Chi Tiết Tướng LMHT

Leona

Leona

Bình Minh Rực rỡ

Vị trí:Cận chiến
Vai trò:Đỡ Đòn, Hỗ Trợ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó: