Hầu hết các tướng trong LMHT được nhận được thay đổi ở máy chủ thử nghiệm


PBE-Update

Vào thứ 3 vừa rồi ở máy chủ thử nghiệm PBE, các tướng đều nhận được những thay đổi nhất định về các chỉ số cơ bản:

 • Aatrox: Sát thương cơ bản tăng lên 68, giáp cơ bản tăng lên 33, sát thương W và E tăng lên 5 sát thương.
 • Ahri: Lượng máu cộng thêm mỗi cấp của Ahri tăng lên thành 92 và máu cơ bản tăng lên thành 526
 • Akali: Giáp căn bản tăng lên thành 31.38, lượng máu tăng mỗi cấp là 90, và máu cơ bản tăng lên thành 593.
 • Amumu: Sát thương căn bản tăng lên thành 61.38 và lượng giáp cơ bản tăng lên thành 33.
 • Anivia: Máu tăng theo cấp tăng thành 82 và máu cơ bản tăng lên 480.
 • Annie: Lượng máu tăng mỗi cấp bây là 88 và máu cơ bản lên thành 542.
 • Ashe: sát thương cơ bản lên bây giờ là 65 và lượng giáp ban đầu là 30.
 • Aurelion Sol: Lượng máu theo cấp là 92 và máu ban đầu tăng lên thành 552.
 • Brad: Giáp ban đầu tăng lên thành 34.
 • Blitzcrank: Giáp ban đầu tăng lên thành 44.
 • Caitlyn: Sát thương ban đầu tăng lên 62 và giáp cơn bản tăng lên 32.
 • Camile: Sát thương cơ bản tăng lên 68, giáp cơ bản tăng lên 35 và sát thương của hai chiêu W và E tăng thêm 5 sát thương.
 • Cassiopeia: Máu tăng theo cấp tăng lên 87 và máu cơ bản tăng lên 537.
 • Cho’Gath: Sát thương cơ bản là 69 và giáp tăng lên thành 38.
 • Corki: Máu tăng lên mỗi cấp là 87, máu cơn bản tăng lên thành 518, sát thương cơ bản tăng lên thành 63, giáp ban đầu là 32 và sát thương của chiêu Q tăng thêm 5 sát thương.
 • Darius: Sát thương cơ bản tăng lên 64 và giáp ban đầu tăng  tăng lên 39.
 • Diana: Giáp cơ bản tăng lên thành 31, máu mỗi cấp cộng thêm tăng lên thành 95 và máu cơ bản tăng lên 594.
 • Draven: Sát thương cơ bản tăng lên 64, giáp tăng lên 35 và sát thương của hai chiêu Q và E tăng thêm 5 sát thương.
 • Dr Mundo: Lượng giáp cơ bản tăng thành 36.
 • Ekko: Giáp cơ bản tăng lên 32, máu cộng thêm mỗi cấp là 85 và máu ban đầu bây giờ là 585.
 • Elise: Sát thương cơ bản là 55, giáp ban đầu tăng lên thành 27, máu cộng thêm mỗi cấpp tăng lên 85 và máu cơ bản tăng lên thành 534.
 • Evelyn: Giáp cơ bản tăng lên 37, chiêu Q giảm thời gian hồi lại chiêu đi 6 giây,  giảm 30% thời gian hồi phục khi đánh một con quái vật, hêm 10 điểm sát thương cho gai, và E của cô bây giờ có thêm 10 điểm sát thương phép ở tất cả các cấp bậc, cả trong hình thức cơ bản và nâng cấp.
 • Ezreal: Sát thương cơ bản của Ezreal tăng lên 64, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 31, và sát thương của E tăng lên 5 ở mỗi cấp.
 • Fiddlesticks: Giáp cơ bản tăng lên 30.
 • Fiora: Sát thương cơ bản tăng lên 68, giáp cơ bản của cô ta tăng lên 33, và sát thương của chiêu Q tăng lên 5 ở mọi cấp bậc.
 • Fizz: Máu cộng thêm tăng lên 98 và máu cơ bản tăng lên 570.
 • Galio: Máu cộng thêm của Galio tăng lên 112 và máu cơ bản tăng lên 562.
 • Gangplank: sát thương cơ bản của Gangplank tăng lên 64 và giáp cơ bản của anh ta tăng lên 35.
 • Garen: Sát thương cơ bản của Garen tăng lên 66 và giáp cơ bản tăng lên 36.
 • Gnar: Sát thương cơ bản của Gnar tăng lên 59, giáp cơ bản tăng lên 32, đòn tấn công cơ bản khi Gnar Khổng Lồ tăng lên 65, và giáp cơ bản như Gnar Khổng Lồ tăng lên 36.
 • Gragas: Giáp cơ bản của Gragas tăng lên 35.
 • Graves: Sát thương cơ bản Graves tăng lên 69, giáp cơ bản  tăng lên đến 33, và âst thương ban đầu và gây nổ của chiêu Q tăng lên 5 điểm ở tất cả các cấp bậc.
 • Hecarim: Sát thương cơ bản của Hecarim tăng lên 66, giáp cơ bản tăng lên 36, sát thương trên Q và mức sát thương tối thiểu trên E tăng 5 điểm ở tất cả các bậc, và sát thương tối đa của E tăng 10 điểm ở mọi cấp bậc.
 • Heminerdinger: Máu cộng thêm mỗi cấp của Heimerdinger tăng lên 87 và máu cơ bản tăng lên 488.
 • Illaoi: Sát thương cơ bản của Illaoi tăng lên 68 và giáp cơ bản tăng lên 35.
 • Irelia: Sát thương cơ bản của Irelia tăng lên 70 và giáp cơ bản tăng lên 34.
 • Ivern: Giáp cơ bản của Ivern tăng lên 27, máu tăng mỗi cấp  lên 95, và máu cơ bản tăng lên 585.
 • Janna: Giáp cơ bản của Janna tăng lên 28.
 • Jarvan IV: Sát thương cơ bản của Jarvan IV tăng lên 64, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 38, và lượng sát thương chiêu Q tăng lên 10 điểm ở mọi cấp.
 • Jax: Sát thương cơ bản của Jax tăng lên 69,97, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 36, sát thương trên Q của anh ta tăng 10 điểm ở tất cả các cấp bậc, và lượng sát thương tối thiểu của E tăng lên 5 điểm ở mọi cấp.
 • Jayce: Sát thương cơ bản của Jayce tăng lên 58, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 27, máu tăng lên 95, máu cơ bản của anh ta tăng lên 576, và sát thương  của anh ta trong cả hai dạng súng và búa tăng lên 5 điểm ở mọi cấp bậc.
 • Jhin: Sát thương cơ bản của Jhin tăng lên 61 và giáp cơ bản của tăng lên đến 29.
 • Jinx: Sát thương cơ bản của Jinx tăng lên 66 và giáp cơ bản của tăng lên đến 32.
 • Kalista: Sát thương cơ bản của tăng lên 71 và giáp cơ bản của tăng lên đến 28.
 • Karma: Máu thêm mỗi cấp của Karma tăng lên 95 và máu cơ bản của cô tăng lên 534.
 • Karthus: Máu thêm mỗi cấp của Karthus tăng lên 95 và máu cơ bản tăng lên 534.
 • Kassasin: Máu thêm mỗi cấp của Kassasin tăng lên 95 và máu cơ bản tăng lên 534.
 • Katarina: Máu thêm mỗi cấp của Katarina tăng lên 95 và máu cơ bản tăng lên 534.
 • Kayle: Máu thêm mỗi cấp của Kayle tăng lên 95 và máu cơ bản tăng lên 534.
 • Kayn: Sát thương cơ bản của Kayn tăng lên 68, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 38, sát thương của Q tăng lên 5 điểm ở mọi cấp, và sát thương của E tăng 10 điểm ở mọi cấp.
 • Kennen: Giáp cơ bản của Kennen tăng lên 29, máu cộng thêm tăng lên 84, và máu cơ bản tăng lên 541.
 • Kha’Zix: Sát thương cơ bản của Kha’Zix tăng lên 63, giáp cơ bản tăng lên 36, và sát thương của Q và E tăng 5 điểm ở tất cả các cấp bậc.
 • Kindred: Sát thương cơ bản của Kindred tăng lên 65, giáp cơ bản của cô tăng lên 29, và sát thương của chiêu Q và E tăng 5 điểm ở tất cả các cấp bậc.
 • Kled: Sát thương cơ bản của Kled tăng lên 63, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 35,  sát thương của Q,W,E tăng lên 5 điểm ở mọi cấp.
 • Kog’Maw: Sát thương cơ bản của Kog’Maw tăng lên 65, giáp cơ bản tăng lên 29.
 • LeBlanc: Máu thêm mỗi cấp của LeBlanc tăng lên 92 và máu cơ bản tăng lên 528.
 • Lee Sin: Sát thương cơ bản của Lee Sin tăng lên 69,18, giáp cơ bản của anh ta tăng lên 33, và thiệt hại ban đầu đối với Q và E của anh tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp bậc.
 • Leona: Giáp cộng thêm của Leona khi kích hoạt W của cô ta đã tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp bậc.
 • Lissandra: Máu thêm mỗi cấp của Lissandra tăng lên 87 và máu cơ bản tăng lên 518.
 • Lucian: Sát thương cơ bản của Lucian tăng lên 65, giáp cơ bản của cô tăng lên 33, và sát thương của chiêu Q tăng 5 điểm ở tất cả các cấp bậc.
 • Lulu: Giáp cơ bản của cô ấy tăng lên 28.22.
 • Lux: Máu thêm mỗi cấp của Lux tăng lên 91 và máu cơ bản tăng lên 490.
 • Malphite: Giáp cơ bản tăng lên 37.3.
 • Malzahar: Máu thêm mỗi cấp của Malzahar tăng lên 87 và máu cơ bản tăng lên 537.
 • Maokai: Giáp cơ bản tăng lên 39.
 • Master Yi: Sát thương cơ bản của Master Yi tăng lên 68, giáp cơ bản của cô tăng lên 33.
 • Miss Fortune: Sát thương cơ bản của Miss Fortune tăng lên 54, giáp cơ bản của cô tăng lên 33.
 • Mordekaiser: Giáp cơ bản tăng lên 25, máu cộng thêm mỗi cấp là 78 và máu cơ bản là 530.
 • Morgana: Máu thêm mỗi cấp của Malzahar tăng lên 98 và máu cơ bản tăng lên 559,48.
 • Nami: Giáp cơ bản tăng lên 29.
 • Nasus: Sát thương cơ bản của Nasus tăng lên 67, giáp cơ bản của cô tăng lên 34.
 • Nautilus: Sát thương cơ bản của Nautilus tăng lên 65.54, giáp cơ bản của cô tăng lên 35.46.
 • Nidalee: Sát thương cơ bản tăng lên 61, giáp cơ bản của cô tăng lên 28, máu thêm mỗi cấp tăng lên 85 và máu cơ bản tăng lên 545.
 • Nocturne: Sát thương cơ bản tăng lên 67.21, giáp cơ bản tăng lên 36, sát thương của chiêu Q tăng thêm 5 điểm ở mỗi cấp.
 • Nunu: Sát thương cơ bản tăng lên 67, giáp cơ bản tăng lên 28, máu thêm mỗi cấp tăng lên 90 và máu cơ bản tăng lên 540.
 • Olaf: Sát thương cơ bản tăng lên 68, giáp cơ bản tăng lên 35, sát thương chiêu Q tăng thêm 10 ở mọi cấp.
 • Orianna: Máu thêm mỗi cấp tăng lên 91 và máu cơ bản tăng lên 530.
 • Ornn: Sát thương cơ bản tăng lên 67.72, giáp cơ bản tăng lên 33.04.
 • Pantheon: Sát thương cơ bản tăng lên 64, giáp cơ bản tăng lên 37. sát thương chiêu Q tăng thêm 10 ở mọi cấp và sát thương chiêu E tăng 20 ở mọi cấp.
 • Poppy: Sát thương cơ bản tăng lên 64, giáp cơ bản tăng lên 38, sát thương chiêu Q và E tăng 5 điểm ở mọi cấp.
 • Quinn: Sát thương cơ bản tăng lên 62, giáp cơ bản tăng lên 32.
 • Rakan: Sát thương cơ bản tăng lên 70, giáp cơ bản tăng lên 36.
 • Rammus: Giáp cơ bản tăng lên 40.
 • Rek’Sai: Sát thương cơ bản tăng lên 65.5, giáp cơ bản tăng lên 33, sát thương chiêu Q, W và E khi không độn thổ tăng 5 ở mọi cấp.
 • Renekton: Sát thương cơ bản tăng lên 66, giáp cơ bản tăng lên 35, sát thương cơ bản và cộng thêm cho Q  tăng thêm 5, và sát thương cơ bản và tăng cường trên E tăng 10 điểm ở tất cả các cấp bậc.
 • Rengar: Sát thương cơ bản tăng lên 68, giáp cơ bản tăng lên 34, sát thương cho chiêu Q và E thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Riven: Sát thương cơ bản tăng lên 64, giáp cơ bản tăng lên 33, sát thương của chiêu W tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp, và tạo giáp của chiêu R tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Rumble: Giáp cơ bản tăng thêm 30.88, máu cộng thêm mỗi cấp tăng 85 và máu cơ bản tăng lên thành 589.
 • Ryze: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 98 và máu cơ bản tăng lên thành 570.48.
 • Sejuani: Sát thương cơ bản tăng lên 64, giáp cơ bản tăng lên 36.
