Chi Tiết Tướng LMHT

Tristana

Tristana

Tay Súng Tinh Nhuệ

Vị trí:Đánh xa
Vai trò:Xạ Thủ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó: