[Đại Đường Võ Lâm VNG] Tổng quan kỹ năng môn phái Bách Hoa Cổ


bach-hoa-co-dai-duong-vo-lam-vng

Bách hoa cổ hệ, ái hận rõ ràng, dám làm dám chịu. Bách hoa cổ đệ tử am hiểu Nam Cương cổ thuật, có thể dùng độc tấn công kẻ thù, cũng có thể phụ trợ chữa thương.

Bộ chiêu thức của Bách Hoa Cổ

Chi tiết kỹ năng

Độc Phong Quần

bach-hoa-co-doc-phong-quan

Độc Phong Quần

 • Triệu hồi ong độc gây sát thương (hệ Độc) cho kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng trong 8 giây
 • Đồng thời giảm 10 % tốc độ di chuyển của kẻ địch

Xuy Vưu Chi Vũ

bach-hoa-co-xuy-vuu-chi-vu

Xuy Vưu Chi Vũ

 • Liên chiêu, sử dụng khiến kẻ địch trong phạm vi bị định thân, trạng thái định thân không thể bị giải trừ
 • Gây sát thương (hệ Độc) trong 3 giây, đồng thời tạo một lớp lá chắn có giá trị = 20% lượng sinh mệnh

Yêu Điệp Túy Mộng

bach-hoa-co-yeu-diep-tuy-mong

Yêu Điệp Túy Mộng

 • Triệu hồi bướm yêu gây trạng thái hoảng loạn cho đơn mục tiêu

Dưỡng Thần Quyết

bach-hoa-co-duong-than-quyet

Dưỡng Thần Quyết

 • Hồi phục sinh mệnh cho bản thân và đồng đội chỉ định

Cổ Quang Hoàn

bach-hoa-co-co-quang-hoan

Cổ Quang Hoàn

 • Bao gồm 3 trạng thái: tăng tỉ lệ bạo kích, tăng toàn bộ điểm thuộc tính, tăng phòng ngự cho bản thân và đồng minh lân cận
 • Lưu ý: chỉ được có thể sử dụng 1 trạng thái trong cùng 1 thời gian

Thất Tâm Chi Cổ

bach-hoa-co-that-tam-chi-co

Thất Tâm Chi Cổ

 • Khiến tốc độ trị liệu của kẻ địch chậm lại, duy trì 5 giây

Quỷ Khô Đằng

bach-hoa-co-quy-kho-dang

Quỷ Khô Đằng

 • Gây sát thương (hệ Độc) cho kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng, liên tục trong 5 giây

Lý Đại Đào Cương

bach-hoa-co-ly-dai-dao-cuong

Lý Đại Đào Cương

 • Tạo các cây gai hộ thể, giảm 50% sát thương nhận vào và cũng đồng thời phản lại 50% sát thương cho kẻ địch

 


Trên đây là tổng quan kỹ năng của phái Bách Hoa Cổ trong Đại Đường Võ Lâm, do Guidegame dịch từ nguồn bên bản China nên đôi khi có những chỗ chưa hợp lý mong các đại hiệp đóng góp để bài viết có thể hoàn chỉnh hơn. Ngoài ra, các đại hiệp có thể xem thêm thông tin về Đại Đường Võ Lâm VNG