 • Shaco: Sát thương cơ bản tăng lên 66, giáp cơ bản tăng lên 30. máu tăng theo mỗi cấp là 89, máu cơ bản tăng lên 587 và sát thương của chiêu E tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Shen: Giáp cơ bản tăng thành 34.
 • Shyvana: Sát thương cơ bản tăng len 69 và giáp cơ bản tăng lên 38.
 • Singed: Giáp cơ bản tăng lên 37.
 • Sion: Sát thương cơ bản tăng lên 68 và giáp cơ bản tăng lên 32.
 • Sivir: Sát thương cơ bản là 65 và giáp ban đầu là 31.
 • Skarner: Sát thương cơ bản là 65 và giáp cơ bản là 38.
 • Sona: Giáp cơ bản là 32.
 • Swain: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 102 và máu cơ bản tăng lên thành 528.
 • Syndra: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 90 và máu cơ bản tăng lên thành 523.
 • Tahm Kench: Giáp cơ bản là 47.
 • Taliah:  Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 87 và máu cơ bản tăng lên thành 532.
 • Talon: Sát thương cơ bản tăng lên 68 và giáp cơ bản tăng lên 32, máu cộng thêm mỗi cấp tăng 95, sát thương chiêu Q tăng 5 điểm mọi cấp và sát thương chiêu W tăng 10 điểm ở mọi cấp.
 • Taric: Giáp cơ bản tăng lên 45 và sát thương vào chiêu E tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Teemo: Sát thương cơ bản tăng lên 58, và lượng máu cộng thêm mỗi cấp là 94, máu cơ bản là 528.
 • Thresh: Sát thương cơ bản là 56 và giáp cơ bản là 28.
 • Tristana: Sát thương cơ bản là 65 và giáp cơ bản là 31 và sát thương của chiêu E tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Tryndamere: Sát thương cơ bản là 69 và giáp cơ bản là 33 và sát thương của chiêu E tăng thêm 10 điểm tại mọi cấp.
 • Udyr: Sát thương cơ bản là 66 và giáp cơ bản là 34.
 • Urgot: Sát thương cơ bản là 63 và giáp cơ bản là 39.
 • Varus: Sát thương cơ bản tăng lên 63 và giáp cơ bản tăng lên 32, sát thương của chiêu E tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Vayne: Sát thương cơ bản tăng lên 64 và giáp cơ bản tăng lên 28, sát thương của chiêu E tăng lên 5 điểm ở mọi cấp.
 • Veigar: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 94 và máu cơ bản tăng lên thành 505.
 • Vel’Koz: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 88 và máu cơ bản tăng lên thành 520.
 • Viktor: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 90 và máu cơ bản tăng lên thành 537.
 • Volibear:  Sát thương cơ bản tăng lên 68 và giáp cơ bản tăng lên 35.
 • Warwwick:  Sát thương cơ bản tăng lên 66 và giáp cơ bản tăng lên 33.
 • Ngộ Không:  Sát thương cơ bản tăng lên 68 và giáp cơ bản tăng lên 34 và sát thương của chiêu E tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Xayah:  Sát thương cơ bản tăng lên 64 và giáp cơ bản tăng lên 33, sát thương của chiêu Q và E tăng thêm 5 điểm mọi cấp.
 • Xerath: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng 92 và máu cơ bản tăng lên thành 526.
 • Xin Zhao: Sát thương cơ bản tăng lên 66 và giáp cơ bản tăng lên 35, sát thương của Q tăng thêm 5 điểm ở mọi cấp.
 • Yasuo: Sát thương cơ bản tăng lên 60 và giáp cơ bản tăng lên 30, máu cơ bản tăng lên 523 và máu cơ bản tăng lên 87.
 • Yorick: Sát thương cơ bản tăng lên 65 và giáp cơ bản tăng lên 39.
 • Zac: Giáp cơ bản tăng lên 33.
 • Zed: Sát thương cơ bản tăng lên 63 và giáp cơ bản tăng lên 32, máu cộng thêm mỗi cấp tăng 85, máu cơ bản tăng lên 584, sát thương ban đầu chiêu Q tăng 5 điểm mọi cấp và sát thương lần 2 tăng 3 điểm ở mọi cấp và sát thương chiêu E tăng thêm 5 điểm.
 • Zigg: Máu cộng thêm mỗi cấp tăng lên 92 và máu cơ bản tăng lên 536.
 • Zilean: Giáp cơ bản tăng lên 28.
 • Zyra: Giáp cơ bản tăng lên 29, máu cộng thêm mỗi cấp tăng lên 39 và máu cơ bản tăng lên 504.