC activation“), trong khi các phương pháp khác sẽ đưa piston vào trạng thái cần kích hoạt nhưng không xác định, nên phải đợi cho đến khi được update thì mới kích hoạt được(“update QC activation“).

Kích hoạt QC tức thời

Kích hoạt QA tức thời là việc kích hoạt piston bằng kết nối Quasi ngay lập tức và không yêu cầu piston phải được update riêng. Nhưng chỉ hoạt động với các thành phần đá đỏ có thể update với các thành phần đá đỏ khác cách chúng hai khối

Hai khối theo khoảng cách taxicab

Hai khối theo khoảng cách taxi cab

Các thành phần đá đỏ bên dưới có thể kích hoạt các thành phần cơ khí cách một khối, nhưng sẽ update tất cả các thành phần đá đỏ cách hai khối (theo taxicab distance):

Khi các thành phần đá đỏ này kích hoạt không gian phía trên piston (cách một khối), chúng cũng sẽ đồng thời update piston (cách hai khối). Comparator và repeater đá đỏ chỉ có thể kích hoạt các thành phần cơ khí liền kề với nhau theo chiều ngang, nhưng bụi và đuốc cũng có thể tự kích hoạt các thành phần cơ khí bên dưới (đuốc đỏ cũng có thể kích hoạt ở trên, nhưng điều đó không giúp kích hoạt QC).

Kích hoạt QC tức thời bằng Comparator đá đỏ— Piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi comparator đá đỏ bật.

Kích hoạt QC tức thời bằng bụi đá đỏ — Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi bụi đá đỏ bật (chúng tôi không sử dụng khối rắn dưới bụi vì năng lượng của nó sẽ kích hoạt trực tiếp các piston).

Kích hoạt QC tức thời bằng repeater đá đỏ — Piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi repeater đá đỏ bật.

Kích hoạt QC tức thời bằng đuốc đá đỏ — Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi đuốc đá đỏ bật.

Khu vực xung quanh của thành phần và khối đính kèm

Khu vực xung quanh của thành phần và khối đính kèm

Các thành phần đá đỏ sau đây có thể kích hoạt các thành phần cơ khí cách một khối và sẽ update các thành phần đá đỏ liền kề với khối mà chúng được gắn vào (bao gồm cả trên và dưới) cũng như các thành phần đá đỏ liền kề với chính chúng:

Khi các thành phần đá đỏ này được gắn vào một khối bên dưới chúng, chúng có thể kích hoạt không gian phía trên một piston (cách một khối) và cũng sẽ đồng thời update piston (cách hai khối). Rương có bẫy sẽ update các thành phần đá đỏ liền kề với không gian bên dưới nó, mà không cần phải gắn vào bất kỳ khối nào (ví dụ như tấm áp lực) – các ví dụ khác bên dưới sử dụng một tấm lộn ngược thay vì một khối vì khối hỗ trợ sẽ kích hoạt các piston trực tiếp. Không thể gắn móc tripwire vào một khối bên dưới nên không thể sử dụng để kích hoạt QC tức thì.

Kích hoạt QC tức thì bằng nút — Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi nhấn nút.

Kích hoạt QC tức thì bằng Detector Rail — Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi detector rail được kích hoạt bởi minecart.

Kích hoạt QC tức thì bằng cần gạt— Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi cần gạt được bật.

Kích hoạt QC tức thì bằng tấm áp lực— Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi tấm áp suất được bước lên. Weighted pressure plates cũng đem lại hiệu quả tương tự.

Kích hoạt QC tức thì bằng Trapped Chest — Cả hai piston sẽ kích hoạt ngay lập tức khi trapped chest được mở ra.

Các thành phần đá đỏ khác không thể update các thành phần đá đỏ cách xa hơn một khối nên không thể được sử dụng để kích hoạt QC ngay lập tức, chỉ dùng trong kích hoạt QC update.

Kích hoạt Update QC

Kích hoạt Update QC là hành động đưa piston vào trạng thái cần kích hoạt bằng kết nối Quasi, nhưng nó chưa nhận được update đá đỏ nên không biết nên kích hoạt – sau đó sẽ chờ kích hoạt cho đến khi nhận được update.

Có thể update piston bằng các cách sau:

 • Đặt thêm hoặc phá hủy một khối kế bên piston
 • Dời một khối sang cạnh piston
 • Thay đổi trạng thái của một số khối cạnh piston (ví dụ, đổi độ delay của repeater)
 • Thay đổi trạng thái của một số thành phần đá đỏ cách piston 2 khoảng không:
  • Thay đổi trạng thái của của đuốc đá đỏ cách piston 2 khoảng không
  • Thay đổi mức năng lượng của bụi đá đỏ cách piston 2 khoảng không
  • Thay đổi mức năng lượng (không phải độ delay) của repeater đối diện với 1 không gian bên cạnh piston
  • Thay đổi mức năng lượng hoặc chuyển đổi comparator từ chế độ trừ đến chế độ so sánh (không phải từ chế độ so sánh sang chế độ trừ) đối diện với không gian bên cạnh piston.

Khối được cấp năng lượng

Một khối được cấp năng lượng * có thể kích hoạt không gian phía trên piston, từ bên cạnh hoặc từ phía trên, mà không cần update piston, tạo ra kích hoạt update QC:

Kích hoat QC update bằng Button-Powered Block — Khi nhấn một trong hai nút, cả piston sẽ không kích hoạt trừ khi đã được update trước khi nút bật ra.

Kích hoat QC update bằng Comparator-Powered Block — Piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Kích hoat QC update bằng Detector Rail-Powered Block — Khi detector rail được kích hoạt, piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Kích hoat QC update bằng Dust-Powered Block — Piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Kích hoat QC update bằng Lever-Powered Block — Khi một trong hai đòn bẩy được kích hoạt, không piston nào được kích hoạt cho đến khi update

Kích hoat QC update bằng Pressure Plate-Powered Block — khi tấm áp lực được kích hoạt, piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Kích hoat QC update bằng Repeater-Powered Block— Piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Kích hoat QC update bằng Trapped Chest-Powered Block — khi trapped chest được kích hoạt, piston sẽ không kích hoạt cho đến khi update.

Khối đá đỏ (block of redstone) hoạt động giống như một khối được cấp năng lượng nhưng không thể tắt được, vì vậy cách duy nhất để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt piston bằng cách kết hợp Quasi di chuyển nó vào hoặc ra khỏi vị trí nơi nó sẽ kích hoạt không gian phía trên piston, hoặc từ bên cạnh hoặc từ phía trên.

Kích hoat QC update bằng Block of Redstone — Không piston nào được kích hoạt cho đến khi update.

Vùng lân cận của thành phần và khối đính kèm

Vùng lân cận của thành phần và khối đính kèm

Các thành phần đá đỏ sau đây có thể kích hoạt các thành phần cơ khí cách một khối và sẽ update các thành phần đá đỏ liền kề với khối mà chúng được gắn vào (bao gồm cả trên và dưới) cũng như các thành phần đá đỏ liền kề với chính chúng:

Trong số các thành phần đá đỏ này, chỉ có nút, đòn bẩy và móc tripwire là có thể gắn sang một bên để tạo ra kích hoạt QC update. Các khối khác có thể được gắn vào khối bên dưới chúng, nhưng sau đó là khối tạo ra kích hoạt QC update (được mô tả ở trên).

Kích hoat QC update bằng nút— khi nút được kích hoạt, không piston nào kích hoạt trừ khi được update trước khi nút bật ra.

Kích hoat QC update bằng cần gạt— khi cần gạt được kích hoạt, piston sẽ được kích hoạt khi update.

Kích hoat QC update bằng Tripwire Hook — khi móc tripwire được kích hoạt, piston sẽ được kích hoạt khi update

Vùng tức thì

Vùng tức thì

Các thành phần đá đỏ sau đây chỉ update vùng tức thì của chúng khi chúng thay đổi trạng thái, bao gồm cả bên trên và bên dưới:

Trong số các thành phần đá đỏ này, chỉ có daylight sensor có thể kích hoạt không gian phía trên piston, nên có thể được sử dụng để tạo ra một kích hoạt QC update.

Kích hoạt QC cập nhật bằng Daylight Sensor — Khi daylight sensor được kích hoạt, piston sẽ không kích hoạt cho đến khi được update.

Các thành phần đá đỏ dù không thể được sử dụng để đặt piston vào kích hoạt QC vẫn rất hữu ích để update. Ví dụ, tripwire sẽ update các khối liền kề khi một thực thể di chuyển vào hoặc ra khỏi không gian của nó, và activator railspowered rails hữu ích ở chỗ chúng sẽ update các khối liền kề khi được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt (do đó các update có thể được điều khiển bằng đá đỏ mà không cần cấp nguồn trực tiếp cho hàng xóm ).

Lợi ích của kết nối Quasi

Dù hơi khó hiểu, nhưng kết nối Quasi cũng mang lại nhiều lợi ích.

Nhiều lựa chọn kích hoạt hơn

Bởi vì piston có thể được kích hoạt trong không gian riêng của nó hoặc không gian phía trên nó, sẽ có nhiều tùy chọn hơn cho việc kích hoạt.

Kích hoạt từ xa

Vì piston có thể được kích hoạt bởi bất cứ thứ gì kích hoạt không gian phía trên nó, nên piston có thể được kích hoạt từ khoảng cách là hai trong khi hầu hết các thành phần đá đỏ chỉ có thể được kích hoạt từ khoảng cách là một.

Block update detectors

Kích hoạt QC update (Update QC activation) có thể được dùng để tạo ra block update detector: mạch đá đỏ  được kích hoạt bởi khối update chứ không phải input nguồn đá đỏ.

