Chi Tiết Tướng LMHT

Kalista

Kalista

Mũi Giáo Phục Hận

Vị trí:Đánh xa
Vai trò:Xạ Thủ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Kalista mùa 9: Cách chơi Kalist, Bảng ngọc bổ trợ và…

Gươm Của Vua Vô Danh Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Giày Cuồng Nộ Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần Tốc Biến Hồi Máu

Cùng tìm hiểu cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc bổ trợ Kalista AD mùa…...

[Kalista Guide ADC – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Gươm Của Vua Vô Danh Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Giày Cuồng Nộ Huyết Kiếm Lời Nhắc Tử Vong Giáp Thiên Thần Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn…...

[Kalista Guide ADC – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Cuồng Cung Runnan (Chỉ Đánh Xa) Gươm Của Vua Vô Danh Huyết Kiếm Đao Thuỷ Ngân Nỏ Thần Dominik Hồi Máu Tốc Biến

Với độ ''nhảy nhót'' cao cùng với khả năng dồn sát thương gần như vô hạn…...