Chi Tiết Tướng LMHT

Renekton

Renekton

Đồ Tể Sa Mạc

Vị trí:Cận chiến
Vai trò:Đấu Sĩ, Đỡ Đòn
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó: