Chi Tiết Tướng LMHT

Karthus

Karthus

Tiếng Ru Tử Thần

Vị trí:Đánh xa
Vai trò:Pháp Sư
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Karthus mùa 9: Cách chơi Karthus bảng ngọc bổ trợ và…

Cùng tìm hiểu cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc bổ trợ Karthus rừng mùa…...

Guide Karthus mùa 10: Cách chơi Karthus bảng ngọc bổ trợ và…

Cùng tìm hiểu cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc bổ trợ Karthus rừng mùa…...

Guide Karthus mùa 10: Cách chơi Karthus, Bảng ngọc bổ trợ và…

Quỷ Thư Morello Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thuỷ Rabadon Gươm Truy Tung - Thần Vọng Trượng Hư Vô Giày Pháp Sư Trừng Phạt Tốc Biến

Cùng tìm hiểu cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc bổ trợ Karthus rừng mùa…...

[Karthus Guide AP Mid – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách…

Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Trường Sinh Giày Pháp Sư Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Hư Vô Mũ Phù Thuỷ Rabadon Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một…...

[Karthus Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách…

Quyền Trượng Đại Thiên Sứ Trượng Trường Sinh Mũ Phù Thuỷ Rabadon Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Dịch Chuyển Tốc Biến

Là một pháp sư có tiềm năng rất lớn về cuối trận, Karthus cũng là một…...