Piston được kích hoạt bằng kết nối Quasi thỉnh thoảng còn được gọi là “BUD-powered”. Tuy nhiên, kết nối Quasi và block update detector (BUDs) không đồng nghĩa hay cũng thậm chí không là tập hợp con của nhau. Một số phương pháp kích hoạt QC không tạo ra block update detectors (ví dụ, bất kì phương pháp immediate QC activation nào) và block update detectors cũng không phụ thuộc vào kết nối Quasi (ví dụ, BUDs piston bị kẹt).

Mạch chìa khóa đuốc

Mạch chìa khóa đuốc là một mạch có thể phản ứng với việc đặt một ngọn đuốc đá đỏ ở một vị trí cụ thể, ngay cả khi mạch được giấu dưới mặt đất. Chúng được sử dụng để tạo ra một phương pháp ẩn để kích hoạt cơ chế khác (ví dụ: cửa piston).

Có hai phương pháp chính để thiết kế chìa khóa đuốc. Đầu tiên là đặt block update detector dưới mặt đất để vị trí của đuốc đá đỏ sẽ update cho BUD. Tuy nhiên, BUD cũng có thể được cập nhật từ xa bởi các thành phần đá đỏ khác, làm tăng cơ hội khám phá. Phương pháp thứ hai là sử dụng immediate QC activation bằng cách đặt đuốc để kích hoạt piston một cách đơn giản bằng cách kết nối Quasi

Nút nổi

Nút nổi dựa vào Dropper — Dropper và phễu dưới cùng bên phải mỗi cái có một vật phẩm duy nhất trong đó.

Nút nổi dựa vào Piston

Tương tự như mạch chìa khóa đuốc, nhưng với inpur rõ ràng, nút nổi là nút không xuất hiện để kết nối với bất cứ thứ gì nhưng vẫn có thể được sử dụng. Lý thuyết là đặt một nút đủ xa để nó có thể kích hoạt piston bằng update QC activation và sau đó update piston liên tujc (mà không kích hoạt nó) để nó phản ứng nhanh với nút bật và tắt.

Ví dụ, sơ đồ bên trái cho thấy cách để xây dựng nút nổi. Mạch đồng hồ bên trái liên tục cấp nguồn và giải phóng powered rail bên cạnh piston. Khi powered rail thay đổi trạng thái, nó sẽ update piston mà không kích hoạt nó. Nếu piston được update trong khi nút được đẩy, nó sẽ mở rộng vì nút sẽ kích hoạt một cơ chế trong không gian phía trên piston. Tương tự, nếu piston được update sau khi nút bật ra, piston sẽ rút lại lần nữa.

Có thể tạo một nút nổi yên tĩnh hơn (sơ đồ bên phải) bằng cách sử dụng dropper thay vì piston và sử dụng nó để đẩy vật phẩm vào phễu (không giống như dropper, phễu không bị ảnh hưởng bởi hai thành phần đá đỏ ở trên nó), nhưng kích hoạt comparator output. Phiên bản này update dropper với hopper clock, chậm hơn một chút, do đó ít phản ứng hơn, nhưng nhỏ hơn torch-repeater clock.

Hạn chế của kết nối Quasi

Kết nối Quasi có thể gây khó khăn khi làm những việc trên piston một cách gọn gàng mà không kích hoạt chúng. Ví dụ: người chơi không thể chạy bụi đá đỏ trên một khối trên piston vì bụi sẽ ảnh hưởng đến piston ngay cả khi khối đó là một tấm trên cùng (top slab).

Cách giải quyết

Có một số lý thuyết để nhận tín hiệu qua piston mà không ảnh hưởng đến piston:

Đi lên một khối và sử dụng bụi đá đỏ trên một tấm trên cùng

Truyền nhanh nhất, nhưng chiếm không gian dọc nhất.

Bụi đá đỏ trên piston

“Cách nhiệt” không gian bên dưới bằng repeater hoặc comparator

Thêm độ delay tối thiểu 1 tick vào truyền, chiếm hai khoảng trắng phía trên piston.

Repeater hoặc comparator trên piston 1

Repeater hoặc comparator trên piston 2

Di chuyển một cái vạc (cauldron) để cung cấp năng lượng cho comparator

Thêm độ delay 2 tick vào tín hiệu tăng cạnh (1 tick cho phần mở rộng piston, 1 tick cho comparator) và độ delay 1 tick cho tín hiệu giảm cạnh, chỉ chiếm một khoảng trống phía trên piston. Sự khác biệt về độ delay cạnh tăng và giảm sẽ rút ngắn xung 1 tick. Nếu piston di chuyển vạc có xung ngắn hơn 1,5 tick, nó sẽ “thả” vạc ở vị trí mở rộng, mở output cho đến khi input được mở và đóng một lần nữa.

Cauldron transmission over piston.png

Xem bài viết gốc tại ĐÂY

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph