Nidalee

Nidalee

Nữ Thợ Săn Hóa Thú

Vị trí:Đánh xa, Cận chiến
Vai trò:Sát Thủ, Đấu Sĩ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Nidalee mùa 9: Cách chơi Nidalee , bảng Ngọc bổ trợ…

Đao Đụng Độ - Thần Vọng Song Kiếm Tai Ương Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Trừng Phạt Tốc Biến

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc Nidalee Rừng, Ngọc Sốc Điện Mùa 9!!!...

[Nidalee mùa 7] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nidalee sát…

Bình Thuốc Biến Dị Cốc Quỷ Athene Song Kiếm Tai Ương Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thuỷ Rabadon Tốc Biến Thiêu Đốt

Hướng dẫn chi tiết cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc, bảng bổ trợ Nidalee Sát…...

[Nidalee Guide Jungle – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Gươm Truy Tung - Thần Vọng Song Kiếm Tai Ương Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Cốc Quỷ Athene Trừng Phạt Tốc Biến

Khả năng dọn rừng khá và cực kỳ cơ động, Nidalee là nỗi khốn khổ cho những…...

[Nidalee Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Gươm Truy Tung - Thần Vọng Trượng Trường Sinh Trượng Pha Lê Rylai Mũ Phù Thuỷ Rabadon Dây Chuyền Chữ Thập Trừng Phạt Tốc Biến

Khả năng gây đột biến với lượng dồn sát thương lớn, chỉ cần ăn một ngọn…...